Clock-Time

Suy Niệm Thứ Ba Tuần XI Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Mt 5,43-48: Ta bảo các ngươi: Hãy yêu thương thù địch và làm ơn cho những kẻ ghét các ngươi, hãy cầu nguyện cho những ai bắt bớ và nguyền rủa các ngươi: để như vậy các ngươi nên con cái Cha các ngươi...
SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ BA 
TUẦN XI THƯỜNG NIÊN A


NGÀY 20/06/2017

 
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mátthêu (Mt 5,43-48)

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Các ngươi đã nghe dạy: Ngươi hãy yêu thân nhân, và hãy ghét địch thù. Còn Ta, Ta bảo các ngươi: Hãy yêu thương thù địch và làm ơn cho những kẻ ghét các ngươi, hãy cầu nguyện cho những ai bắt bớ và nguyền rủa các ngươi: để như vậy các ngươi nên con cái Cha các ngươi, Đấng ngự trên trời: Người khiến mặt trời mọc lên cho người lành kẻ dữ, và cho mưa xuống trên người liêm khiết và kẻ bất lương. Vì nếu các ngươi yêu thương những ai mến trọng các ngươi, thì các ngươi được công phúc gì? Các người thu thuế không làm thế ư? Nếu các ngươi chỉ chào hỏi anh em các ngươi thôi, thì các ngươi đâu có làm chi hơn? Những người ngoại giáo không làm thế ư? Vậy các ngươi hãy nên hoàn hảo như Cha các ngươi trên trời là Đấng hoàn hảo".

SUY NIỆM

“Hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em”

Chúa Giêsu kiện toàn lề luật, chẳng những khuyên chúng ta không được lấy oán báo oán mà còn đi xa hơn nữa, chúng ta phải yêu thương tha thứ cho kẻ thù: “Hãy yêu thương kẻ thù”.

Thiên Chúa là Đấng nhân từ, yêu thương quảng đại, “Đấng cho mặt trời mọc lên soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt”. Là con cái của Chúa chúng ta hãy thực thi như vậy, để qua cuộc sống với những thể hiện yêu thương, chúng ta biến kẻ thù thành bạn và làm cho tình yêu của Thiên Chúa nên dấu chỉ rõ ràng bằng hành động sống. Hơn nữa, yêu kẻ thù vì kẻ thù cũng là đối tượng tình yêu của Thiên Chúa.

Như thế, Thiên Chúa yêu thương tội nhân, trong đó có mỗi người chúng ta. Yêu thương đến hy sinh Con Một để chết thay cho họ, thì tình yêu tha nhân của mỗi tín hữu phải vượt quá luật tự nhiên, đạt tới sự trọn hảo như Chúa muốn là nhìn thấy nơi mọi người hình anh người anh chị em mà Chúa yêu thương.

“Cầu nguyện cho những người ngược đãi anh em”. Cầu nguyện cho ai là dấu chắc chắn của sự tha thứ. Vậy để chứng tỏ lòng tha thứ cho những ai là kẻ thù của mình, thì người Kitô hữu cần cầu nguyện cho họ, cũng như ước mong sự tốt lành cho họ. Điều đó nói lên rằng: tinh thần bác ái Kitô giáo đòi hỏi chúng ta chẳng những hòa thuận với kẻ thù mà còn đi lại với họ, chịu đựng họ, giúp đỡ và làm ơn cho họ nữa.

Chính Chúa Giêsu cũng hiểu rõ việc yêu thương kẻ thù là điều khó thực hành, nên Ngài đưa ra hai lý do để khuyến khích các môn đệ:

- Thứ nhất, đó là gương của Chúa Cha trên trời. Người hằng yêu thương và ban phát ơn lành cho mọi người, người ngay cũng như kẻ dự. Theo gương đó, người môn đệ Chúa phải vượt qua ranh giới gia đình để đi vào đại gia đình của Chúa, nơi đó mọi người là con cái Chúa, là anh chị em với nhau.

- Thứ hai, con cái Nước Trời có nhiệm vụ vươn mình lên cao hơn lương dân và tội nhân. Họ chỉ niềm nở ân cần với bạn hữu và người thân thuộc của mình thôi.

Lạy Chúa, xin dạy chúng con biết tìm yêu mến người hơn được người mến yêu, và chính khi thứ tha là khi được tha thứ, để chúng con có được sự hiện diện của Chúa, được bình an nơi tâm hồn. Amen. 

GKGĐ Giáo Phận Phú Cường