Clock-Time

Suy Niệm Thứ Ba Tuần V Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Mc 7: 1-13 Người Kitô hữu luôn được đòi hỏi phải có lòng đạo đức. Thế nhưng lòng đạo đức phải là hoa trái của một tình yêu được dệt lên từ cuộc gặp gỡ với Thiên Chúa.

NGÀY 7- 2-2017THỨ BA SAU CHÚA NHẬT V THƯỜNG NIÊN

 

Tin Mừng Chúa Giê-su Kitô theo Thánh Mac-cô (Mc 7: 1-13)

 
1 Có những người Pha-ri-sêu và một số kinh sư tụ họp quanh Đức Giê-su. Họ là những người từ Giê-ru-sa-lem đến.2 Họ thấy vài môn đệ của Người dùng bữa mà tay còn ô uế, nghĩa là chưa rửa.3 Thật vậy, người Pha-ri-sêu cũng như mọi người Do-thái đều nắm giữ truyền thống của tiền nhân: họ không ăn gì, khi chưa rửa tay cẩn thận;4 thức gì mua ngoài chợ về, cũng phải rảy nước đã rồi mới ăn; họ còn giữ nhiều tập tục khác nữa như rửa chén bát, bình lọ và các đồ đồng.5 Vậy, người Pha-ri-sêu và kinh sư hỏi Đức Giê-su: "Sao các môn đệ của ông không theo truyền thống của tiền nhân, cứ để tay ô uế mà dùng bữa? "6 Người trả lời họ: "Ngôn sứ I-sai-a thật đã nói tiên tri rất đúng về các ông là những kẻ đạo đức giả, khi viết rằng: Dân này tôn kính Ta bằng môi bằng miệng,còn lòng chúng thì lại xa Ta.7 Chúng có thờ phượng Ta thì cũng vô ích,vì giáo lý chúng giảng dạy chỉ là giới luật phàm nhân.8 Các ông gạt bỏ điều răn của Thiên Chúa, mà duy trì truyền thống của người phàm."9 Người còn nói: "Các ông thật khéo coi thường điều răn của Thiên Chúa để nắm giữ truyền thống của các ông.10 Quả thế, ông Mô-sê đã dạy rằng: Ngươi hãy thờ cha kính mẹ và kẻ nào nguyền rủa cha mẹ, thì phải bị xử tử!11 Còn các ông, các ông lại bảo: "Người nào nói với cha với mẹ rằng: những gì con có để giúp cha mẹ đều là "co-ban" nghĩa là lễ phẩm đã dâng cho Chúa" rồi,12 và các ông không để cho người ấy làm gì để giúp cha mẹ nữa.13 Thế là các ông lấy truyền thống các ông đã truyền lại cho nhau mà huỷ bỏ lời Thiên Chúa. Các ông còn làm nhiều điều khác giống như vậy nữa! "

 

SUY NIỆM

 
Người Kitô hữu luôn được đòi hỏi phải có lòng đạo đức. Thế nhưng lòng đạo đức phải là hoa trái của một tình yêu được dệt lên từ cuộc gặp gỡ với Thiên Chúa. Quả thậy, lòng đạo đức trong đời sống người Kitô hữu chính là lời đáp trả tình yêu của Thiên Chúa sau khi gặp được Ngài, một lời đáp trả mang tính dấn thân phục vụ để danh Chúa được cả sáng, và mưu cầu phần rỗi cho tha nhân.

Vì thế lòng đạo đức không đóng khung trong một số hành vi tuân thủ giữ luật cách chỉnh chu. Bởi nếu đức tin chỉ dừng lại ở việc giữ luật thì quả thật đức tin đã biến chúng ta trở thành nô lệ cho luật, làm mất đi tính chất của sự tự do, là căn  cốt của việc thờ phượng Chúa. Vâng, luật không ràng buộc nhưng đó là phương thế để giúp chúng ta đáp trả lời yêu thương của Chúa phù hợp với Thánh ý.

Hãy để cho lòng đạo đức trở thành thước đo tình yêu chúng ta dành cho Chúa và tha nhân, chứ đừng dùng nó như là dụng cụ để đánh bóng đời sống Kitô hữu của chúng ta.

Lạy Chúa, Xin giúp chúng con tuân giữ luật Chúa trong sự tự do của con cái Chúa. Xin giúp chúng con hiểu được, giữ luật Chúa cũng có nghĩa là chúng con đang kiến tạo mới tương giao tốt đẹp với Cháu và với tha nhân. Amen

GKGĐ Giáo Phận Phú Cường