Clock-Time

Suy Niệm Thứ Ba Tuần IX - Thường Niên B - GKGĐ

Lạy Chúa, nhờ lời chuyển cầu của thánh Giu-se, xin cho chúng con luôn biết sống ngay chính trong tư tưởng, lời nói, việc làm và biết trung thành thực thi ý Chúa trong mọi cảnh huống cuộc đời chúng con.
SUY NIỆM TIN MỪNG

THỨ BA SAU CHÚA NHẬT IX THƯỜNG NIÊN

NGÀY 01/6/2021
Tin mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Marcô (12, 13-17)

13 Hôm ấy, người ta cử mấy người Pha-ri-sêu và mấy người thuộc phe Hê-rô-dê đến cùng Đức Giê-su để Người phải lỡ lời mà mắc bẫy.14 Những người này đến và nói: “Thưa Thầy, chúng tôi biết Thầy là người chân thật. Thầy chẳng vị nể ai, vì Thầy không cứ bề ngoài mà đánh giá người ta, nhưng theo sự thật mà dạy đường lối của Thiên Chúa. Vậy có được phép nộp thuế cho Xê-da hay không? Chúng tôi phải nộp hay không phải nộp?”15 Nhưng Đức Giê-su biết họ giả hình, nên Người nói: “Tại sao các người lại thử tôi? Đem một đồng bạc cho tôi xem!”16 Họ liền đưa cho Người. Người hỏi: “Hình và danh hiệu này là của ai đây?” Họ đáp: “Của Xê-da”.17 Đức Giê-su bảo họ: “Của Xê-da, trả về Xê-da; của Thiên Chúa, trả về Thiên Chúa”. Và họ hết sức ngạc nhiên về Người.

SUY NIỆM

Hôm nay, chúng ta chiêm ngắm, học hỏi sự khôn ngoan tài tình của Đức Giê-su. Người chỉ ra quyền tự trị công bằng của các thực tại trần thế: “Trả Cesare những gì là của Cesare” (Mc 12,17).

Quả thật, “kho tàng anh em ở đâu, thì lòng anh em ở đó” (Lc 12,34). Chúa Giê-su mời gọi chúng ta hãy nhìn nhận rõ ràng những chọn lựa trong đời. Đừng nhầm lẫn giữa những thực tại thánh thiêng và phàm tục. Nếu Thiên Chúa thực sự là kho tàng là gia nghiệp thì trong các quyết định chọn lựa, chúng ta sẽ ưu tiên hơn cho Chúa. Trong suốt cuộc đời rao giảng, Chúa Giê-su luôn để tâm đến những việc chọn lựa: “Ai muốn theo Thầy, hãy từ bỏ mình, vác thập giá mình mà theo Thầy?” (Mt 16,24) Một khi đã chọn điều này thì nó đã mặc nhiên bỏ điều khác và ngược lại.

Trong cuộc sống, nhiều khi trắng đen, vàng thau lẫn lộn. Để phân biệt được thật giả thì quả thật không dễ dàng trong những quyết định. Đức Giê-su là kho tàng khôn ngoan và sự hiểu biết (x. Cl 2,3), và cũng là Đấng tự xưng mình là chân lý. Sự khôn ngoan, ngay thẳng của Chúa khác biệt với sự lắt léo, tinh vi của đầu óc con người mà những người Pharisêu đại diện. Sự thiếu ngay thẳng này cũng làm cho chính chúng ta mất đi cảm thức về Thiên Chúa. Quen với cách nghĩ của thế gian, chúng ta khó lòng nhận ra đâu là mặt trái của đồng tiền, của những danh lợi thú trần gian. Có khi, chúng ta lại coi tiền bạc, danh vọng như là chủ nhân của cuộc đời mình vậy.

Trong Năm Thánh Giu-se, chúng ta được học hỏi nơi thánh nhân một mẫu gương kiên vững trong chọn lựa của mình. Dù gặp nhiều trắc trở băn khoăn, thánh Giu-se luôn trung tín với Chúa và vững vàng với lựa chọn của mình.

Lạy Chúa, nhờ lời chuyển cầu của thánh Giu-se, xin cho chúng con luôn biết sống ngay chính trong tư tưởng, lời nói, việc làm và biết trung thành thực thi ý Chúa trong mọi cảnh huống cuộc đời chúng con. Amen.