Clock-Time

Suy Niệm Thứ Ba Tuần Thánh (Ga 13:21-33.36-38) - GKGĐ GP Phú Cường

Lời Chúa vừa nghe, có lẽ ai ai cũng có một suy nghĩ là Chúa Giêsu buồn rầu vì một môn đệ phản bội Thầy; người môn đệ đó chính là Giuđa Iscariot. Có lẽ chúng ta suy nghĩ là tại sao ông lại đối xử với Chúa Giêsu như vậy? 

SUY NIỆM LỜI CHÚA
THỨ BA TUẦN THÁNH
NGÀY 12/4/2022

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan (13,21-33,36-38)

21 Một hôm, Đức Giêsu cảm thấy tâm thần xao xuyến và tuyên bố: "Thật, Thầy bảo thật anh em: có một người trong anh em sẽ nộp Thầy”. 22 Các môn đệ nhìn nhau, phân vân không biết Người nói về ai. 23 Trong số các môn đệ, có một người được Đức Giêsu thương mến. Ông đang dùng bữa, đầu tựa vào lòng Đức Giêsu. 24 Ông Simon Phêrô làm hiệu cho ông ấy và bảo: "Hỏi xem Thầy muốn nói về ai?” 25 Ông này liền nghiêng mình vào ngực Đức Giêsu và hỏi: "Thưa Thầy, ai vậy?” 26 Đức Giêsu trả lời: "Thầy chấm bánh đưa cho ai, thì chính là kẻ ấy”. Rồi Người chấm một miếng bánh, trao cho Giuđa, con ông Simon Iscariot. 27 Y vừa ăn xong miếng bánh, Xatan liền nhập vào y. Đức Giêsu bảo y: "Anh làm gì thì làm mau đi!” 28 Nhưng trong số các người đang dùng bữa, không ai hiểu tại sao Người nói với y như thế. 29 Vì Giuđa giữ túi tiền, nên có vài người tưởng rằng Đức Giêsu nói với y: "Hãy mua những món cần dùng trong dịp lễ", hoặc bảo y bố thí cho người nghèo. 30 Sau khi ăn miếng bánh, Giuđa liền đi ra. Lúc đó, trời đã tối. 31 Khi Giuđa đi rồi, Đức Giêsu nói: "Giờ đây, Con Người được tôn vinh, và Thiên Chúa cũng được tôn vinh nơi Người. 32 Nếu Thiên Chúa được tôn vinh nơi Người, thì Thiên Chúa cũng sẽ tôn vinh Người nơi chính mình, và Thiên Chúa sắp tôn vinh Người. 33 Hỡi anh em là những người con bé nhỏ của Thầy, Thầy còn ở với anh em một ít lâu nữa thôi. Anh em sẽ tìm kiếm Thầy; nhưng như Thầy đã nói với người Do Thái: "Nơi tôi đi, các người không thể đến được", bây giờ, Thầy cũng nói với anh em như vậy. 36 Ông Simon Phêrô nói với Đức Giêsu: "Thưa Thầy, Thầy đi đâu vậy?” Đức Giêsu trả lời: "Nơi Thầy đi, bây giờ anh không thể theo đến được; nhưng sau này anh sẽ đi theo”. 37 Ông Phêrô thưa: "Thưa Thầy, sao con lại không thể đi theo Thầy ngay bây giờ được? Con sẽ thí mạng con vì Thầy!” 38 Đức Giêsu đáp: "Anh sẽ thí mạng vì Thầy ư? Thật, Thầy bảo thật cho anh biết: gà chưa gáy, anh đã chối Thầy ba lần”.

SUY NIỆM

Lời Chúa vừa nghe, có lẽ ai ai cũng có một suy nghĩ là Chúa Giêsu buồn rầu vì một môn đệ phản bội Thầy; người môn đệ đó chính là Giuđa Iscariot. Có lẽ chúng ta suy nghĩ là tại sao ông lại đối xử với Chúa Giêsu như vậy? 

Nếu như chúng ta đọc lại đoạn Tin mừng trên, và để cho Lời Chúa chất vấn, có lẽ Giuđa Iscariot ngày nay là chúng ta.

Vì Chúa Giêsu đến trần gian để đem lại ơn cứu độ cho chúng ta; và qua bí tích Rửa tội, chúng ta cam kết hứa từ bỏ tội lỗi để sống xứng đáng với hồng ân mà chính Chúa Giêsu đem lại, nhưng chúng ta đã sống ngay lành như những gì Thiên Chúa đã ban cho chưa? Chúng ta sống thánh thiện và thực thi lời hứa trước khi lãnh nhận bí tích Rửa tội chưa? Nếu vẫn còn sống trong con đường tội lỗi thì chúng ta cũng đang phản bội lại Chúa.

Do đó, qua đoạn Lời Chúa trên, đây là cơ hội thuận lợi để chúng ta xét mình, và trở về với Chúa qua bí tích Giải tội, vì Chúa đến để đem ơn cứu độ, Người không kết án mà Người muốn chúng ta biết từ bỏ con đường tội lỗi để trở về với Người. Như lời ngôn sứ Êzêkiel đã loan báo: “Ta không muốn kẻ gian ác phải chết, ta muốn nó ăn năn sám hối để được sống” (x. Ed 18,21-23). Amen.