Clock-Time

Suy Niệm Thứ Ba Tuần V Mùa Chay B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Ga 8: 21-30: Hãy tận dụng mọi cơ hội để nhận biết, yêu mến và đón nhận Chúa Giêsu như là đường, là sự thật và sự sống của chúng ta.

SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ BA SAU CHÚA NHẬT V MÙA CHAY B


NGÀY 23-03-2021


 

Tin Mừng Chúa Giê-su Kitô theo Thánh Gio-an (Ga 8: 21-30)

Khi ấy Chúa Giêsu nói với những người biệt phái rằng: “Ta ra đi, các ông sẽ tìm kiếm Ta và sẽ chết trong tội của các ông. Nơi Ta đi các ông không thể tới được”. Người Do thái nói với nhau rằng: “Ông ta sắp tự vẫn hay sao mà lại nói: Nơi Ta đi các ông không thể tới được". Chúa Giêsu nói tiếp: “Các ông thuộc về hạ giới, còn Ta, Ta bởi trời cao; các ông thuộc về thế gian này, còn Ta, Ta không thuộc về thế gian này. Ta đã nói: Các ông sẽ chết trong tội các ông. Vì, nếu các ông không tin Ta, các ông sẽ chết trong tội của các ông”. Vậy họ liền hỏi: “Ông là ai? Chúa Giêsu trả lời: “Là Nguyên thủy đang nói với các ông đây! Ta có nhiều điều phải nói và đoán xét về các ông, nhưng Đấng đã sai Ta là Đấng chân thật, và điều Ta nói ra trong thế gian đây, chính là điều Ta đã nghe biết ở Ngài”. Nhưng họ không hiểu là Người nói về Chúa Cha, vì thế Chúa Giêsu nói: “Khi nào các ông đưa Con Người lên cao, các ông sẽ nhận biết Ta là ai, Ta không tự mình làm điều gì. Điều Ta nói, chính là điều Chúa Cha đã dạy Ta. Đấng đã sai Ta đang ở với Ta;  Ngài không để Ta một mình, bởi vì Ta luôn luôn làm điều đẹp lòng Ngài”. Khi Người nói những điều ấy thì có nhiều kẻ tin vào Người.

SUY NIỆM

 

Khi Chúa Giêsu rao giảng và tiên báo về cuộc khổ nạn và cái chết của Người, Tin Mừng mà chúng ta suy niệm hôm nay cho biết: có nhiều kẻ tin vào Người. Thế nhưng vẫn còn có rất nhiều người, nhất là giới lãnh đạo tôn giáo lúc bấy giờ, chống đối và nhạo báng Người. Một số người còn công khai mỉa mai Chúa Giêsu khi Người cảnh báo họ về hậu quả của sự cứng lòng tin nơi họ. Chúa Giêsu cho họ biết rằng nếu họ không tin vào lời của Người, không tin Người là Chúa và là Đấng Cứu Thế, họ sẽ không thuộc về Thiên Chúa và sẽ “mang tội mình mà chết”.

Chúa Giêsu còn tiếp tục mặc khải cho biết nếu những ai nghe lời của Người và nhận biết Người, thì họ có cơ hội để nhận lãnh nguồn ơn cứu độ và sự sống vĩnh cửu nơi bàn thờ thập giá. Chính sự hiến tế của Chúa Giêsu trên thập giá là bằng chứng tột đỉnh của tình yêu Thiên Chúa dành cho nhân loại.

Chúa Giêsu luôn mời gọi chúng ta đến và khám phá để nhận biết Người mỗi ngày một tỏ tường hơn. Chúng ta có thể gặp được Chúa, hiểu biết về Chúa hơn qua các cử hành phụng vụ, nhất là tham dự Thánh lễ, qua những giờ kinh chung gia đình, những giờ cầu nguyện của hội đoàn, qua các sự kiện, biến cố xảy ra chung quanh chúng ta. Hãy tận dụng mọi cơ hội để nhận biết, yêu mến và đón nhận Chúa Giêsu như là đường, là sự thật và sự sống của chúng ta.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đến để giải thoát chúng con khỏi tội lỗi, khỏi sự ngờ vực, nghi nan về tình yêu bao la của Chúa dành cho chúng con. Xin ban ơn Thánh Thần Chúa soi sáng chúng con để mỗi ngày chúng con được hiểu biết thêm về Chúa, yêu mến Chúa nồng nàn hơn và bước theo Chúa trung hành hơn. Amen.


GKGĐ Giáo Phận Phú Cường