Clock-Time

Suy Niệm Thứ Ba Tuần VII Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mc 9: 30-37: Bài Tin Mừng hôm nay Chúa Giêsu ghi dấu lại cho chúng ta thấy một bài học quan trọng về sự khiêm tốn, một tinh thần nhỏ bé trong phục vụ.

SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ BA TUẦN VII THƯỜNG NIÊN A

NGÀY 25/02/2020

 


Tin Mừng Chúa Giê-su Kitô theo Thánh Mac-cô (Mc 9: 30-37)

30 Đức Giê-su và các môn đệ ra khỏi đó, đi băng qua miền Ga-li-lê. Nhưng Đức Giê-su không muốn cho ai biết,31 vì Người đang dạy các môn đệ rằng: "Con Người sẽ bị nộp vào tay người đời, họ sẽ giết chết Người, và ba ngày sau khi bị giết chết, Người sẽ sống lại."32 Nhưng các ông không hiểu lời đó, và các ông sợ không dám hỏi lại Người.33 Sau đó, Đức Giê-su và các môn đệ đến thành Ca-phác-na-um. Khi về tới nhà, Đức Giê-su hỏi các ông: "Dọc đường, anh em đã bàn tán điều gì vậy? "34 Các ông làm thinh, vì khi đi đường, các ông đã cãi nhau xem ai là người lớn hơn cả.35 Rồi Đức Giê-su ngồi xuống, gọi Nhóm Mười Hai lại mà nói: "Ai muốn làm người đứng đầu, thì phải làm người rốt hết, và làm người phục vụ mọi người."36 Kế đó, Người đem một em nhỏ đặt vào giữa các ông, rồi ôm lấy nó và nói:37 "Ai tiếp đón một em nhỏ như em này vì danh Thầy, là tiếp đón chính Thầy; và ai tiếp đón Thầy, thì không phải là tiếp đón Thầy, nhưng là tiếp đón Đấng đã sai Thầy."
 

SUY NIỆM

Albert Einstein, nhà vật lý lý thuyết người Đức đã có câu để đời: “cái tôi và sự hiểu biết tỷ lệ nghịch với nhau. Hiểu biết càng nhiều, cái tôi càng bé. Hiểu biết càng ít, cái tôi càng to”. 

Bài Tin Mừng hôm nay Chúa Giêsu ghi dấu lại cho chúng ta thấy một bài học quan trọng về sự khiêm tốn, một tinh thần nhỏ bé trong phục vụ. Rồi Đức Giê-su ngồi xuống, gọi Nhóm Mười Hai lại mà nói: “Ai muốn làm người đứng đầu, thì phải làm người rốt hết, và làm người phục vụ mọi người”.

Cám dỗ quyền hành, cám dỗ lạm quyền hay cám dỗ của cái tôi là sự kiện mãnh liệt đối với con người trong mọi thời đại. Ngay chính nơi các Tông đồ thời xưa cũng đã từng rơi vào cám dỗ này. Thật vậy, vào chính lúc Thầy của các ông loan báo về cuộc khổ nạn và cái chết, nếu các ông chưa hiểu thì cần trao đổi với nhau, đàng này các ông lại nảy sinh những mâu thuẫn và có những ích kỷ, vụ lợi. Chính Chúa Giêsu can ngăn và đưa ra cho các ông một tinh thần mới, đó chính là hành động khiêm tốn để phục vụ người khác.

Do vậy, để con người ngày nay biết đến được Tin Mừng hay biết đến được Thiên Chúa, không phải bằng một vị thế trên cao hay một sự nguy nga của quyền hành, mà cần một hành động khiêm tốn phục vụ bằng chính con tim, sự đồng cảm, tha thứ và yêu thương. Chính Chúa Giêsu đã dạy chúng ta và mời gọi chúng ta bắt chước Người: “Thầy sống giữa anh em như một người phục vụ” (Lc 22, 27). 

Xin Chúa ban cho chúng con biết mặc lấy tinh thần của Chúa cúi xuống rửa chân cho các môn đệ trong tinh thần phục vụ khiếm tốn. Amen.

GKGĐ Giáo Phận Phú Cường