Clock-Time

Suy Niệm Thứ Ba Tuần VII Phục Sinh B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Cầu xin Thiên Chúa luôn ban ơn Thánh Thần để Ngài dẫn đưa chúng ta luôn bước đi theo con đường thập giá Đức Kitô và trung thành với những giá trị Tin mừng của Chúa.
SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ BA SAU CHÚA NHẬT VII PHỤC SINH

NGÀY 18/5/2021Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan (17,1-11)

Nói thế xong, Đức Giê-su ngước mắt lên trời và cầu nguyện: "Lạy Cha, giờ đã đến! Xin Cha tôn vinh Con Cha để Con Cha tôn vinh Cha. Thật vậy, Cha đã ban cho Người quyền trên mọi phàm nhân là để Người ban sự sống đời đời cho tất cả những ai Cha đã ban cho Người.  Mà sự sống đời đời đó là họ nhận biết Cha, Thiên Chúa duy nhất và chân thật, và nhận biết Đấng Cha đã sai đến, là Giê-su Ki-tô.  Phần con, con đã tôn vinh Cha ở dưới đất, khi hoàn tất công trình Cha đã giao cho con làm.  Vậy, lạy Cha, giờ đây, xin Cha tôn vinh con bên Cha: xin ban cho con vinh quang mà con vẫn được hưởng bên Cha trước khi có thế gian.  Những kẻ Cha đã chọn từ giữa thế gian mà ban cho con, con đã cho họ biết danh Cha. Họ thuộc về Cha, Cha đã ban họ cho con, và họ đã tuân giữ lời Cha.  Giờ đây, họ biết rằng tất cả những gì Cha ban cho con đều do bởi Cha,  vì con đã ban cho họ lời mà Cha đã ban cho con; họ đã nhận những lời ấy, họ biết thật rằng con đã từ Cha mà đến, và họ đã tin là Cha đã sai con.  Con cầu nguyện cho họ. Con không cầu nguyện cho thế gian, nhưng cho những kẻ Cha đã ban cho con, bởi vì họ thuộc về Cha.  Tất cả những gì của con đều là của Cha, tất cả những gì của Cha đều là của con; và con được tôn vinh nơi họ.  Con không còn ở trong thế gian nữa, nhưng họ, họ ở trong thế gian; phần con, con đến cùng Cha”.

SUY NIỆM

Kahil Gibran nói rằng: “Hãy tin tưởng vào những ước mơ, vì bên trong chúng ẩn chứa cánh cổng vào cõi vĩnh hằng”.

Là con người ai cũng có ước mơ: có người mong mình thành đạt trong cuộc sống; có người ước mơ mình được làm ông này bà nọ; có người mơ vợ đẹp, con ngoan, nhà cửa lộng lẫy. Với Chúa Giêsu cũng có ước mơ, nhưng ước mơ của Người lại đặt ở một mức độ cao hơn: “Lạy Cha, giờ đã đến! Xin Cha tôn vinh Con Cha để Con Cha tôn vinh Cha. Thật vậy, Cha đã ban cho Người quyền trên mọi phàm nhân là để Người ban sự sống đời đời cho tất cả những ai Cha đã ban cho Người”. (c. 1b-2).

Quả thực, Chúa Giêsu đã bày tỏ ước nguyện là được vinh hiển, nhưng vinh hiển mà Người mong muốn được thánh Irênê diễn tả: “Vinh hiển cho con người được sự sống”. Chính Chúa Giêsu đã luôn trung thành sứ mạng này và Người đã dùng cái chết của mình để mang đến tình yêu và sự sống mới cho con người. Như thế, vinh quang của Chúa Giêsu là hiến thân vì người mình yêu.

Là Kitô hữu, chúng ta cũng có vô vàn những ước mơ, tuy nhiên, những ước mơ của chúng ta phải gắn kết với con đường vinh quang, đó là con đường của khổ giá, con đường của hy sinh và con đường của sự sống, chúng ta đừng để cho xã hội của thực dụng, của vật chất, của dục vọng đẩy đưa chúng ta vào con đường chỉ biết hưởng thụ.

Cầu xin Thiên Chúa luôn ban ơn Thánh Thần để Ngài dẫn đưa chúng ta luôn bước đi theo con đường thập giá Đức Kitô và trung thành với những giá trị Tin mừng của Chúa.