Clock-Time

Suy Niệm Thứ Ba Tuần X Thường Niên (Mt 5:13-17) - Antôn Văn Thể

Cho đi là còn mãi – đó là một câu nói hay nhưng lại khó để thực hiện. Theo lẽ tự nhiên, con người luôn cần một cảm giác an toàn. Và nhu cầu đó thúc đẩy người ta không ngừng thu góp cho mình: từ của cải vật chất đến các mối tương quan. Dần dần, nó hình thành nơi người ta một thói quen xấu mà ai cũng xem như bình thường. Thế nhưng, Đức Giêsu nói với chúng ta điều gì qua đoạn Tin mừng rất ngắn gọn hôm nay? Anh chị em là muối cho đời và ánh sáng cho trần gian!

Suy Niệm Lời Chúa
Thứ Ba Tuần X Thường niên
Ngày 07/06/2022

[1V 17,7-16; Mt 5, 13-16]

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mát-thêu

Khi ấy, Chúa Giêsu nói với các môn đệ: “Các con là muối cho đời; nếu muối đã nhạt, người ta biết lấy gì mà ướp cho mặn lại? Muối đó không còn ích gì nữa, chỉ còn ném ra ngoài cho người ta chà đạp lên nó.Các con là ánh sáng thế gian. Một thành xây dựng trên núi, không thể che giấu được; 15 và người ta cũng không thắp đèn rồi để dưới đáy thùng nhưng đặt trên giá đèn, hầu soi sáng cho mọi người trong nhà.

Cũng vậy ánh sáng của các con phải chiếu giãi ra trước mặt thiên hạ, để họ xem thấy những việc lành của các con mà tôn vinh Cha các con ở trên trời.”

Suy niệm

MUỐI CHO ĐỜI VÀ ÁNH SÁNG CHO TRẦN GIAN

Cho đi là còn mãi – đó là một câu nói hay nhưng lại khó để thực hiện. Theo lẽ tự nhiên, con người luôn cần một cảm giác an toàn. Và nhu cầu đó thúc đẩy người ta không ngừng thu góp cho mình: từ của cải vật chất đến các mối tương quan. Dần dần, nó hình thành nơi người ta một thói quen xấu mà ai cũng xem như bình thường. Thế nhưng, Đức Giêsu nói với chúng ta điều gì qua đoạn Tin mừng rất ngắn gọn hôm nay? Anh chị em là muối cho đời và ánh sáng cho trần gian!

Chúng ta không được mời gọi để làm muối và ánh sáng cho chính mình, nhưng là cho người khác. Như hạt lúa gieo vào lòng đất, nó phải chịu mục nát, chịu thối đi mới có thể nảy mầm thành cây lúa, và từ đó mới có thể trổ sinh nhiều bông hạt. Thêm nữa, Đức Giêsu còn nói với chúng ta: “Ai giữ mạng sống mình thì sẽ mất!”. Điều này nghe qua có vẻ là nghịch lý nhưng đó lại là chân lý mà Đức Giêsu mong muốn tất cả chúng ta phải tin nhận.

Cho đi không phải là mất đi. Cho đi cũng không chỉ là còn mãi, nhưng như một quy luật: cho đi sẽ được lại gấp trăm cả ở đời này lẫn đời sau.

Lạy Chúa, xin giúp chúng con biết tín thác cả cuộc đời chúng con vào tay Chúa. Xin cho chúng con biết dâng hiến cuộc đời này cho công trình của Chúa. Xin đón nhận những hy sinh của chúng con như của lễ đẹp lòng Chúa để sinh ích cho những người anh chị em bên cạnh chúng con. Amen.

Antôn Văn Thể