Clock-Time

Suy Niệm Thứ Ba Tuần V Mùa Chay B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Ga 8: 21-30: “Ai tin Ta, sẽ không chết đời đời” (Ga 11, 26). Hoặc: “Ý của Đấng đã sai Ta là tất cả những kẻ Người đã ban cho Ta, Ta sẽ không để mất một ai...

SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ BA SAU CHÚA NHẬT V MÙA CHAY B


NGÀY 20-03-2018Tin Mừng Chúa Giê-su Kitô theo Thánh Gio-an (Ga 8: 21-30)

Khi ấy Chúa Giêsu nói với những người biệt phái rằng: “Ta ra đi, các ông sẽ tìm kiếm Ta và sẽ chết trong tội của các ông. Nơi Ta đi các ông không thể tới được”. Người Do thái nói với nhau rằng: “Ông ta sắp tự vẫn hay sao mà lại nói: Nơi Ta đi các ông không thể tới được". Chúa Giêsu nói tiếp: “Các ông thuộc về hạ giới, còn Ta, Ta bởi trời cao; các ông thuộc về thế gian này, còn Ta, Ta không thuộc về thế gian này. Ta đã nói: Các ông sẽ chết trong tội các ông. Vì, nếu các ông không tin Ta, các ông sẽ chết trong tội của các ông”. Vậy họ liền hỏi: “Ông là ai? Chúa Giêsu trả lời: “Là Nguyên thủy đang nói với các ông đây! Ta có nhiều điều phải nói và đoán xét về các ông, nhưng Đấng đã sai Ta là Đấng chân thật, và điều Ta nói ra trong thế gian đây, chính là điều Ta đã nghe biết ở Ngài”. Nhưng họ không hiểu là Người nói về Chúa Cha, vì thế Chúa Giêsu nói: “Khi nào các ông đưa Con Người lên cao, các ông sẽ nhận biết Ta là ai, Ta không tự mình làm điều gì. Điều Ta nói, chính là điều Chúa Cha đã dạy Ta. Đấng đã sai Ta đang ở với Ta;  Ngài không để Ta một mình, bởi vì Ta luôn luôn làm điều đẹp lòng Ngài”. Khi Người nói những điều ấy thì có nhiều kẻ tin vào Người.

SUY NIỆM

 
Dù cùng một gia đình, hai người có hai lưu tâm khác nhau thì dễ nảy sinh cảnh “ông nói gà, bà hiểu vịt”, hoặc “đồng sàng, dị mộng”.

Khi ta không có lòng mến Chúa, thiếu vắng niềm tin, chắc chắn cũng xảy ra cảnh như thế. Phúc Âm hôm nay đã cho chúng ta thấy rõ điều đó. Chúa Giêsu nói Người về quê trời vinh phúc, những kẻ tội lỗi sẽ không theo Người về trời được, nếu không tin nơi Người, không chấp nhận Người là Đấng xóa tội trần gian, Người Do Thái lại nói: “Ông ấy sẽ tự tử hay sao?” Vì sao chúng ta lại thường không thích làm việc lành, việc đạo đức? Vì tâm tình, trí khôn ta thích những gì thuộc hạ giới.  Ai thuộc về trời cao, ai tin và theo Chúa Giêsu, người đó mới có thể yêu mến những sự thuộc về trời.

Xét lại lòng mình, cách cư xử của mỗi người chúng ta trong một ngày thôi, chúng ta sẽ biết mình đang thuộc về trời hay bởi đất. Âm thanh, tín hiệu của trời gởi cho đất đã hơn hai ngàn năm, mà chúng ta còn chấp nhất nhau, tranh giành, lên án nhau, những tâm tình đó, không thể bởi trời cao được. 

“Nếu không tin tôi… các ông sẽ mang tội mình mà chết”, tin không phải là một ý nghĩ, suy tưởng. Tin là một sự sống. Sự sống thì tăng trưởng hay thoái hóa. Không tăng là thoái. Không thể có tình trạng hôm nay cũng bằng hôm qua. Mỗi giây phút phải có sự phát triển, nếu không là suy vong. Một người nghiện rượu, bác sĩ nói nếu anh không bỏ rượu thì mạng sống lâm nguy. Anh ta biết điều đó, nhưng có ích gì, nếu mỗi ngày anh ta không hành động theo lời khuyến cáo của bác sĩ. Tin vào Chúa, nhưng có ích gì, nếu mỗi ngày ta không thực hiện lời Chúa dạy, ta “sẽ mang tội mình mà chết”.

Lạy Chúa, chúng con thường được nghe cảnh báo “đức tin không hành động là đức tin chết”. Hôm nay Chúa cũng cảnh báo chúng con: “nếu không tin tôi, các ngươi sẽ mang tội mình mà chết”. Xin giúp mỗi người chúng con biết lấy việc làm mà nói lên lòng tin. Amen.

 

GKGĐ Giáo Phận Phú Cường