Clock-Time

Suy Niệm Thứ Ba Tuần V Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Mc 7: 1-13   Người Do Thái chú trọng vào các tập tục của tiền nhân, buộc phải giữ như một giới luật, vi phạm nó như một điều cấm kỵ; trái nghịch với cái nhìn của Chúa Giêsu.

SUY NIỆM TIN MỪNG

THỨ BA TUẦN V THƯỜNG NIÊN A

NGÀY 11- 02- 2020Tin Mừng Chúa Giê-su Kitô theo Thánh Mac-cô (Mc 7: 1-13)

1 Có những người Pha-ri-sêu và một số kinh sư tụ họp quanh Đức Giê-su. Họ là những người từ Giê-ru-sa-lem đến.2 Họ thấy vài môn đệ của Người dùng bữa mà tay còn ô uế, nghĩa là chưa rửa.3 Thật vậy, người Pha-ri-sêu cũng như mọi người Do-thái đều nắm giữ truyền thống của tiền nhân: họ không ăn gì, khi chưa rửa tay cẩn thận;4 thức gì mua ngoài chợ về, cũng phải rảy nước đã rồi mới ăn; họ còn giữ nhiều tập tục khác nữa như rửa chén bát, bình lọ và các đồ đồng.5 Vậy, người Pha-ri-sêu và kinh sư hỏi Đức Giê-su: "Sao các môn đệ của ông không theo truyền thống của tiền nhân, cứ để tay ô uế mà dùng bữa? "6 Người trả lời họ: "Ngôn sứ I-sai-a thật đã nói tiên tri rất đúng về các ông là những kẻ đạo đức giả, khi viết rằng: Dân này tôn kính Ta bằng môi bằng miệng,còn lòng chúng thì lại xa Ta.7 Chúng có thờ phượng Ta thì cũng vô ích,vì giáo lý chúng giảng dạy chỉ là giới luật phàm nhân.8 Các ông gạt bỏ điều răn của Thiên Chúa, mà duy trì truyền thống của người phàm."9 Người còn nói: "Các ông thật khéo coi thường điều răn của Thiên Chúa để nắm giữ truyền thống của các ông.10 Quả thế, ông Mô-sê đã dạy rằng: Ngươi hãy thờ cha kính mẹ và kẻ nào nguyền rủa cha mẹ, thì phải bị xử tử!11 Còn các ông, các ông lại bảo: "Người nào nói với cha với mẹ rằng: những gì con có để giúp cha mẹ đều là "co-ban" nghĩa là lễ phẩm đã dâng cho Chúa" rồi,12 và các ông không để cho người ấy làm gì để giúp cha mẹ nữa.13 Thế là các ông lấy truyền thống các ông đã truyền lại cho nhau mà huỷ bỏ lời Thiên Chúa. Các ông còn làm nhiều điều khác giống như vậy nữa! "
 

SUY NIỆM

Sống đạo như thế nào cho chất lượng? Thờ phượng Chúa như thế nào mới thật tâm? Trả lời những câu hỏi chất vấn này không dễ dàng gì, vì chúng ta cũng chưa thực sự có một cuộc khảo sát nào như thế. Ta vẫn thường nói “có Chúa biết”. Đúng vậy, Chúa biết chúng ta sống đạo thế nào, thờ phượng Chúa ra làm sao. Thế nhưng Chúa cũng không tiết lộ điều đó cho chúng ta, nên nhiều lúc chúng ta nhìn vào những gì mắt thấy, tai nghe những gì người khác nói. Do đó, ta cũng vẫn có thể bị lầm tưởng. 

Chủ đề này có liên hệ đến những gì Tin Mừng hôm nay đề cập. Người Do Thái chú trọng vào các tập tục của tiền nhân, buộc phải giữ như một giới luật, vi phạm nó như một điều cấm kỵ; trái nghịch với cái nhìn của Chúa Giêsu. Thờ phượng Chúa đúng nghĩa dựa vào luật của Chúa chứ không phải các tập tục. Chú trọng vào các tập tục mà không hiểu các tập tục, và quan trọng là bỏ quên các huấn lệnh của Chúa thì đó là một cách hiểu đạo, giữ đạo và sống đạo sai lạc. 

Quả thật, ngày hôm nay, chúng ta bắt gặp điều này cách phổ biến trong tâm thức của nhiều Kitô hữu thời đại. Nhiều người không xưng tội vì nghĩ rằng mình sống tốt, mình không có tội; nhiều người không cần đến nhà thờ đọc kinh, đi lễ vì họ bảo rằng “giữ đạo tại tâm”; nhiều người vẫn đi lễ qua loa chiếu lệ; còn hiểu biết về Lời Chúa, giáo lý, phụng vụ, luân lý thì hầu như không có;  nhiều người vẫn đặt bàn thờ trong nhà nhưng không kinh kệ, không cầu nguyện gì; nhiều người xin cho con rửa tội, rước lễ, thêm sức, hôn phối nhưng lại không khuyến khích con học hiểu giáo lý, hay có khi trong nhà chẳng còn giữ đạo từ lâu rồi. Còn nhiều lắm những cách hiểu đạo, giữ đạo và sống đạo ngày hôm nay kém chất lượng như thế. Hiểu không tới đâu, sống đạo còn không xong nói chi tới truyền đạo cho người khác. Điều này quả nhiên liên quan đến việc thờ phượng Chúa. Đúng như lời Isaia đã được Chúa Giêsu nhắc lại khi những người do thái từ Giêrusalem đến chất vấn: “Dân này thờ kính ta ngoài môi miệng, còn lòng trí chúng thì xa ta”. 

Chúng ta hãy nghe và suy niệm điều này cho đời sống đạo của chúng ta. 

Lạy Chúa Giêsu, chúng con muốn sống đạo cho thật tốt, thờ phượng Chúa thực tâm, sống đạo cho chất lượng, nhưng nhiều lúc chúng con không có gắng, không hy sinh, ngại qua cửa hẹp, thiếu hiểu biết… Xin nâng đỡ chúng con trong mọi sự. Amen. 


GKGĐ Giáo Phận Phú Cường