Clock-Time

Suy Niệm Thứ Ba Tuần VI Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mc 8: 14-21: Qua đoạn Tin Mừng này, thánh sử Maccô thuật lại sự việc làm Chúa Giêsu buồn, đó là sự thiếu hiểu biết của các môn đệ Chúa Giêsu...

SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ BA TUẦN VI THƯỜNG NIÊN A
 

THÁNH CYRILLO, ĐAN SĨ VÀ THÁNH MÊTHÔĐIÔ, GIÁM MỤC

 

 

Tin Mừng Chúa Giê-su Kitô theo Thánh Mac-cô (Mc 8: 14-21)
 

14 Các môn đệ quên đem bánh theo; trên thuyền, các ông chỉ có một chiếc bánh.15 Người răn bảo các ông: "Anh em phải coi chừng, phải đề phòng men Pha-ri-sêu và men Hê-rô-đê! "16 Và các ông bàn tán với nhau về chuyện các ông không có bánh.17 Biết thế, Người nói với các ông: "Sao anh em lại bàn tán về chuyện anh em không có bánh? Anh em chưa hiểu chưa thấu sao? Lòng anh em ngu muội thế!18 Anh em có mắt mà không thấy, có tai mà không nghe ư? Anh em không nhớ sao:19 khi Thầy bẻ năm chiếc bánh cho năm ngàn người ăn, anh em đã thu lại được bao nhiêu thúng đầy mẩu bánh? " Các ông đáp: "Thưa được mười hai."20 "Và khi Thầy bẻ bảy chiếc bánh cho bốn ngàn người ăn, anh em đã thu lại được bao nhiêu giỏ đầy mẩu bánh? " Các ông nói: "Thưa được bảy."21 Người bảo các ông: "Anh em chưa hiểu ư? "
 

SUY NIỆM

 
Qua đoạn Tin Mừng này, thánh sử Maccô thuật lại sự việc làm Chúa Giêsu buồn, đó là sự thiếu hiểu biết của các môn đệ Chúa Giêsu. Các ông đã không hiểu được những điều Thầy mình dạy dỗ.

Khi Chúa Giêsu căn dặn: “Các con hãy coi chừng và giữ mình cho khỏi men Biệt phái và Hêrôđê” (c.15), thì các môn đệ lại nghĩ rằng Chúa Giêsu đang trách họ về việc không mang bánh xuống thuyền để ăn.

Thật ra, khi căn dặn các môn đệ điều này, Chúa Giêsu chỉ muốn các ông hãy coi chừng đừng để cho quan niệm sống của Biệt phái và Hêrôđê làm hư hỏng bản thân. Hay nói cách rõ ràng hơn, là đừng để những giả hình, kiêu căng, thù ghét làm ra ô uế con người của mình. Vậy mà, các môn đệ không hiểu như thế nhưng lại nghĩ đến vấn đề cơm bánh.

Với thái độ của các môn đệ, Chúa Giêsu đã trách: “Sao các con tối dạ thế, có mắt mà không xem, có tai mà không nghe sao?” (c.17).

Chắc hẳn, không tự nhiên Chúa Giêsu lại trách các đồ đệ của Người như thế, bởi vì có không ít phép lạ Chúa Giêsu đã làm trước mắt các ông, và cụ thể, Chúa Giêsu đã nhắc lại 2 lần Người đã hoá bánh ra nhiều, để cho dân chúng ăn no nê, không những thế mà còn dư nhiều nữa, vậy mà các ông vẫn chưa nhận ra, chỉ vì các ông cón quá bận tâm đến cơm bánh ở trên thuyền.

Và sự thiếu hiểu biết này của các môn đệ Chúa Giêsu còn kéo dài cho tới sau ngày Chúa Giêsu phục sinh (x. Mc 16, 14).

Suy gẫm về tình trạng thiếu hiểu biết và cứng lòng tin này của các môn đệ Chúa ngày xưa, để chúng ta cùng nhau nhìn lại chính con người của mình, không ai khác mà chính bản thân ta: “nghĩ về người để nhìn nhận lại mình”. Chắc hẳn, có những lúc chúng ta rất tự hào về đức tin của mình; và cứ tưởng rằng bản thân hiểu biết mọi sự, thế nhưng chúng ta có thật sự hiểu biết về những điều Chúa dạy theo như mình nghĩ không?

Đặt ra câu hỏi như thế là bởi vì, trong cuộc sống, có những lúc chúng ta vẫn kêu trách Chúa khi gặp thử thách, vẫn phàn nàn Chúa khi gặp ốm đau, tật nguyền, thất bại hay bị hiểu lầm!

Lòng tin của mỗi người vẫn còn giới hạn lắm, nên chúng ta hãy không ngừng cầu xin Chúa luôn củng cố và nâng đỡ lòng tin yếu kém của mình, để trong mọi hoàn cảnh, chúng ta đều có thể nhận ra được lòng thương xót mà Chúa dành cho từng người.

Chúng ta cũng hãy khiêm tốn bầy tỏ lòng thống hối ăn năn thật lòng, để mình xứng đáng hưởng nhờ lòng bao dung nhân từ của Chúa đã thương ban. Amen.

GKGĐ Giáo Phận Phú Cường