Clock-Time

Suy Niệm Thứ Ba Tuần XII Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Mt 7: 6.12-14: “Vậy tất cả những gì anh em muốn người ta làm cho mình, thì chính anh em cũng hãy làm cho người ta”. Khi dạy chúng ta lời này, Chúa Giêsu đã tóm tắt tất cả đạo lý Người dạy chúng ta về bổn phận đối vơi tha nhân.
SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ BA 
TUẦN XII THƯỜNG NIÊN A


NGÀY 23/06/2020

 


Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mátthêu (Mt 7: 6.12-14)

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Đừng lấy của thánh mà cho chó, và đừng vất ngọc trai trước mặt heo, kẻo chúng giày đạp dưới chân, rồi quay lại cắn xé các con. Vậy tất cả những gì các con muốn người ta làm cho các con, thì chính các con hãy làm cho người ta như thế! Đấy là điều mà lề luật và các tiên tri dạy. Các con hãy vào qua cửa hẹp, vì cửa rộng và đường thênh thang, là lối đưa đến hư mất, và có nhiều kẻ đi lối ấy; cửa và đường đưa tới sự sống thì chật hẹp, và ít kẻ tìm thấy".
 
SUY NIỆM


 

Của thánh là những phẩm vật được dâng cúng vào đền thờ theo Luật Cựu ước dạy. Qua hình ảnh này, Chúa muốn dạy chúng ta tôn trọng những gì thuộc về sự linh thánh, cao siêu. Không nên nói, không được trao cho những người không có khả năng tiếp thu, kẻo vì không hiểu biết mà người ta xúc phạm, khinh thường.

Của thánh không chỉ hiểu theo nghĩa hẹp, nhưng chúng ta còn phải hiểu theo nghĩa rộng lớn hơn. Những ơn huệ Chúa ban, chúng ta phải dùng cho đúng với sự thiện hảo của ơn huệ đó. Thời giờ, khả năng, sức khỏe Chúa ban, ta không nên phí phạm hoặc dùng vào những chuyện vô bổ, làm mất phẩm giá con người. Nếu chúng ta dùng sai, chính những ân huệ đó sẽ thành lời kết án chúng ta.

“Vậy tất cả những gì anh em muốn người ta làm cho mình, thì chính anh em cũng hãy làm cho người ta”. Khi dạy chúng ta lời này, Chúa Giêsu đã tóm tắt tất cả đạo lý Người dạy chúng ta về bổn phận đối vơi tha nhân. Đây chính là luật vàng để cho mỗi người chúng ta qui chiếu mà xét lại tâm tình, cách cư xử của chúng ta, xem đúng hay sai. Không chỉ tiêu cực như: “Đừng làm cho người ta điều mình không thích người ta làm cho mình”, Chúa Giêsu dạy chúng ta sống tích cực hơn: “Hãy làm cho người ta ”.

Cách sống tích cực này phát xuất từ tình yêu Chúa đã dành cho chúng ta. Những gì tốt cho chúng ta, Chúa đã làm tất cả, dù phải chịu những đau khổ. Để sống được cách tích cực này, mỗi người chúng ta được mời gọi: “Hãy qua cửa hẹp mà vào”. Một lối sống mà căn cứ vào việc mình được thỏa mãn làm tiêu chuẩn, thì không còn khả năng sống cho người khác.

Cửa hẹp mỗi ngày chúng ta đi qua, là những kỷ luật mà bất cứ ai cũng cần phải giữ, để chế ngự bản năng thấp kém của “cái tôi” trong mỗi người. Với người Kitô hữu, cửa hẹp là những lề luật Chúa ban, là Tin Mừng Chúa dạy, để giúp chúng ta làm chủ được bản thân mà phụng sự chân lý, phục vụ sự sống đời đời.

Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con biết quí trọng ơn Chúa, để làm cho chúng con được giàu có ơn phúc trước mặt Chúa. Xin giúp chúng con biết can đảm đi qua cửa hẹp mà vào Nước Trời. Amen.

 

GKGĐ Giáo Phận Phú Cường