Clock-Time

Suy Niệm Thứ Ba Tuần Thánh C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Ga 13: 21-33.36-38: Mỗi lần chúng ta chiều theo lòng ham muốn của cải, danh vọng, chức quyền, lạc thú hay ý riêng mà phản bội Chúa, là mỗi lần chúng ta đi trong tăm tối như vậy.
 

SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ BA TUẦN THÁNH C


NGÀY 16 THÁNG 04 NĂM 2019Tin Mừng Chúa Giê-su Kitô theo Thánh Gio-an (Ga 13: 21-33.36-38)

Khi ấy, Chúa Giêsu đang ngồi ăn với các môn đệ, tâm hồn Người bị xao xuyến, nên Người tuyên bố : “Thầy nói thật cho các con biết, một người trong các con sẽ nộp Thầy”. Các môn đệ nhìn nhau phân vân, không biết Người nói về ai? Có một môn đệ được Chúa Giêsu yêu quý, đang ở bàn ăn gần lòng Chúa Giêsu. Vậy Phêrô làm hiệu cho môn đệ ấy và nói: “Hỏi xem Thầy nói về ai đó”. Môn đệ ấy nghiêng người sát ngực Chúa Giêsu và hỏi Người: “Thưa Thầy, ai vậy?” Chúa Giêsu trả lời: “Thầy chấm miếng bánh trao cho ai, là người đó“. Và Người chấm một miếng bánh trao cho Giuđa, con ông Simon Iscariô.

Ăn miếng bánh xong rồi, Satan nhập vào hắn. Chúa Giêsu nói với Giuđa: “Con tính làm gì thì làm mau đi“. Nhưng những người đang ngồi ăn, không ai hiểu được vì sao Người lại nói với hắn như vậy. Có nhiều người tưởng rằng hắn giữ túi tiền, nên Chúa Giêsu bảo hắn hãy mua những gì chúng ta cần dùng trong dịp lễ, hoặc Người bảo hắn bố thí cho người nghèo. Vậy sau khi nhận miếng bánh đó, Giuđa liền đi ra. Bấy giờ là đêm tối. Khi Giuđa đi rồi, Chúa Giêsu phán: “Bây giờ Con Người được vinh hiển, và Thiên Chúa đã được vinh hiển nơi Người. Nếu Thiên Chúa đã được vinh hiển nơi Người thì Thiên Chúa lại cho Người được vinh hiển nơi chính mình, và Thiên Chúa cho Người được vinh hiển. Các con yêu quý, Thầy chỉ còn ở với các con một ít nữa. Các con sẽ tìm Thầy, và như Thầy đã nói với người Dothái: nơi Ta đi, các ngươi không thể đến được, nay Thầy cũng nói với các con như vậy“. Simon Phêrô hỏi Người: “Thưa Thầy, Thầy đi đâu?” Chúa Giêsu trả lời: “Nơi Thầy đi, nay con chưa thể theo tới đó được, nhưng sau này con sẽ theo Thầy”.  Phêrô thưa lại: “Tại sao con không thể theo Thầy ngay bây giờ được, con sẽ liều mạng sống con vì Thầy”.  Chúa Giêsu nói: “Con liều mạng sống con vì Thầy ư? Thầy nói thật cho con biết: trước khi gà gáy, con đã chối Thầy ba lần”.

SUY NIỆM


Bài đọc I, trích sách tiên tri Isaia cho ta thấy, Isai là người tôi trung được Thiên Chúa gọi. Để chu toàn công việc Thiên Chúa giao, người tôi trung phải trở thành khí cụ sắc bén: “Người đã làm cho miệng lưỡi tôi nên như gươm sắc bén, giấu tôi dưới bàn tay của Người. Người đã biến tôi thành mũi tên nhọn, cất tôi trong ống tên của Người” (Is 48, 2). Người tôi trung khi đó sẽ đem mọi người về với Thiên Chúa: “Để tôi trở thành người tôi trung, đem nhà Giacop về cho Chúa và quy tụ dân Israel chung quanh Người” (Is 49, 5). 

Trái với hình ảnh Isaia là người tôi trung của Thiên Chúa, thì Giuđa là người tôi tớ phản bội. Giuđa âm mưu bán Thầy mình là Chúa Giêsu, dù Người chẳng có lỗi gì với ông. Thánh sử Gioan ghi lại: “Sau khi ăn miếng bánh, Giuđa liền đi ra. Lúc đó trời đã tối”. "Tối", hiểu theo nghĩa thông thường là trời đã về khuya. Nhưng tối cũng hiểu theo nghĩa liên tưởng là sự tăm tối bao trùm tâm hồn kẻ phản bội Thầy và Chúa của mình. Mỗi lần chúng ta chiều theo lòng ham muốn của cải, danh vọng, chức quyền, lạc thú hay ý riêng mà phản bội Chúa, là mỗi lần chúng ta đi trong tăm tối như vậy.
 
Lạy Chúa, xin giúp chúng con đi trong ánh sáng của Chúa để chúng con được hưởng sự bình an Chúa ban. Amen. 


GKGĐ Giáo Phận Phú Cường