Clock-Time

Suy Niệm Thứ Ba Tuần VI Phục Sinh A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Ga 16: 5-11: Trang Tin Mừng hôm nay là lời giáo huấn nối tiếp của Chúa Giêsu về nhiệm vụ của Chúa Thánh Thần - Đấng không chỉ “làm chứng về Chúa Giêsu”, nhưng còn là Đấng “tố cáo thế gian về tội lỗi, về sự công chính và về án phạt”.
SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ BA TUẦN VI PHỤC SINH A

NGÀY19-05-2020


 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan (Ga 16: 5-11)

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Bây giờ, Thầy về với Đấng đã sai Thầy, mà các con không ai hỏi Thầy: Thầy đi đâu? Nhưng vì Thầy đã nói với các con điều đó, nên lòng các con tràn ngập u sầu. thầy đi thì ích lợi cho các con, vì nếu Thầy không đi, thì Đấng Phù Trợ sẽ không đến với các con. Khi Người đến, Người sẽ tố cáo thế gian về tội lỗi, về sự công chính và về án phạt. Về tội lỗi: vì họ đã không tin vào Thầy. Về sự công chính: vì Thầy về cùng Cha, và các con sẽ không còn thấy Thầy. Về án phạt: vì thủ lãnh thế gian này đã bị xét xử”.

SUY NIỆM

 

Trang Tin Mừng hôm nay là lời giáo huấn nối tiếp của Chúa Giêsu về nhiệm vụ của Chúa Thánh Thần - Đấng không chỉ “làm chứng về Chúa Giêsu”, nhưng còn là Đấng “tố cáo thế gian về tội lỗi, về sự công chính và về án phạt”.

Quả thế, trước những lo lắng của các môn đệ về sự ra đi của Chúa, Chúa Giêsu đã trấn an các ông bằng những lời an ủi đầy hy vọng: “Thầy đi thì ích lợi cho các con, vì nếu Thầy không đi, thì Ðấng Phù Trợ sẽ không đến với các con”. Sự an ủi này giúp các môn đệ hiểu hơn về sứ vụ mà Chúa Giêsu sẽ chuyển giao cho Chúa Thánh Thần. Chúa Thánh sẽ đến để vạch trần tội lỗi của những kẻ không tin Chúa. Chúa Thánh Thần sẽ loan báo cho mọi người thấy sự thật về mầu nhiệm Vượt qua của Chúa Giêsu, Đấng đã phục sinh và trở về ngự trị bên Thiên Chúa Cha, chứ không phải là một sự dối trá đã bị các lãnh đạo Do Thái giáo che đậy bằng một tin bịa đặt. Chúa Thánh Thần sẽ công bố án phạt cho tên thủ lãnh thế gian là ma quỉ - kẻ đã lừa dối tổ tông loài người là Ađam và Evà. Ông bà đã sa ngã phạm tội phản nghịch lại Thiên Chúa nên phải chịu luận phạt, chịu đau khổ và chịu chết.

Đã hơn 20 thế kỷ trôi qua, Chúa Thánh Thần không ngừng hoạt động trong Hội Thánh Chúa để “tố cáo thế gian về tội lỗi, về sự công chính và về án phạt”. Ước chi mỗi người Kitô hữu luôn biết lắng nghe tiếng nói của Chúa Thánh Thần, biết kêu xin sự trợ giúp của Ngài, để chúng ta được thoát khỏi sự mê hoặc của thế gian, thoát khỏi sự lôi kéo của ma qủi vào tình trạng tội lỗi. Nhờ đó, mỗi người tín hữu chúng ta sẽ vui mừng đón nhận triều thiên hạnh phúc mà Chúa Giêsu đã mang lại cho chúng ta nhờ cuộc vượt qua của Chúa.

Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì món quà vô cùng cao quý mà Chúa đã ban cho chúng con là chính Thánh Thần Chúa, để Ngài giúp chúng con sống ngay chính và xa lánh tội lỗi, hầu xứng đáng lãnh nhận ơn cứu độ Chúa đã trao ban cho chúng con. Amen.

GKGĐ Giáo Phận Phú Cường