Clock-Time

Suy Niệm Thứ Ba Tuần VII Phục Sinh C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Ga 17: 1-11a: Khi ấy, Chúa Giêsu ngước mắt lên trời và nói: “Lạy Cha, giờ đã đến, xin hãy làm vinh hiển Con Cha, để Con Cha làm vinh hiển Cha...
SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ BA TUẦN VII PHỤC SINH


NGÀY 04/06/2019 
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan (Ga 17: 1-11a)

Khi ấy, Chúa Giêsu ngước mắt lên trời và nói: “Lạy Cha, giờ đã đến, xin hãy làm vinh hiển Con Cha, để Con Cha làm vinh hiển Cha. Vì Cha đã ban cho Con quyền trên mọi huyết nhục, để con cũng ban sự sống đời đời cho mọi kẻ Cha đã giao phó cho Con. Sự sống đời đời chính là chúng nhận biết Cha là Thiên Chúa duy nhất chân thật, và nhận biết Đấng Cha đã sai đến, là Giêsu Kitô. Con làm vinh hiển Cha dưới đất, con đã chu toàn công việc mà Cha đã giao phó cho Con. giờ đây, lạy Cha, xin hãy làm cho Con được vinh hiển nơi Cha, với sự vinh hiển mà Con đã có nơi Cha, trước khi có thế gian. Con đả tỏ danh Cha cho mọi kẻ Cha đã đưa ra khỏi thế gian mà ban cho Con. Chúng thuộc về Cha, và Cha đã ban chúng cho Con, và chúng đã tuân giữ Lời Cha. Bây giờ chúng biết rằng những gì Cha ban cho Con, đều bởi Cha mà ra. Vì những lời Cha ban cho Con thì Con đã ban cho chúng và chúng đã lãnh nhận, và biết đích thực rằng Con bởi Cha mà ra, và chúng tin rằng Cha đã sai Con. Con cầu xin cho chúng, Con không cầu xin cho thế gian, nhưng cho hững kẻ Cha đã ban cho Con, bởi vì chúng là của Cha. Và mọi sự của Con là của Cha, và mọi sự của Cha là của Con, và Con đã được vinh hiển nơi chúng. Con không còn ở thế gian nữa, nhưng chúng vẫn còn ở thế gian, phần Con, Con về cùng Cha”.

Suy niệm

 

Thông thường, khi cầu nguyện, chúng ta hau có sẳn một kế hoạch để giải quyết các vấn đề, rồi dâng kế hoạch đó lên Chúa, và xin Chúa thực hiện kế hoạch đó cho chúng ta. Nói cách khác, khi cầu nguyện, chúng ta thường cầu xin Chúa thực hiện ý của chúng ta hơn là thực hiện ý Chúa. Điều này quả thật không đúng. 

Lời cầu nguyện của Chúa Giêsu với Chúa Cha trong bài Tin Mừng hôm nay là khuôn mẫu cho các lời cầu nguyện của chúng ta. Trước hết, Chúa Giêsu tri ân cảm tạ và nhắc lại những hồng ân mà Chúa Cha đã ban cho Người (x. Ga 17, 2-3). Kế đến, Người trình bày những việc Người đã làm theo như kế hoạch của Chúa Cha: “Lạy Cha, con đã làm vinh hiển Cha dưới đất, con đã chu toàn công việc mà Cha đã giao phó cho con” (Ga 17, 4). Và cuối cùng, Người mới cầu xin Chúa Cha gìn giữ các môn đệ theo như thánh ý của Chúa Cha (x. Ga 17, 9). Tất cả những điều Chúa Giêsu cầu nguyện với Chúa Cha, không có một điều nào là điều theo ý riêng của Người. Chúa Giêsu không vạch ra một chương trình, rồi bắt Chúa Cha làm theo ý Người.

Cuộc đời dương thế của Chúa Giêsu là một hành trình để thi hành thánh ý Chúa Cha. Ngay cả trong lúc đau khổ nhất, lúc ở trên thập giá và trong vườn cây dầu, Người cũng đã thành thật cầu xin với Chúa Cha rằng: “Lạy Cha, nếu được thì xin cất chén đắng này khỏi Con, nhưng xin đừng theo như ý Con, một xin vâng ý Cha” (Lc 22, 42).

Lạy Chúa, xin đừng để chúng con rơi vào cám dỗ chỉ biết cầu nguyện để bắt Chúa thực hiện theo ý của chúng con, nhưng xin cho chúng con luôn biết noi gương Chúa Giêsu mà cầu nguyện để tìm và vâng theo thánh ý Chúa, vì thánh ý Chúa luôn là đều tốt đẹp nhất Chúa dành cho chúng con. Amen.


GKGĐ Giáo Phận Phú Cường