Clock-Time

Suy Niệm Thứ Ba Tuần X Thường Niên C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Mt 5: 13-17: Thánh Barnaba là người gốc Do Thái, sinh tại đảo Cyprô. Tên của ngài là Giuse nhưng các Tông đồ đổi thành Barnaba..
SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ BA TUẦN X THƯỜNG NIÊN 

 

THÁNH BARNABA TÔNG ĐỒ

NGÀY 11/06/2019


 


Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Mátthêu (5, 13-17)

13 "Chính anh em là muối cho đời. Nhưng muối mà nhạt đi, thì lấy gì muối nó cho mặn lại? Nó đã thành vô dụng, thì chỉ còn việc quăng ra ngoài cho người ta chà đạp thôi.14 "Chính anh em là ánh sáng cho trần gian. Một thành xây trên núi không tài nào che giấu được.15 Cũng chẳng có ai thắp đèn rồi lại để dưới cái thùng, nhưng đặt trên đế, và đèn soi chiếu cho mọi người trong nhà.16 Cũng vậy, ánh sáng của anh em phải chiếu giãi trước mặt thiên hạ, để họ thấy những công việc tốt đẹp anh em làm, mà tôn vinh Cha của anh em, Đấng ngự trên trời.17 "Anh em đừng tưởng Thầy đến để bãi bỏ Luật Mô-sê hoặc lời các ngôn sứ. Thầy đến không phải là để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn.

Suy niệm

Barnaba không phải thuộc trong số mười hai Tông đồ được Chúa Giêsu tuyển chọn. Dầu vậy, trong sách Công vụ Tông đồ, thánh sử Luca cũng dùng danh xưng Tông đồ dành cho Barnaba. Đó là vì Hội Thánh Giêrusalem nghe biết có đông người tin trở về với Chúa, nên người ta sai Barnaba đến Antiôkia dạy dỗ dân chúng, khuyên bảo mọi người vững lòng tin nơi Chúa. 

Thánh Barnaba là người gốc Do Thái, sinh tại đảo Cyprô. Tên của ngài là Giuse nhưng các Tông đồ đổi thành Barnaba. Danh xưng này có nghĩa là “con của sự an ủi”. Barnaba được đầy Thánh Thần, đầy lòng tin và vốn là người tốt lành, chân chất. Với lòng nhiệt thành cho Giáo Hội, khi thấy ngày càng đông đảo người tin theo Chúa, Barnaba đi Tarxô tìm Saolô và mời Saolô về Antiôkia phụ lo giảng dạy cho dân chúng. Cũng chính tại Antiôkia, nơi hai ngài hoạt động truyền giáo mà các các tín hữu lần đầu tiên được gọi bằng danh xưng “Kitô hữu”.

Như Tông đồ Phaolô (Saolô), Barnaba cũng nhận được trực tiếp từ Thiên Chúa một sứ vụ đặc biệt. “Hãy để riêng Saolô và Barnaba cho Ta, để làm công việc mà Ta đã chỉ định” (Cv 13, 2b). Điều này đã chứng nhận Barnaba cũng được gọi là Tông đồ, là người được Chúa Giêsu sai đi và loan báo cùng một sứ điệp: “Thiên Chúa yêu thương con người”. Tình yêu của Thiên Chúa cho phép các Tông đồ có thể làm những điều vượt sức con người của các ông. Đó là chữa những bệnh nhân, làm cho kẻ chết sống lại, làm cho những kẻ phong cùi được sạch và trừ quỷ.

Và vì là Tông đồ, Barnaba đã thực thi sứ mạng của mình với ý thức “lãnh nhận nhưng không thì hãy cho nhưng không”. Các Tông đồ được mời gọi thanh thoát với vàng, bạc, tiền nong, cơm no áo ấm hay các phương tiện bảo đảm. Người môn đệ Chúa là người dám can đảm vượt ra khỏi sự an toàn vốn có của mình vì tình yêu Chúa và vì lợi ích các tâm hồn.

Lạy Chúa, xin cho chúng con trong cuộc sống, đừng mải chỉ lo cơm áo gạo tiền như là những thứ mà chúng con nghĩ là sẽ bảo đảm cho cuộc sống của mình. Vì thực ra, tất cả những vật chất ấy không là gì so với mối lợi tuyệt vời là được biết Đức Kitô, được chia sẻ sự sống vĩnh của Chúa để chính mỗi người chúng con cũng biết đem tình yêu ấy đến với anh chị em mình như vậy. Amen.


GKGĐ Giáo Phận Phú Cường