Clock-Time

Suy Niệm Thứ Ba Tuần VIII Thường Niên B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Mc 10: 28-31: Bối cảnh của đoạn Tin Mừng chúng ta suy niệm hôm nay ghi lại: sau khi chàng thanh niên giàu có từ chối bán đi tài sản của mình mà cho người nghèo để theo Chúa Giêsu, Phêrô cho rằng ông và các môn đệ khác đã từ bỏ tất cả để theo Người...
SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ BA TUẦN VIII MÙA THƯỜNG NIÊN B


NGÀY 29-05-2018 
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Marcô (10: 28-31)

28 Ông Phê-rô lên tiếng thưa Người: "Thầy coi, phần chúng con, chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy!"29 Đức Giê-su đáp: "Thầy bảo thật anh em: Chẳng hề có ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, mẹ cha, con cái hay ruộng đất, vì Thầy và vì Tin Mừng,30 mà ngay bây giờ, ở đời này, lại không nhận được nhà cửa, anh em, chị em, mẹ, con hay ruộng đất, gấp trăm, cùng với sự ngược đãi, và sự sống vĩnh cửu ở đời sau.31 Quả thật, nhiều kẻ đứng đầu sẽ phải xuống hàng chót, còn những kẻ đứng chót sẽ được lên hàng đầu".

SUY NIỆM

Bối cảnh của đoạn Tin Mừng chúng ta suy niệm hôm nay ghi lại: sau khi chàng thanh niên giàu có từ chối bán đi tài sản của mình mà cho người nghèo để theo Chúa Giêsu, Phêrô cho rằng ông và các môn đệ khác đã từ bỏ tất cả để theo Người: “Thầy coi, phần chúng con, chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy!” (Mc 10, 28) Quả thật, họ đã bỏ lại tất cả để bước theo Chúa Giêsu: nhà cửa, gia đình, nghề nghiệp,... từ bỏ cuộc sống quen thuộc để trở thành môn đệ Đức Giêsu. Điều đó đòi hỏi rất nhiều hy sinh, sự nỗ lực không ngừng và một tấm lòng quảng đại nơi các ông.

Chúa Giêsu biết rõ điều đó và Người hứa ban thưởng gấp trăm cho họ ở đời này và nhất là phần thưởng vĩnh cửu ở đời sau. Rõ ràng, Thiên Chúa thấu suốt tấm lòng của con người và sự quảng đại của Người vượt xa mọi ước muốn và dự tính của con người. “Anh em đong đấu nào, thì Thiên Chúa cũng sẽ đong đấu ấy cho anh em và còn cho anh em hơn nữa” (Mc 4, 24).

Lời Chúa ngày hôm nay mời gọi chúng ta hãy quảng đại hơn để dâng cho Chúa những gì mình có, là thời gian, sức khoẻ, tài năng và những phương tiện vật chất của chúng ta, hầu góp phần cho sứ vụ loan báo Tin Mừng bình an và mưu ích cho phần rỗi các linh hồn. Đồng thời, mỗi người chúng ta cũng được mời gọi phải từ bỏ những điều bất xứng, ngăn trở chúng ta sống đúng với phẩm giá là môn đệ Đức Giêsu Kitô:

-    Từ bỏ tự ái, cái tôi để xây dựng bầu khí hoà thuận trong gia đình, trong cộng đoàn;

-    Từ bỏ những việc làm bất chính để có được tâm hồn bình an;

-    Từ bỏ những đam mê thấp hèn để có được cuộc sống an nhiên, thanh thản.

Lạy Thiên Chúa là Cha nhân từ, Chúa không bao giờ chịu thua lòng quảng đại của con người. Xin ban cho chúng con lòng quảng đại để chúng con can đảm từ bỏ những gì làm vướng bận và ngăn trở chúng con trên hành trình sống đức tin và làm chứng cho Chúa giữa trần đời này. Amen.


GKGĐ Giáo Phận Phú Cường