Clock-Time

Suy Niệm Thứ Ba Tuần VII Phục Sinh A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Ga 17: 1-11: Con không cầu xin cho thế gian, nhưng cho những kẻ Cha đã ban cho Con, bởi vì chúng là của Cha.
SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ BA TUẦN VII PHỤC SINH


NGÀY 26/05/2020


 
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan (Ga 17: 1-11)

Khi ấy, Chúa Giêsu ngước mắt lên trời và nói: “Lạy Cha, giờ đã đến, xin hãy làm vinh hiển Con Cha, để Con Cha làm vinh hiển Cha. Vì Cha đã ban cho Con quyền trên mọi huyết nhục, để con cũng ban sự sống đời đời cho mọi kẻ Cha đã giao phó cho Con. Sự sống đời đời chính là chúng nhận biết Cha là Thiên Chúa duy nhất chân thật, và nhận biết Đấng Cha đã sai đến, là Giêsu Kitô. Con làm vinh hiển Cha dưới đất, con đã chu toàn công việc mà Cha đã giao phó cho Con. giờ đây, lạy Cha, xin hãy làm cho Con được vinh hiển nơi Cha, với sự vinh hiển mà Con đã có nơi Cha, trước khi có thế gian. Con đả tỏ danh Cha cho mọi kẻ Cha đã đưa ra khỏi thế gian mà ban cho Con. Chúng thuộc về Cha, và Cha đã ban chúng cho Con, và chúng đã tuân giữ Lời Cha. Bây giờ chúng biết rằng những gì Cha ban cho Con, đều bởi Cha mà ra. Vì những lời Cha ban cho Con thì Con đã ban cho chúng và chúng đã lãnh nhận, và biết đích thực rằng Con bởi Cha mà ra, và chúng tin rằng Cha đã sai Con. Con cầu xin cho chúng, Con không cầu xin cho thế gian, nhưng cho những kẻ Cha đã ban cho Con, bởi vì chúng là của Cha. Và mọi sự của Con là của Cha, và mọi sự của Cha là của Con, và Con đã được vinh hiển nơi chúng. Con không còn ở thế gian nữa, nhưng chúng vẫn còn ở thế gian, phần Con, Con về cùng Cha”.

Suy niệm


Hôm nay, Đức Giêsu ngước mắt lên trời và cầu nguyện. Khi đọc Kinh Thánh, chúng ta bắt gặp nhiều lần khác, Đức Giêsu cũng cầu nguyện và Người còn dạy các môn đệ cầu nguyện. Chúng ta là những Kitô hữu, là môn đệ của Đức Kitô, chúng ta cầu nguyện với Chúa hằng ngày. Vậy chúng ta đã thực sự biết cầu nguyện với Chúa, theo ý Chúa, hay theo ý mình?

Chúa Giêsu cầu nguyện cho vinh quang Thiên Chúa và mưu ích cho tha nhân là các môn đệ. Cũng thế, cuộc sống chúng ta có lúc phải trải qua những thử thách, khi ấy chúng ta dễ bị cám dỗ, xin Chúa giảm bớt hoặc cất đi nỗi đau thương, sự sợ hãi hoặc băn khoăn lo lắng cho bản thân. Lời cầu nguyện theo kiểu đó không phải là xấu xa đáng loại bỏ, nhưng nếu biết noi gương Đức Giêsu thì chúng ta hiểu được lời cầu nguyện đích thực là lời cầu xin cho vinh quang Thiên Chúa và lợi ích cho tha nhân. Lời cầu nguyện của Đức Giêsu vừa khích lệ, vừa hướng dẫn chúng ta. Cách cầu nguyện của Chúa là kiểu mẫu để chúng ta học theo. Người cầu nguyện bằng việc nói chuyện với Chúa Cha cách rất khiêm tốn, chân thật và thân tình. “Lạy Cha, giờ đã đến! Xin Cha tôn vinh Con Cha để Con Cha tôn vinh Cha” (Ga 17, 1). 

Hôm nay, Đức Giêsu nói: “Con cầu nguyện cho họ”, nghĩa là chúng ta đang được hưởng nhờ lời cầu nguyện của Đức Giêsu. Chúng ta hãy cảm tạ Chúa Giêsu là Đấng đã yêu thương, săn sóc và quan phòng. Người cầu nguyện cho chúng ta cũng được thuộc về Cha. Như vậy, sống trong giáo xứ, trong gia đình, chúng ta cũng học nơi Đức Giêsu tinh thần kết hiệp mật thiết với Chúa Cha và với anh chị em mình trong lời cầu nguyện liên lỉ.
 

GKGĐ Giáo Phận Phú Cường