Clock-Time

Suy Niệm Thứ Ba Tuần IV Phục Sinh (Ga 10:22-30) - GKGĐ GP Phú Cường

Đức Giêsu là Mục tử tốt lành. Nhưng chính do điểm này, chúng ta hiểu là Người sẽ không làm gì cho các chiên theo cách ép buộc hoặc ngược ý muốn của họ. Đức Giêsu luôn trợ giúp hữu hiệu, nhưng người ta chỉ nhận được sự trợ giúp đó nếu mở lòng ra với Người.

Suy niệm Lời Chúa
THỨ BA TUẦN IV PHỤC SINH
Ngày 10/5/2022

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan (10,22-30)

22 Khi ấy, ở Giê-ru-sa-lem, người ta đang mừng lễ Cung hiến đền thờ. Bấy giờ là mùa đông. 23 Đức Giê-su đi đi lại lại trong đền thờ, tại hành lang Sa-lô-môn. 24 Người Do-thái vây quanh Đức Giê-su và nói: "Ông còn để lòng trí chúng tôi phải thắc mắc cho đến bao giờ? Nếu ông là Đấng Ki-tô, thì xin nói công khai cho chúng tôi biết”. 25 Đức Giê-su đáp: "Tôi đã nói với các ông rồi mà các ông không tin. Những việc tôi làm nhân danh Cha tôi, những việc đó làm chứng cho tôi. 26 Nhưng các ông không tin, vì các ông không thuộc về đoàn chiên của tôi. 27 Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi; tôi biết chúng và chúng theo tôi. 28 Tôi ban cho chúng sự sống đời đời; không bao giờ chúng phải diệt vong và không ai cướp được chúng khỏi tay tôi. 29 Cha tôi, Đấng đã ban chúng cho tôi, thì lớn hơn tất cả, và không ai cướp được chúng khỏi tay Chúa Cha. 30 Tôi và Chúa Cha là một”.

SUY NIỆM

Bài Tin mừng hôm nay tường thuật việc người Do Thái vây quanh Đức Giêsu để đòi Người xác định về vai trò của Người: “Nếu ông là Đấng Kitô, thì xin nói công khai cho chúng tôi biết” (Ga 10,24). Thật ra, không phải là Đức Giêsu chưa nói cho họ biết, mà là vì họ cứng lòng tin. Đức Giêsu xác định sự cứng lòng tin đó, và Người lại phải nại đến những chứng từ để trả lời cho họ về sứ vụ của Người: “Tôi đã nói với các ông rồi mà các ông không tin. Những việc tôi làm nhân danh Cha tôi, những việc đó làm chúng cho tôi” (Ga 10,25-26), và sở dĩ họ không nhận ra là vì họ không thuộc đàn chiên của Người. “Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi, tôi biết chúng và chúng theo tôi” (Ga 10,27). Nghe tiếng chủ chiên là nghe hiểu và đáp trả. Nhờ nghe hiểu và đáp trả mà đàn chiên được dẫn đến đồng cỏ xanh tươi, được chủ chiên bảo vệ khỏi bầy sói dữ, khỏi tay kẻ trộm giết hại và phá huỷ.

Đức Giêsu là Mục tử tốt lành. Nhưng chính do điểm này, chúng ta hiểu là Người sẽ không làm gì cho các chiên theo cách ép buộc hoặc ngược ý muốn của họ. Đức Giêsu luôn trợ giúp hữu hiệu, nhưng người ta chỉ nhận được sự trợ giúp đó nếu mở lòng ra với Người. Chúng ta đi vào sự hiệp thông với vị Mục tử tốt lành nếu chúng ta nghe tiếng Người và đi theo Người, nếu chúng ta tin tưởng vào sự hướng dẫn của Người và tin rằng Người chỉ cho chúng ta con đường ngay thẳng và ban cho chúng ta sự sống viên mãn.

Lạy Chúa Giêsu Mục Tử nhân lành, xin Chúa ban cho chúng con luôn biết dõi theo Chúa dưới cây gậy mục tử là chính Lời Chúa, để chúng con được sống trong đàn chiên của Chúa đến trọn đời. Amen.