Clock-Time

Suy Niệm Thứ Ba Tuần XI Thường Niên C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Mt 5,43-48: Anh em đã nghe Luật dạy rằng: Hãy yêu đồng loại và hãy ghét kẻ thù. Còn Thầy, Thầy bảo anh em: hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em.

SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ BA 
TUẦN XI THƯỜNG NIÊN C


NGÀY 18/06/2019 
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mátthêu (Mt 5: 43-48)
 

43 "Anh em đã nghe Luật dạy rằng: Hãy yêu đồng loại và hãy ghét kẻ thù.44 Còn Thầy, Thầy bảo anh em: hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em.45 Như vậy, anh em mới được trở nên con cái của Cha anh em, Đấng ngự trên trời, vì Người cho mặt trời của Người mọc lên soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt, và cho mưa xuống trên người công chính cũng như kẻ bất chính.46 Vì nếu anh em yêu thương kẻ yêu thương mình, thì anh em nào có công chi? Ngay cả những người thu thuế cũng chẳng làm như thế sao?47 Nếu anh em chỉ chào hỏi anh em mình thôi, thì anh em có làm gì lạ thường đâu? Ngay cả người ngoại cũng chẳng làm như thế sao?48 Vậy anh em hãy nên hoàn thiện, như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện.

Suy niệm

Thương những người thương mình; thương những người thân thích với mình: tình yêu nam nữ, tình yêu huyết thống… Đây là những tình yêu tự nhiên của con người không cần tìm, đó là điều bẩm sinh trong lòng. Nhưng đối với kẻ thù, thương yêu không chỉ thuộc về tấm lòng mà còn thuộc về ý chí. Tình yêu này không đến một cách tự nhiên, mà cần phải vận dụng đến ý chí để chiến thắng khuynh hướng thuộc bản năng của con người tự nhiên.

Thật vậy, tình yêu này không phải là một thứ tình cảm tự nhiên hay một thứ gì đó mà chúng ta có thể trao đổi như: “yêu thương kẻ yêu thương mình, chào hỏi những người chào hỏi”, nhưng tình yêu này là một ân huệ đến từ Thiên Chúa - Đấng ban nhưng không người Con Một của mình để cứu chuộc nhân loại tội lỗi, dù con người bất xứng vô cùng ( x. Mc 10,45; Rm 5,6-11). Vì thế, tình yêu này luôn mang đến một sức mạnh chữa lành: yêu kẻ thù chính là phương dược để phá tan hận thù; cầu nguyện cho kẻ ngược đãi chính là phương thế giúp hoán cải kẻ ngược đãi, v.v.

Người môn đệ không thể sống yêu thương một cách vụ lợi, tính toán hay yêu thương theo kiểu hỗ tương: “yêu thương kẻ yêu thương mình, chào hỏi những người chào hỏi mình”. Người môn đệ của Đức Giêsu được mời gọi phải chu toàn ý muốn của Thiên Chúa trong mức độ toàn vẹn và triệt để hơn, phải yêu thương với một tình yêu đích thực: yêu thương mà không cần đáp trả hay thưởng công, yêu thương như Chúa đã yêu thương mình. Tình yêu không vụ lợi, không đòi đáp trả sẽ làm cho người môn đệ trở nên giống Thiên Chúa, bởi Thiên Chúa cũng hoàn toàn tốt lành đối với kẻ vô ơn và ác đức. Người môn đệ của Đức Giêsu luôn được mời gọi không ngừng dấn thân hoàn toàn, để có thể nên trọn lành và thuộc trọn về một mình Thiên Chúa.

Lệnh truyền: “Hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em” thật khó thực hiện được nếu không có ơn Chúa. Chính vì thế, lệnh truyền này cho thấy, chúng ta không chỉ tự mình dấn thân phục vụ kẻ thù bằng việc thiện mình làm cho họ, nhưng còn làm Thiên Chúa nhập cuộc giúp đỡ kẻ thù bằng cách cầu xin Ngài ban cho họ điều mà mình không có khả năng thực hiện. Đồng thời, cầu nguyện cho kẻ thù cũng đồng nghĩa với việc cầu nguyện cho chính mình: xin Chúa ban ơn giúp mình vượt qua mọi rào cản để có thể yêu thương kẻ thù như Chúa yêu họ. 


GKGĐ Giáo Phận Phú Cường