Clock-Time

Suy Niệm Thứ Ba Tuần V Thường Niên B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Mc 7: 1-13    Việc tôn thờ Thiên Chúa không dừng lại ở hình thức bên ngoài nhưng phải xuất phát từ bên trong. Cứ đọc kinh thật lớn, miệng cứ lải nhải suốt ngày cũng chẳng ích lợi gì nếu tâm hồn không có lòng yêu mến. 

SUY NIỆM TIN MỪNG

THỨ BA TUẦN V THƯỜNG NIÊN B

NGÀY 09- 02- 2021 

Tin Mừng Chúa Giê-su Kitô theo Thánh Mac-cô (Mc 7: 1-13)

1 Có những người Pha-ri-sêu và một số kinh sư tụ họp quanh Đức Giê-su. Họ là những người từ Giê-ru-sa-lem đến.2 Họ thấy vài môn đệ của Người dùng bữa mà tay còn ô uế, nghĩa là chưa rửa.3 Thật vậy, người Pha-ri-sêu cũng như mọi người Do-thái đều nắm giữ truyền thống của tiền nhân: họ không ăn gì, khi chưa rửa tay cẩn thận;4 thức gì mua ngoài chợ về, cũng phải rảy nước đã rồi mới ăn; họ còn giữ nhiều tập tục khác nữa như rửa chén bát, bình lọ và các đồ đồng.5 Vậy, người Pha-ri-sêu và kinh sư hỏi Đức Giê-su: "Sao các môn đệ của ông không theo truyền thống của tiền nhân, cứ để tay ô uế mà dùng bữa? "6 Người trả lời họ: "Ngôn sứ I-sai-a thật đã nói tiên tri rất đúng về các ông là những kẻ đạo đức giả, khi viết rằng: Dân này tôn kính Ta bằng môi bằng miệng,còn lòng chúng thì lại xa Ta.7 Chúng có thờ phượng Ta thì cũng vô ích,vì giáo lý chúng giảng dạy chỉ là giới luật phàm nhân.8 Các ông gạt bỏ điều răn của Thiên Chúa, mà duy trì truyền thống của người phàm."9 Người còn nói: "Các ông thật khéo coi thường điều răn của Thiên Chúa để nắm giữ truyền thống của các ông.10 Quả thế, ông Mô-sê đã dạy rằng: Ngươi hãy thờ cha kính mẹ và kẻ nào nguyền rủa cha mẹ, thì phải bị xử tử!11 Còn các ông, các ông lại bảo: "Người nào nói với cha với mẹ rằng: những gì con có để giúp cha mẹ đều là "co-ban" nghĩa là lễ phẩm đã dâng cho Chúa" rồi,12 và các ông không để cho người ấy làm gì để giúp cha mẹ nữa.13 Thế là các ông lấy truyền thống các ông đã truyền lại cho nhau mà huỷ bỏ lời Thiên Chúa. Các ông còn làm nhiều điều khác giống như vậy nữa! "
 

SUY NIỆM

Trang Tin Mừng cho chúng ta thấy, Đức Giêsu gọi những người Pharisêu là những kẻ đạo đức giả vì họ “chỉ tôn kính Thiên Chúa bằng môi miệng mà lòng thì lại xa Ngài”. Hơn nữa, họ cố giữ những tập tục của tiền nhân cách nghiêm ngặt như “rửa tay trước khi ăn”, trong khi đó họ không tuân giữ luật của Chúa.

Quả thực, việc tôn thờ Thiên Chúa không dừng lại ở hình thức bên ngoài nhưng phải xuất phát từ bên trong. Cứ đọc kinh thật lớn, miệng cứ lải nhải suốt ngày cũng chẳng ích lợi gì nếu tâm hồn không có lòng yêu mến. Cũng vậy, việc yêu mến Thiên Chúa cũng cần phải thể hiện ra bên ngoài qua các nghi thức phụng vụ, kinh hạt và các việc đạo đức khác.

Là những người mang danh Kitô hữu, chúng ta giữ luật Chúa dạy, sống đạo ra sao? Đọc kinh hàng ngày, đi lễ mỗi tuần nhưng vẫn còn đó những đố kị, ganh ghét, hận thù, nói xấu, vu khống, gian dối, v.v. thì chúng ta đang sống giả dối trước mặt Chúa. Chúng ta đang sống hình thức, giữ đạo bên ngoài. Chúng ta xem chừng chẳng khác gì dân Do Thái xưa khi chỉ thờ Chúa trên môi miệng. 

Lạy Chúa, Chúa không thích những kẻ thờ Chúa chỉ trên môi miệng mà lòng xa Chúa, xin Chúa ban cho chúng con lòng yêu mến Chúa đích thực, xuất phát từ trong trái tim chúng con. Amen.

 

GKGĐ Giáo Phận Phú Cường