Clock-Time

Suy Niệm Thứ Ba Tuần VII Phục Sinh A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Ga 17: 1-11a: Khi ấy, Chúa Giêsu ngước mắt lên trời và nói: “Lạy Cha, giờ đã đến, xin hãy làm vinh hiển Con Cha, để Con Cha làm vinh hiển Cha...
SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ BA TUẦN VII PHỤC SINH


NGÀY 30/05/2017


 
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan (Ga 17: 1-11a)

Khi ấy, Chúa Giêsu ngước mắt lên trời và nói: “Lạy Cha, giờ đã đến, xin hãy làm vinh hiển Con Cha, để Con Cha làm vinh hiển Cha. Vì Cha đã ban cho Con quyền trên mọi huyết nhục, để con cũng ban sự sống đời đời cho mọi kẻ Cha đã giao phó cho Con. Sự sống đời đời chính là chúng nhận biết Cha là Thiên Chúa duy nhất chân thật, và nhận biết Đấng Cha đã sai đến, là Giêsu Kitô. Con làm vinh hiển Cha dưới đất, con đã chu toàn công việc mà Cha đã giao phó cho Con. giờ đây, lạy Cha, xin hãy làm cho Con được vinh hiển nơi Cha, với sự vinh hiển mà Con đã có nơi Cha, trước khi có thế gian. Con đả tỏ danh Cha cho mọi kẻ Cha đã đưa ra khỏi thế gian mà ban cho Con. Chúng thuộc về Cha, và Cha đã ban chúng cho Con, và chúng đã tuân giữ Lời Cha. Bây giờ chúng biết rằng những gì Cha ban cho Con, đều bởi Cha mà ra. Vì những lời Cha ban cho Con thì Con đã ban cho chúng và chúng đã lãnh nhận, và biết đích thực rằng Con bởi Cha mà ra, và chúng tin rằng Cha đã sai Con. Con cầu xin cho chúng, Con không cầu xin cho thế gian, nhưng cho hững kẻ Cha đã ban cho Con, bởi vì chúng là của Cha. Và mọi sự của Con là của Cha, và mọi sự của Cha là của Con, và Con đã được vinh hiển nơi chúng. Con không còn ở thế gian nữa, nhưng chúng vẫn còn ở thế gian, phần Con, Con về cùng Cha”.

Suy niệm

Trong Bữa Tiệc Ly những lời của Chúa Giêsu dành cho các môn đệ là một mặc khải về vinh quang của Người và của Chúa Cha. “Lạy Cha, giờ đã đến! Xin Cha tôn vinh Con Cha để Con Cha tôn vinh Cha”.

Vậy vinh quang đó là gì? Là mầu nhiệm thập giá nơi đó Chúa Giêsu tự hiến mạng sống mình vì chúng ta. Quả vậy, trên thập giá, Thiên Chúa biểu lộ tình yêu bao la của Người dành cho tội nhân. Hy tế thập giá của Chúa Giêsu có sức mạnh tha mọi tội lỗi và nhờ đó loài người không còn bị lên án nữa (x. Rm. 8, 1). Chúa Giêsu đã dâng lên Chúa Cha mọi vinh quang và danh dự qua sự vâng phục và sẵn lòng đón nhận thập giá vì yêu thương chúng ta. Không có bằng chứng nào cao cả hơn về tình yêu Thiên Chúa dành cho mỗi người và mọi người chúng ta cho bằng thập giá Đức Giêsu Kitô.
Như thế, qua mầu nhiệm thập giá, chúng ta khám phá sâu xa hơn tình yêu cứu độ của Chúa dành cho con người; đồng thời lấy đó như là mẫu gương cho cuộc đời mình. Trong xã hội ngày nay, đặc biệt trong đời sống gia đình của mỗi người chúng ta, cần lắm ngày càng có nhiều hơn những chứng tá của một tình yêu bao dung, hy sinh, tận hiến, quảng đại và không toan tính. Chắc hẳn với tâm thức hưởng thụ, thực dụng, ích kỷ của con người thời đại, sẽ có ý kiến cho rằng đó là một sự viễn vông, không thực tế; nhưng với sự cảm thấu và cậy trông vào vinh quang mà thập giá Đức Giêsu Kitô mang lại, chúng ta xác tín rằng đó là con đường đưa chúng ta đến bình an và hạnh phúc vĩnh cửu.

Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con mỗi ngày biết khám phá sâu xa hơn tình yêu và vinh quang của Chúa nơi mầu nhiệp thập giá. Xin ban ơn biến đổi để chúng con thêm can đảm và hăng say sống mầu nhiệm tình yêu Chúa trong cuộc đời của mình. Amen.

GKGĐ Giáo Phận Phú Cường