Clock-Time

Suy Niệm Thứ Ba Tuần VI Phục Sinh A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Ga 16: 5-11: Thầy đã nói với các con điều đó, nên lòng các con tràn ngập u sầu. thầy đi thì ích lợi cho các con, vì nếu Thầy không đi, thì Đấng Phù Trợ sẽ không đến với các con...
SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ BA TUẦN VI PHỤC SINH

NGÀY 23-05-2017

 
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan (Ga 16: 5-11)

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Bây giờ, Thầy về với Đấng đã sai Thầy, mà các con không ai hỏi Thầy: Thầy đi đâu? Nhưng vì Thầy đã nói với các con điều đó, nên lòng các con tràn ngập u sầu. thầy đi thì ích lợi cho các con, vì nếu Thầy không đi, thì Đấng Phù Trợ sẽ không đến với các con. Khi Người đến, Người sẽ tố cáo thế gian về tội lỗi, về sự công chính và về án phạt. Về tội lỗi: vì họ đã không tin vào Thầy. Về sự công chính: vì Thầy về cùng Cha, và các con sẽ không còn thấy Thầy. Về án phạt: vì thủ lãnh thế gian này đã bị xét xử”.

SUY NIỆM

Với sứ mệnh tiên tri được Chúa uỷ thác, Giáo Hội không ngừng lên tiếng tố cáo chiến tranh tội ác và muôn hình thức bất công. Cùng với Giáo Hội, qua cuộc sống của mình, các Kitô hữu cũng được mời gọi để trở thành tiếng nói sống động tố cáo tội ác và bất công. Đây là sứ mệnh Giáo Hội muốn nhắc nhở chúng ta trong bài Tin Mừng hôm nay.

Trong diễn văn từ biệt Chúa Giêsu hứa sẽ sai Thánh Thần đến, nhờ đó các môn đệ cảm nghiệm được sự hiện diện mới của Ngài. Sự hiện diện mới của Chúa Giêsu giữa các môn đệ sẽ là một bản án cho thế gian. Thật thế, khi Chúa Giêsu bị đem ra xét xử và bị treo trên thập giá, thế gian tưởng đã kết án Ngài. Nhưng trong Chúa Thánh Thần, bản án thế gian dành cho Chúa Giêsu đã trở thành lời tố cáo đối với thế gian. Từ nay, thập giá Chúa Giêsu sẽ mãi mãi là lời tố cáo về tội ác của thế gian.

Mỗi ngày, sau lời truyền phép, khi tuyên xưng:  Lạy Chúa, chúng con loan truyền việc Chúa chịu chết, người Kitô hữu lặp lại quyết tâm không khoan nhượng trước tội ác và bất công. Giáo Hội và mỗi Kitô hữu sẽ không chu toàn sứ mệnh tiên tri của mình và không làm chứng cho sự hiện diện của Chúa Kitô, nếu vì một chút lợi lộc hay đặc ân trước mắt, mà tìm cách thỏa hiệp hay im lặng đồng lõa với sức mạnh của tối tăm. Dĩ nhiên, lời tố cáo tội ác mà Giáo Hội tuyên bố không chỉ là một phản kháng trên môi miệng hay văn bản, mà thiết yếu phải được thể hiện trong chính cuộc sống của Giáo Hội và của mỗi Kitô hữu. Người Kitô hữu tố cáo tội ác thế gian khi họ nói “không” với những gì đi ngược giá trị Tin Mừng, khi họ sẵn sàng mất tất cả hơn là bóp nghẹt tiếng nói lương tâm và đánh mất phẩm giá của mình hay chà đạp phẩm giá của người khác.

Ước gì lời tuyên xưng: Lạy Chúa, chúng con loan truyền việc Chúa chịu chết được thể hiện bằng những cố gắng hằng ngày, để chống lại tội ác và muôn hình thức bất công trong chính bản thân và môi trường sống của chúng ta. 

GKGĐ Giáo Phận Phú Cường