Clock-Time

Suy Niệm Thứ Ba Tuần V Mùa Chay A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Ga 8: 21-30: “Ai tin Ta, sẽ không chết đời đời” (Ga 11, 26). Hoặc: “Ý của Đấng đã sai Ta là tất cả những kẻ Người đã ban cho Ta, Ta sẽ không để mất một ai...

SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ BA SAU CHÚA NHẬT V MÙA CHAY A


NGÀY 04-04-2017
 


Tin Mừng Chúa Giê-su Kitô theo Thánh Gio-an (Ga 8: 21-30)

Khi ấy Chúa Giêsu nói với những người biệt phái rằng: “Ta ra đi, các ông sẽ tìm kiếm Ta và sẽ chết trong tội của các ông. Nơi Ta đi các ông không thể tới được”. Người Do thái nói với nhau rằng: “Ông ta sắp tự vẫn hay sao mà lại nói: Nơi Ta đi các ông không thể tới được". Chúa Giêsu nói tiếp: “Các ông thuộc về hạ giới, còn Ta, Ta bởi trời cao; các ông thuộc về thế gian này, còn Ta, Ta không thuộc về thế gian này. Ta đã nói: Các ông sẽ chết trong tội các ông. Vì, nếu các ông không tin Ta, các ông sẽ chết trong tội của các ông”. Vậy họ liền hỏi: “Ông là ai? Chúa Giêsu trả lời: “Là Nguyên thủy đang nói với các ông đây! Ta có nhiều điều phải nói và đoán xét về các ông, nhưng Đấng đã sai Ta là Đấng chân thật, và điều Ta nói ra trong thế gian đây, chính là điều Ta đã nghe biết ở Ngài”. Nhưng họ không hiểu là Người nói về Chúa Cha, vì thế Chúa Giêsu nói: “Khi nào các ông đưa Con Người lên cao, các ông sẽ nhận biết Ta là ai, Ta không tự mình làm điều gì. Điều Ta nói, chính là điều Chúa Cha đã dạy Ta. Đấng đã sai Ta đang ở với Ta;  Ngài không để Ta một mình, bởi vì Ta luôn luôn làm điều đẹp lòng Ngài”. Khi Người nói những điều ấy thì có nhiều kẻ tin vào Người.

SUY NIỆM

Hằng hữu là “bất diệt”, là “đời đời”. Ngày xưa, khi sai Thủ lãnh Môisen ra đi lãnh đạo dân tuyển chọn, Thiên Chúa đã tự xưng Danh Người là “Hằng Hữu”. Người là Đấng Bất Diệt. Người là Đấng Đời Đời. Từ muôn đời, Thiên Chúa đã hiện hữu, không do ai tạo thành. Người vẫn tồn tại đến đời đời không bao giờ mất đi.

Danh xưng Hằng Hữu cũng nói lên chính Thần tính của Chúa. Người quyền năng. Nhờ quyền năng ấy, Thiên Chúa đã tạo dựng muôn loài từ hư không bằng lời tuyên phán để mọi sự thành sự. Người là Đấng muôn loài phải tôn thờ. Bởi tất cả mọi sự đều do Thiên Chúa mà có. Mọi sự bắt nguồn từ Thiên Chúa và đi về cùng Thiên Chúa.

Vì thế, khi tuyên xưng mình “Ta Hằng Hữu”, Chúa Giêsu hé mở nguồn gốc thần linh của Người. Người cùng mang bản tính Thiên Chúa với Ngôi Cha. Người là chính Thiên Chúa, ngang bằng các Ngôi vị còn lại của Thiên Chúa.

Bởi đó, bằng kiểu nói “Ta Hằng Hữu”, Chúa Giêsu khẳng định Người chính là Đấng quyền năng, thì không chỉ là Người Bất Diệt, Người là Nguồn tác sinh muôn vật, mà chính Người trực tiếp liên hệ đến sự tồn tại đời đời của chúng ta. Vì chỉ có một mình Chúa Giêsu là Đấng Cứu độ. Người có quyền đưa ta vào sự sống đời đời, cho ta tham dự chính sự sống siêu nhiên của Thiên Chúa.

Như Chúa Giêsu từng khẳng định: “Ai tin Ta, sẽ không chết đời đời” (Ga 11, 26). Hoặc: “Ý của Đấng đã sai Ta là tất cả những kẻ Người đã ban cho Ta, Ta sẽ không để mất một ai, nhưng sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết” (Ga 6, 39).

Vậy, chúng ta hãy chân thành nhìn nhận và tin vào Chúa Giêsu. Chỉ có đức tin mới là con đường dẫn ta đến cõi trường sinh. Chỉ có đức tin mới đưa ta vào hợp đoàn cùng tất cả những người mà Thiên Chúa ban cho Chúa Giêsu. Chỉ có đức tin, tin nơi tình yêu của Chúa Giêsu, ta mới được cứu độ.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa chính là Thiên Chúa Hằng Hữu. Chúa chính là Đấng cứu độ duy nhất của trần thế này. Xin thương xót từng người chúng con. Xin thương tha thứ và đưa chúng con về cùng Chúa Cha, cho chúng con hưởng hạnh phúc đời đời trong Chúa. Amen.

GKGĐ Giáo Phận Phú Cường