Clock-Time

Suy Niệm Thứ Ba Tuần V Mùa Chay A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Ga 8: 21-30: “Nếu các ông không tin Ta, các ông sẽ chết trong tội của các ông”. Đức Giêsu đã hiến mình để giải thoát con người khỏi tội lỗi và sự chết. 

SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ BA SAU CHÚA NHẬT V MÙA CHAY A


NGÀY 31-03-2020


Tin Mừng Chúa Giê-su Kitô theo Thánh Gio-an (Ga 8: 21-30)

Khi ấy Chúa Giêsu nói với những người biệt phái rằng: “Ta ra đi, các ông sẽ tìm kiếm Ta và sẽ chết trong tội của các ông. Nơi Ta đi các ông không thể tới được”. Người Do thái nói với nhau rằng: “Ông ta sắp tự vẫn hay sao mà lại nói: Nơi Ta đi các ông không thể tới được". Chúa Giêsu nói tiếp: “Các ông thuộc về hạ giới, còn Ta, Ta bởi trời cao; các ông thuộc về thế gian này, còn Ta, Ta không thuộc về thế gian này. Ta đã nói: Các ông sẽ chết trong tội các ông. Vì, nếu các ông không tin Ta, các ông sẽ chết trong tội của các ông”. Vậy họ liền hỏi: “Ông là ai? Chúa Giêsu trả lời: “Là Nguyên thủy đang nói với các ông đây! Ta có nhiều điều phải nói và đoán xét về các ông, nhưng Đấng đã sai Ta là Đấng chân thật, và điều Ta nói ra trong thế gian đây, chính là điều Ta đã nghe biết ở Ngài”. Nhưng họ không hiểu là Người nói về Chúa Cha, vì thế Chúa Giêsu nói: “Khi nào các ông đưa Con Người lên cao, các ông sẽ nhận biết Ta là ai, Ta không tự mình làm điều gì. Điều Ta nói, chính là điều Chúa Cha đã dạy Ta. Đấng đã sai Ta đang ở với Ta;  Ngài không để Ta một mình, bởi vì Ta luôn luôn làm điều đẹp lòng Ngài”. Khi Người nói những điều ấy thì có nhiều kẻ tin vào Người.

SUY NIỆM

“Nếu các ông không tin Ta, các ông sẽ chết trong tội của các ông”. Đức Giêsu đã hiến mình để giải thoát con người khỏi tội lỗi và sự chết. Không tin vào Đức Giêsu, từ chối sự sống Người mang lại, con người ôm lấy tội lỗi của mình mà chết. Đây cũng là tiếng chuông cảnh tỉnh người Kitô hữu. Trong cuộc sống có thể chúng ta đã để cho óc bảo thủ, cố chấp, thiên kiến và lòng vị kỷ bóp chết đời sống đức tin. Có thể niềm tin của chúng ta chỉ còn là cái vỏ bên ngoài, cuộc sống của chúng ta đi ngược lại những điều Người dạy. Mùa Chay, mùa chúng ta duyệt xét lại lòng mình để làm một cuộc sám hối tận căn. Lời mời gọi “Hãy sám hối và tin vào Tin Mừng” của Đức Giêsu vẫn còn đó – và Tin Mừng ở đây chính là Đức Giêsu Kitô, Đấng cứu độ duy nhất.

Trong cuộc sống hằng ngày, mỗi một lựa chọn là một sự từ bỏ: từ bỏ cái xấu để chọn cái tốt, từ bỏ cái tốt để chọn cái tốt hơn; và mỗi một từ bỏ là một hy sinh. Hy sinh là chấp nhận mất mát, thiệt thòi. Có những hy sinh chỉ là vật chất bên ngoài như thời giờ, của cải, sức khỏe, v.v. nhưng cũng có những hy sinh đòi chúng ta thực hiện bằng cả cõi lòng mình. Nó có thể khiến cho ta đau đớn. Có những hy sinh vì cá nhân, có những hy sinh vì gia đình, vì tập thể, v.v. nhưng nói chung, hy sinh nào cũng mang đến sự phong nhiêu cho nhân loại. Người Kitô hữu đi trong cuộc hành trình đức tin là chấp nhận sống hy sinh từ bỏ như Đức Kitô đã hiến mạng sống mình để đưa nhân loại về với Thiên Chúa, cùng đích của tình yêu và hạnh phúc.

Lạy Chúa là Cha giàu lòng thương xót, xin tình yêu hiến tế của Chúa Giêsu cuốn hút, lôi kéo chúng con hướng lòng lên cao, nên mẫu gương giúp chúng con sẵn sàng hy sinh sát tế mỗi ngày để gieo rắc yêu thương. Cũng như Chúa Giêsu, xin cho thánh ý của Chúa Cha luôn là kim chỉ nam dẫn lối cuộc đời chúng con. Amen.GKGĐ Giáo Phận Phú Cường