Clock-Time

Suy Niệm Thứ Ba Tuần IX Thường Niên B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Mc 12: 13-17: Chúa Giêsu liền bảo họ: "Vậy thì của Cêsarê, hãy trả cho Cêsarê, của Thiên Chúa, hãy trả cho Thiên Chúa"...
SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ BA TUẦN IX THƯỜNG NIÊN B


NGÀY 05/06/2018

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô (Mc 12: 13-17)

Khi ấy, người ta sai mấy người thuộc nhóm biệt phái và đảng Hêrôđê đến Chúa Giêsu để lập mưu bắt lỗi Người trong lời nói. Họ đến thưa Người rằng: "Thưa Thầy, chúng tôi biết Thầy là người chân thật không vị nể ai, vì Thầy chẳng xem diện mạo, nhưng giảng dạy đường lối Thiên Chúa cách rất ngay thẳng. Vậy chúng tôi có nên nộp thuế cho Cêsarê không? Chúng tôi phải nộp hay là không?". Nhưng Người biết họ giả hình, nên bảo rằng: “Sao các ngươi lại thử Ta? Hãy đưa Ta xem một đồng tiền". Họ đưa cho Người một đồng tiền và Người hỏi: "Hình và ký hiệu này là của ai?". Họ thưa: "Của Cêsarê". Người liền bảo họ: "Vậy thì của Cêsarê, hãy trả cho Cêsarê, của Thiên Chúa, hãy trả cho Thiên Chúa". Và họ rất đổi kinh ngạc về Người.
 
SUY NIỆM

       “Sưu cao thuế nặng”, đó là từ ngữ quen thuộc trong sách vở tuyên truyền nói về thời thuộc Pháp. Những câu chuyện Chí phèo của Nam Cao, chị Dậu của Ngô Tất Tố, hay Lão Hạc phải bán con chó đi vì không nuôi nổi bởi các loại thuế má nặng nề đã trở nên những câu chuyện điển hình về một thời bất công, cơ cực. Rõ ràng, là một thuộc địa, dân không chỉ mất chủ quyền đất nước, mất tự do vì đô hộ mà còn bị các thứ bất công khác. Điều này liên quan đến quyền con người. 

        Một 100 năm trước, những câu chuyện trên phản ánh hbức tranh hiện thực về chính trị xã hội của Việt nam. Nhưng cũng hơn hai ngàn năm trước, dân tộc Do Thái cũng từng có kinh nghiệm bị đô hộ qua nhiều thời lỳ lịch sử như vậy. Thời Chúa Giêsu, người Rôma đang đô hộ người Do Thái. Và vì thế, chính sách thuế khoá cũng là những lời kêu ca hàng ngày của dân chúng, nhất là những người nghèo, chịu nhiều thiệt thòi và bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Trong xã hội chúng ta ngày hôm nay xem ra cũng không mấy khá hơn, vì sưu cao thuế nặng là dấu chứng của sự bất công. Hàng trăm các loại thuế để làm gì, tình trạng thuế má nhập nhằng mà báo chí gọi là thuế chồng thuế có mục đích gì? Sự tận thu thuế như hiện nay phản ánh sự bất công quá đáng, mà tầng lớp dân nghèo là những người chịu nhiều thiệt thòi nhất. 

         Chúa Giêsu lúc bấy giờ có thể nói không chỉ là một nhà hoạt động tôn giáo thuần tuý, mà còn là một nhà hoạt động xã hội. Vì thế mà những vấn đề nóng hổi của xã hội đương thời cũng nằm trong những quan tâm của Ngài. Giới lãnh đạo Do Thái nghiễm nhiên theo chủ nghĩa dân tộc, có khi cực đoan, bởi thói quen truyền thống của Do Thái, tôn giáo và chính trị song hành trong suốt lịch sử của họ. Vì thế phép thử mà giới lãnh đạo tôn giáo Do Thái muốn thử Chúa Giêsu là xem thái độ của Ngài như thế nào trước các vấn đề về chính trị xã hội nóng bỏng mà dân chúng đang quan tâm, Ngài sẽ phản ứng ra sao? Một thái độ quân bình. Phải chu toàn trách nhiệm dân sự trong một xã hội có luật pháp và cũng đừng lẫn lộn chính trị và tôn giáo, dù hai phạm vi ấy cùng đồng chi phối xã hội hiện thời. “Của Xe-da trả cho Xe-da, của Thiên Chúa trả về cho Thiên Chúa”. Chính trị chân chính phải phục vụ cho thiện ích của dân, nó không đi ngược lại quyền con người. Công bằng và minh bạch trong chính sách thuế khoá là dấu chỉ của một xã hội dân chủ và văn minh. Và tôn giáo cũng không ngoại lệ, không cổ suý cho sự bất công hay một chính thể phi nhân, nhưng tôn giáo như một nền móng để xây dựng nên xã hội văn minh và công bằng. 

         Lạy Chúa, xin cho con biết sống và đóng góp cho thiện ích xã hội, đồng thời cũng biết tăng triển đời sống tôn giáo chúng con ngày một thêm sâu sắc hơn. Amen. 


GKGĐ Giáo Phận Phú Cường