Clock-Time

Suy Niệm Thứ Ba Tuần IX Thường Niên A

Tin Mừng Mc 12: 13-17: Trang Tin Mừng hôm nay ghi lại một cuộc tranh luận khác giữa Chúa Giêsu và các vị lãnh đạo Do thái. Ở đây, chúng ta lại thấy hai nhóm liên kết lại...
SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ BA TUẦN IX THƯỜNG NIÊN A


 
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Marcô (Mc 12: 13-17)

13Khi ấy, người ta sai mấy người Biệt phái và mấy người thuộc phe Hêrôđê đến Chúa Giêsu để lập mưu bắt lỗi Người trong lời nói. 14Họ đến thưa Người rằng: "Thưa Thầy, chúng tôi biết Thầy là người chân thật không vị nể ai, vì Thầy chẳng xem diện mạo, một giảng dạy đường lối Thiên Chúa cách rất ngay thẳng. Vậy chúng tôi có nên nộp thuế cho Cêsarê không? Chúng tôi phải nộp hay là không?" 15Nhưng Người biết họ giả hình, nên bảo rằng: "Sao các ông lại thử Ta? Hãy đưa Ta xem một đồng tiền". 16Họ đưa cho Người một đồng tiền và Người hỏi: "Hình và ký hiệu này là của ai?" Họ thưa: "Của César". 17Người liền bảo họ: "Vậy thì của César, hãy trả cho César; của Thiên Chúa, hãy trả cho Thiên Chúa". Và họ rất đỗi kinh ngạc về Người.

 
Tiền, một thứ quá quen thuộc và cần thiết trong cuộc sống hằng ngày của chúng ta, là vật trung gian môi giới giúp cho quá trình trao đổi hàng hoá dịch vụ trong xã hội diễn ra dễ dàng hơn. Đồng tiền của César cũng như những đồng tiền khác, tuy có hai mặt nhưng chỉ có một mệnh giá. Còn con người trong đoạn Tin Mừng hôm nay chỉ có một bộ mặt, sao lại sống hai lòng?!

Mấy người thuộc nhóm Biệt phái và nhóm Hêrôđê khi đến với Chúa Giêsu, họ mang một bộ mặt làm ra vẻ chân nhận những giá trị của Người khi mở lời khen tặng: “Chúng tôi biết Thầy là người chân thật không vị nể ai, vì Thầy chẳng xem diện mạo, một giảng dạy đường lối Thiên Chúa cách rất ngay thẳng”. Nhưng những lời hoa mỹ ấy lại giả hình, che đậy một thủ đoạn, một âm mưu gài bẫy: “Vậy chúng tôi có nên nộp thuế cho César không?”

Theo họ, vì Chúa Giêsu là nhà cách mạng đến giải phóng dân khỏi ách đô hộ của La Mã nên Người không thể chấp nhận quyền bính ngoại xâm; chỉ cần Chúa Giêsu lên tiếng bảo họ không nộp thuế thì ngay lập tức sẽ có cớ cho họ kêu quân lính La Mã bắt bớ và kết án Người. Còn nếu Người biểu họ hãy nộp thuế thì sẽ bị toàn dân ghép tội thông đồng với đế quốc bách hại nhân dân nên rồi cũng sẽ bị dân tiêu diệt. Những mưu mô theo kiểu thế gian ấy như những viên thuốc độc bọc đường, nhưng vì Chúa Giêsu là Thiên Chúa, Người thấu suốt lòng họ.

Dẫu vậy, Chúa Giêsu vẫn tỏ ra hết sức chân thành để nhân cơ hội này dạy họ một bài học: Người bảo họ cho xem hình và ký hiệu trên đồng tiền mà họ đang sử dụng là của ai? Đó là biểu tượng cho sức mạnh, sự giàu sang, và quyền uy trần thế của César, hoàng đế La Mã ‘bách chiến bách thắng’. Vậy "của César, trả về César", Chúa Giêsu không hề phủ nhận vai trò đúng đắn của quyền bính trần thế. Một khi dân được hưởng nhờ ơn lộc và sống dưới quyền của César thì việc nộp thuế là bổn phận của một công dân.

Không dừng lại ở đó, Chúa Giêsu còn thêm: "Của Thiên Chúa, trả về Thiên Chúa". Người nhắc con người còn phải có bổn phận đối với Thiên Chúa. “Mang ơn chớ nên quên”, con người đã nhận lãnh nhiều ơn huệ của Thiên Chúa, Đấng tạo dựng con người giống hình ảnh Ngài, Đấng ban muôn ơn lành hồn xác và gìn giữ mỗi người nên chúng ta không quên đền đáp ơn Ngài. Biết cảm ơn và mang ơn là nét nhân bản của người biết ơn về những điều mình đã lãnh nhận.

Cách đây đúng tám năm, lúc 12 giờ trưa ngày 27.06.2009, Đức Thánh cha Bênêđictô thứ XVI đã có buổi Tiếp kiến chung Hội đồng Giám mục Việt Nam, nhân dịp ‘Ad Limina’, gồm 29 vị. Trong khi ban Diễn từ bằng tiếng Pháp, Đức Thánh cha đã khích lệ người Công giáo Việt Nam hãy thực hành trong cuộc sống hàng ngày bằng tình bác ái, sự chân thật và tình yêu mãnh liệt của họ cho công ích của xã hội để mọi người nhận ra chân lý là ‘Một người Công giáo tốt cũng là một người công dân tốt’ (un bon catholique est aussi un bon citoyen). Vậy khi mỗi Kitô hữu chúng ta biết đặt Thiên Chúa chiếm chỗ ưu tiên trong cuộc sống của mình vì chính Ngài trao ban cho con người ngay cả Người Con Một yêu dấu của Chúa, và không quên sống đáp lại lời dạy của Chúa, chúng ta cũng đang góp phần xây dựng và chấn hưng quê hương thân yêu này.

Lạy Chúa Giêsu, Lời Chúa dạy chúng con về việc sống bổn phận, một khi thực thi nghĩa vụ làm con Chúa, chúng con sẽ trở nên một công dân tốt giữa lòng xã hội, và mỗi ngày nên chứng nhân cho Chúa giữa đời hôm nay. Amen.
 
Thầy Alfonso Quang Hiển