Clock-Time

Suy Niệm Thứ Ba Tuần VII Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mc 9: 30-37: Ai tiếp đón một em nhỏ như em này vì danh Thầy, là tiếp đón chính Thầy; và ai tiếp đón Thầy, thì không phải là tiếp đón Thầy, nhưng là tiếp đón Đấng đã sai Thầy...

SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ BA TUẦN VII THƯỜNG NIÊN A
 

 

Tin Mừng Chúa Giê-su Kitô theo Thánh Mac-cô (Mc 9: 30-37)

 
30 Đức Giê-su và các môn đệ ra khỏi đó, đi băng qua miền Ga-li-lê. Nhưng Đức Giê-su không muốn cho ai biết,31 vì Người đang dạy các môn đệ rằng: "Con Người sẽ bị nộp vào tay người đời, họ sẽ giết chết Người, và ba ngày sau khi bị giết chết, Người sẽ sống lại."32 Nhưng các ông không hiểu lời đó, và các ông sợ không dám hỏi lại Người.33 Sau đó, Đức Giê-su và các môn đệ đến thành Ca-phác-na-um. Khi về tới nhà, Đức Giê-su hỏi các ông: "Dọc đường, anh em đã bàn tán điều gì vậy? "34 Các ông làm thinh, vì khi đi đường, các ông đã cãi nhau xem ai là người lớn hơn cả.35 Rồi Đức Giê-su ngồi xuống, gọi Nhóm Mười Hai lại mà nói: "Ai muốn làm người đứng đầu, thì phải làm người rốt hết, và làm người phục vụ mọi người."36 Kế đó, Người đem một em nhỏ đặt vào giữa các ông, rồi ôm lấy nó và nói:37 "Ai tiếp đón một em nhỏ như em này vì danh Thầy, là tiếp đón chính Thầy; và ai tiếp đón Thầy, thì không phải là tiếp đón Thầy, nhưng là tiếp đón Đấng đã sai Thầy."


SUY NIỆM

 

“Ai muốn làm lớn nhất, thì hãy tự làm người rốt hết”. Đó là lời mời gọi liên nỉ Chúa Giêsu trao ban cho các môn đệ của người mà Tin Mừng hôm nay muốn nhắc lại với chúng ta.

Quả thế, Chúa Giêsu đến trần gian nhằm để cứu độ con người khỏi tình trạng tội lỗi và nô lệ cho tội lỗi. Con đường cứu độ ấy được Chúa khai mở bằng cuộc sống khiệm hạ, “đến để phục vụ, chứ không để được phục vụ”. Phục vụ vốn được xem như là công việc của người tôi tớ dành cho chủ. Đang khi ấy, Chúa Giêsu là một Thiên Chúa cao sang, mà Người lại tự hạ mình xuống để phục vụ con người như một người tôi tớ. Chúng ta hãy tự hỏi mình xem “người môn đệ của Chúa sẽ phải làm gì khác ngoài con đường noi gương Chúa?”

Thế giới hôm nay vẫn còn đó những cuộc xung đột giữa các quốc gia, giữa các sắc tộc, giữa các tổ chức, giữa các cá nhân, là vì ai cũng muốn mình phải được người khác lệ thuộc mình, phục vụ mình. Ai cũng muốn mình phải trổi vượt hơn kẻ khác, phải là bề trên, phải là người có quyền trên kẻ khác, v.v. Vì thế, cuộc sống vẫn còn đó khổ đau và bất hạnh.

Bài học khiêm tốn trong cuộc sống mà Chúa Giêsu dạy chúng ta hôm nay là bài học giúp chúng ta xoá mình để yêu thương và phục vụ lẫn nhau. Đó là bài học đưa con người đến xây dựng xã hội văn minh tình thương và công bằng.

Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con biết học nơi Chúa bài học của sự khiên tốn trong yêu thương và phục vụ, để chúng con biết yêu thương và phục vụ anh chị em mình trong cuộc sống hằng ngày. Amen.


GKGĐ Giáo Phận Phú Cường