Clock-Time

Suy Niệm Thứ Ba Tuần VII Phục Sinh B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Ga 17: 1-11a: Khi ấy, Chúa Giêsu ngước mắt lên trời và nói: “Lạy Cha, giờ đã đến, xin hãy làm vinh hiển Con Cha, để Con Cha làm vinh hiển Cha...
SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ BA TUẦN VII PHỤC SINH


NGÀY 15/05/2018


 
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan (Ga 17: 1-11a)

Khi ấy, Chúa Giêsu ngước mắt lên trời và nói: “Lạy Cha, giờ đã đến, xin hãy làm vinh hiển Con Cha, để Con Cha làm vinh hiển Cha. Vì Cha đã ban cho Con quyền trên mọi huyết nhục, để con cũng ban sự sống đời đời cho mọi kẻ Cha đã giao phó cho Con. Sự sống đời đời chính là chúng nhận biết Cha là Thiên Chúa duy nhất chân thật, và nhận biết Đấng Cha đã sai đến, là Giêsu Kitô. Con làm vinh hiển Cha dưới đất, con đã chu toàn công việc mà Cha đã giao phó cho Con. giờ đây, lạy Cha, xin hãy làm cho Con được vinh hiển nơi Cha, với sự vinh hiển mà Con đã có nơi Cha, trước khi có thế gian. Con đả tỏ danh Cha cho mọi kẻ Cha đã đưa ra khỏi thế gian mà ban cho Con. Chúng thuộc về Cha, và Cha đã ban chúng cho Con, và chúng đã tuân giữ Lời Cha. Bây giờ chúng biết rằng những gì Cha ban cho Con, đều bởi Cha mà ra. Vì những lời Cha ban cho Con thì Con đã ban cho chúng và chúng đã lãnh nhận, và biết đích thực rằng Con bởi Cha mà ra, và chúng tin rằng Cha đã sai Con. Con cầu xin cho chúng, Con không cầu xin cho thế gian, nhưng cho hững kẻ Cha đã ban cho Con, bởi vì chúng là của Cha. Và mọi sự của Con là của Cha, và mọi sự của Cha là của Con, và Con đã được vinh hiển nơi chúng. Con không còn ở thế gian nữa, nhưng chúng vẫn còn ở thế gian, phần Con, Con về cùng Cha”.

Suy niệm

Chương 17 của Tin Mừng Gioan được gọi tên: Lời nguyện hiến tế của Chúa Giêsu trước cuộc khổ nạn. Chúa Giêsu cầu nguyện thảm thiết và phó thác hơn về nỗi trăn trở còn sót lại cho các Tông đồ và môn đệ của Người. Người cầu nguyện cho họ và tha thiết nài xin Cha quan phòng trên hành trình ơn gọi của họ, để họ can đảm vững tin trong cuộc thương khó của Người và trong sứ vụ được Chúa Giêsu uỷ thác. 

Chỉ một chút lơ là, thiếu cảnh giác, người ta có thể mất đi cái quý nhất của cuộc đời là linh hồn mình. Cho nên, Chúa Giêsu không hề muốn việc này xảy ra cho các Tông đồ và môn đệ khi theo Người. Chúa đến thế gian để làm theo ý Đấng đã sai Người, để tôn vinh tình thương và lòng thành tín của Chúa với dân Người, nên việc các Tông đồ và môn đệ cũng bước theo con đường này là lẽ đương nhiên. Tuy nhiên, Chúa Giêsu biết rõ về giới hạn của con người mà chính Người cũng đang nếm trải, nên thấu hiểu cho sự yếu đuối và lầm lỡ của các ông. Cũng vì thế, Người muốn cầu nguyện cho họ. 

Phần Chúa Giêsu, giờ đã đến, Người sẽ không từ chối cái chết để thực thi ý Cha Người, để hoàn tất công trình cứu độ duy nhất và viên mãn cho con người. Sau đó, Người sẽ trở về bên Cha Người, bên ngai vinh hiển trước khi Người đến thế gian. 

Vinh quang trần thế chúng ta còn muốn đạt được, vì sự hấp dẫn, vì nâng con người từ địa vị thấp hèn lên cao sang, ngược lại, cũng có thể hạ bệ con người như thế. Riêng vinh quang thiên quốc, một khi đã chiếm hữu được thì sẽ vĩnh viễn không bao giờ mất đi. Nếu vinh quang trần thế mà chúng ta còn bỏ công sức, bỏ tiền của, thậm chí cả tính mạng để đánh đổi, thì vinh quang thiên quốc lại không đáng hay sao?

Xin Chúa ban niềm tin và sự kiên trì cho mỗi người chúng con trong hành trình theo Chúa, để ai nấy biết chọn lựa đúng đắn cho hạnh phúc mai sau. Amen.GKGĐ Giáo Phận Phú Cường