Clock-Time

Suy Niệm Thứ Ba Tuần IX Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Mc 12: 13-17: Chúa Giêsu liền bảo họ: "Vậy thì của Cêsarê, hãy trả cho Cêsarê, của Thiên Chúa, hãy trả cho Thiên Chúa"...
SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ BA TUẦN IX THƯỜNG NIÊN A


NGÀY 06/06/2017

 
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô (Mc 12: 13-17)

Khi ấy, người ta sai mấy người thuộc nhóm biệt phái và đảng Hêrôđê đến Chúa Giêsu để lập mưu bắt lỗi Người trong lời nói. Họ đến thưa Người rằng: "Thưa Thầy, chúng tôi biết Thầy là người chân thật không vị nể ai, vì Thầy chẳng xem diện mạo, nhưng giảng dạy đường lối Thiên Chúa cách rất ngay thẳng. Vậy chúng tôi có nên nộp thuế cho Cêsarê không? Chúng tôi phải nộp hay là không?". Nhưng Người biết họ giả hình, nên bảo rằng: “Sao các ngươi lại thử Ta? Hãy đưa Ta xem một đồng tiền". Họ đưa cho Người một đồng tiền và Người hỏi: "Hình và ký hiệu này là của ai?". Họ thưa: "Của Cêsarê". Người liền bảo họ: "Vậy thì của Cêsarê, hãy trả cho Cêsarê, của Thiên Chúa, hãy trả cho Thiên Chúa". Và họ rất đổi kinh ngạc về Người.
 
SUY NIỆM

Muốn hiểu được ý nghĩa của câu: “… của Thiên Chúa hãy trả về cho Thiên Chúa”, tôi thiết nghĩ, trước hết, tôi phải có khả năng nhận ra “cái gì là của Thiên Chúa”, và sau đó tôi phải có khả năng để nhận ra rằng nếu tôi “không trả về cho Chúa” những gì là của Người thì tôi là một kẻ ăn cắp.

Vậy những gì trong đời tôi, không phải của tôi, mà là của Chúa? Nhiều lắm, cuộc đời, sự nghiệp, quá khứ, tương lai, kể cả toàn thân tôi nữa…, nhưng chúng ta chỉ kể ra những điểm cốt lõi này:

1. Bởi:

- Sự sống là của Thiên Chúa. "Chúng ta hãy làm ra con người theo hình ảnh chúng ta, giống như chúng ta… Thiên Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh mình… Thiên Chúa lấy bụi từ đất nặn ra con người, thổi sinh khí vào lỗ mũi, và con người trở nên một sinh vật” (St 1,26-27.2,7). Thiên Chúa tạo dựng chúng ta, và dựng nên tất cả. Chỉ duy nhất một mình Thiên Chúa là chủ tể sự sống. Chỉ một mình Người là Đấng có quyền ban và cất đi sự sống của con người mà thôi.

- Thời gian là của Thiên Chúa.Thiên Chúa phán: Phải có ánh sáng. Liền có ánh sáng. Thiên Chúa thấy rằng ánh sáng tốt đẹp. Thiên Chúa phân rẽ ánh sáng và bóng tối. Thiên Chúa gọi ánh sáng là ‘ngày’, bóng tối là ‘đêm’” (St 1,3-5). Chính Thiên Chúa phân định thời gian. Chỉ một mình Thiên Chúa là chủ thời gian, không có ai có thể thay đổi, hay kéo dài, hoặc làm cho ngày hay đêm co giãn được.

- Tài sản là của Thiên Chúa. “Thiên Chúa phán: ‘Hãy sinh sôi nảy nở thật nhiều, cho đầy mặt đất, và thống trị mặt đất. Hãy làm bá chủ cá biển, chim trời, và mọi giống vật bò trên mặt đất… Ta ban cho các ngươi mọi thứ cỏ mang hạt giống trên khắp mặt đất, và mọi thứ cây có trái mang hạt giống, để làm lương thực cho các ngươi” (St 1, 28-29).

Mọi tài sản trong vũ trụ đều do một mình Thiên Chúa tạo dựng. Chỉ một mình Thiên Chúa là chủ của tất cả mọi tài sản mà tôi và mọi người đang quản lý, từ trí thông minh, sự khôn ngoan, tri thức, bằng cấp, tài đánh đàn, khiếu âm nhạc, khiếu nấu ăn, khiếu cắm hoa, tài ca hát, nhảy múa, sáng tác âm nhạc, khả năng hội họa, khả năng chữa bệnh… cho đến công ăn việc làm, tiền bạc, nhà cửa, xe cộ, vật dụng trong gia đình… đều là của Thiên Chúa chứ không phải của tôi.

Người ban cho tôi để tôi sử dụng trong tình mến đối với Người, và trong tình yêu liên đới, sớt chia đối với anh chị em xung quanh tôi. Vì là của Chúa, nên tôi phải giúp đỡ mọi người, phải sống bác ái với mọi người như Chúa dạy.

2. Vì thế:

- Đối với sự sống, con người phải trả lại ngay cho Thiên Chúa chủ quyền của sự sống. Không bao giờ con người được phép nhân danh khoa học, nhân danh luật pháp, hay nhân danh bất cứ điều gì để sát hại sự sống, dù là giết hại nhau, sát thương nhau, hay nạo phá thai, cấy thai, thụ thai trong ống nghiệm, sinh sản vô tính trên người…, hay bất cứ hình thức nào làm tổn thương sự sống…

Người ta phải nhận ra rằng chỉ duy nhất một mình Thiên Chúa là Đấng sáng tạo và là chủ sự sống: “Tạng phủ con, chính Ngài đã cấu tạo, dệt tấm hình hài trong dạ mẫu thân con” (Tv 139, 13). Vì thế, chỉ duy nhất một mình Thiên Chúa có quyền cất đi mạng sống của con người.

Dù bạn là khoa học gia, bác sĩ, y tá hay những chính trị gia, những nhà làm luật… tài giỏi mấy đi nữa, thì bạn không được quên, bạn chỉ là một con người, chỉ là một thụ tạo, không ai có quyền tạo nên hay truất phế sự sống của chính mình hay của người khác!

- Đối với thời gian, con người phải trả ngay cho Thiên Chúa chủ quyền làm chủ thời gian. Người không đòi hỏi ta nhiều. Chỉ cần mỗi ngày, dành một chút thời gian để tưởng nhớ Chúa, để cầu nguyện, để cám ơn Chúa.

Chẳng hạn, ta cám ơn Chúa khi thức giấc, đọc một lời cầu nguyện trước khi ăn cơm, siêng năng tham dự thánh lễ, đọc kinh, tham dự giờ chầu Thánh Thể, thăm viếng bệnh nhân, đọc Kinh Thánh, nguyện tắt… Qua tất cả những việc làm đạo đức ấy, chúng ta đang “trả về cho Thiên Chúa”  một phần thời gian của chính Thiên Chúa.

- Đối với tài sản, con người trả ngay cho Thiên Chúa một phần tài sản của mình để xây dựng nhà Chúa, xây dựng Hội Thánh, giúp đỡ người túng thiếu…

Tôi có thể đóng góp của cải cho giáo xứ, giúp đỡ các dòng tu tùy khả năng. Tôi dành bớt thời gian làm việc để dấn thân dạy giáo lý, tham gia ca đoàn, tham gia hội đoàn, thăm kẻ liệt, an ủi người bất hạnh, khuyên dạy người nguội lạnh, người sống xa cách đức tin, đánh đàn, cắm hoa, nấu ăn, cắt cỏ, tỉa cây… cho nhà thờ, giáo xứ nơi mình sinh sống…

Những lúc chúng ta làm được những điều như thế, là chúng ta đang ý thức để “trả về cho Thiên Chúa” những gì của Thiên Chúa, theo lời Chúa Giêsu răn dạy.

Lạy Chúa, xin cho chúng con biết trả lại chủ quyền của Chúa trên tất cả đời sống chúng con. Nhờ luôn biết trả cho Chúa những gì của Chúa, chúng con sẽ trưởng thành trong lòng mến đối với Chúa, trong tình yêu đối với anh chị em, và trong sự tôn trọng mọi thụ tạo của Chúa. Amen.

GKGĐ Giáo Phận Phú Cường