Clock-Time

Suy Niệm Thứ Ba Tuần V Phục Sinh năm C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Ga 14: 27-31: Thầy để lại bình an cho anh em, Thầy ban cho anh em bình an của Thầy. Thầy ban cho anh em không theo kiểu thế gian. Anh em đừng xao xuyến cũng đừng sợ hãi...

SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ BA CHÚA NHẬT V PHỤC SINH C

NGÀY 21/05/2019
 


 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Ga 14: 27-31
 

27 Thầy để lại bình an cho anh em, Thầy ban cho anh em bình an của Thầy. Thầy ban cho anh em không theo kiểu thế gian. Anh em đừng xao xuyến cũng đừng sợ hãi.28 Anh em đã nghe Thầy bảo: "Thầy ra đi và đến cùng anh em". Nếu anh em yêu mến Thầy, thì hẳn anh em đã vui mừng vì Thầy đi về cùng Chúa Cha, bởi vì Chúa Cha cao trọng hơn Thầy.29 Bây giờ, Thầy nói với anh em trước khi sự việc xảy ra, để khi xảy ra, anh em tin.30 Thầy sẽ không còn nói nhiều với anh em nữa, bởi vì Thủ lãnh thế gian đang đến. Đã hẳn, nó không làm gì được Thầy.31 Nhưng chuyện đó xảy ra là để cho thế gian biết rằng Thầy yêu mến Chúa Cha và làm đúng như Chúa Cha đã truyền cho Thầy. Nào đứng dậy! Ta đi khỏi đây!”

Suy niệm

Ngày 27-28/02/2019, cả thế giới chú ý đến diễn tiến cuộc gặp lịch sử giữa Tổng thống Trump và Chủ tịch Kim tại Hà Nội. Người ta mong rằng một diễn biến hòa bình được ký kết ở đây, nhưng tiếc thay đã không thành sự thật. Quả thật, thế giới văn minh hiện nay đang khao khát và nổ lực để xây dựng một nền hòa bình và công lý cho các dân tộc. Tuy nhiên, đâu đó vẫn còn chiến tranh, vẫn còn những cuộc đổ máu, vẫn còn những cuộc mâu thuẫn lẫn nhau.

Lời Chúa hôm nay dẫn chúng ta đi vào một thực tế trong đời sống xã hội và đời sống cá nhân mà mỗi người chúng ta ai cũng khao khát, cũng nghĩ đến, đó chính là sự bình an. 

Khi nói đến sự bình an, ai cũng cho rằng bình an nghĩa là con người không có những cuộc chiến tranh, không có những tranh giành, tàn sát lẫn nhau hay nói khác hơn bình an của cuộc sống là con người không phải chạy đôn chạy đáo để lo cơm áo, gạo tiền hoặc lo hết việc này đến việc khác hay lo gặp tai họa nào đó, v.v. Như thế bình an này là bình an theo cách thế xã hội trần gian.
Với Chúa Giêsu diễn tả bình an trong một chiều kích khác mà Người muốn ban cho con người: “Thầy để lại bình an cho anh em, Thầy ban cho anh em bình an của Thầy. Thầy ban cho anh em không theo kiểu thế gian”. Bình an của Chúa Giêsu nói đến ở đây là bình an nơi chính Chúa. Bình an mà con người phải từ bỏ thế gian, từ bỏ ý riêng và ích kỷ cá nhân để thi hành ý muốn và sống theo con đường của Tin Mừng. Hay nói cách khác, bình an mà con người không bị nô lệ của tiền bạc, sự dữ và tội lỗi, nghĩa là con người được tự do trong Chúa.

    Lạy Chúa, xin cho chúng con biết xác định mục đích rõ ràng mà chúng con tiến bước theo Chúa. Xin cho chúng con biết tháp nhập cuộc đời chúng con trong hạnh phúc, tình yêu và sự bình an của Chúa. Amen.
 

GKGĐ Giáo Phận Phú Cường