Clock-Time

Suy Niệm Thứ Ba Tuần XI Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Mt 5,43-48: Tin Mừng hôm nay cho thấy “yêu thương kẻ thù” không chỉ là một đòi hỏi của trật tự xã hội trần thế mà hơn thế nữa nó còn là tiêu chuẩn phải có của một công dân Nước Trời

SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ BA 
TUẦN XI THƯỜNG NIÊN A


NGÀY 16/06/2020

 
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mátthêu (Mt 5: 43-48)
 

43 "Anh em đã nghe Luật dạy rằng: Hãy yêu đồng loại và hãy ghét kẻ thù.44 Còn Thầy, Thầy bảo anh em: hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em.45 Như vậy, anh em mới được trở nên con cái của Cha anh em, Đấng ngự trên trời, vì Người cho mặt trời của Người mọc lên soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt, và cho mưa xuống trên người công chính cũng như kẻ bất chính.46 Vì nếu anh em yêu thương kẻ yêu thương mình, thì anh em nào có công chi? Ngay cả những người thu thuế cũng chẳng làm như thế sao?47 Nếu anh em chỉ chào hỏi anh em mình thôi, thì anh em có làm gì lạ thường đâu? Ngay cả người ngoại cũng chẳng làm như thế sao?48 Vậy anh em hãy nên hoàn thiện, như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện.
 

Suy niệm


Bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu dạy “yêu thương kẻ thù”. Yêu người yêu mình, thương những người mình thích, đây là thứ tình yêu cảm tính tự nhiên, con người không cần phải tìm. Thế nhưng “tình yêu đối với kẻ thù” thì lại thiên về ý chí. Tình yêu này không đến cách tự nhiên mà là cần phải vận dụng đến ý chí để chiến thắng khuynh hướng thuộc bản năng tự nhiên.

Trong Cựu ước cũng đã có những nét chấm phá của tình yêu thương này: “Ngươi không được trả thù, không được oán hận những người thuộc về dân ngươi. Ngươi phải yêu đồng loại như chính mình” (Lv 19, 18); “Con đừng nói: ‘Hắn đối xử với tôi ra sao, tôi xử lại với hắn như vậy. Tôi trả báo từng người theo việc họ làm’” (Cn 24, 29); “Kẻ thù con có đói, hãy cho nó bánh ăn, nó có khát, hãy cho nước uống” (Cn 25, 21). Thế nhưng, tình yêu này dường như chỉ là đòi hỏi của trật tự xã hội trần thế.

Chúa Giêsu trong Tin Mừng hôm nay cho thấy “yêu thương kẻ thù” không chỉ là một đòi hỏi của trật tự xã hội trần thế mà hơn thế nữa nó còn là tiêu chuẩn phải có của một công dân Nước Trời: “Hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em. Như vậy, anh em mới được trở nên con cái của Cha anh em, Đấng ngự trên trời”. Bởi vì là tiêu chuẩn phải có của một công dân Nước Trời, thế nên để sống được tiêu chuẩn này, chúng ta không chỉ vận dụng khả năng và ý chí của mình mà còn phải dựa vào ơn Chúa. Thiên Chúa là vị Vua Nước Trời và Ngài luôn mong muốn chúng ta trở thành công dân của Ngài. 

Xin Chúa cho chúng ta biết để cho ý Chúa hướng dẫn mọi khả năng và hoạt của mình, từ đó chúng ta có thể sống phẩm chất của một công dân Nước Trời ngay trong cuộc sống hiện tại.

GKGĐ Giáo Phận Phú Cường