Clock-Time

Suy Niệm Thứ Ba Tuần XII Thường Niên C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Mt 7: 6.12-14: Chúa Giêsu vừa dạy cho các môn đệ một nguyên tắc “vàng” cho cuộc sống: hãy làm điều mà họ muốn người khác làm cho mình. 
SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ BA 
TUẦN XII THƯỜNG NIÊN C


NGÀY 25/06/2019Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mátthêu (Mt 7: 6.12-14)

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Đừng lấy của thánh mà cho chó, và đừng vất ngọc trai trước mặt heo, kẻo chúng giày đạp dưới chân, rồi quay lại cắn xé các con. Vậy tất cả những gì các con muốn người ta làm cho các con, thì chính các con hãy làm cho người ta như thế! Đấy là điều mà lề luật và các tiên tri dạy. Các con hãy vào qua cửa hẹp, vì cửa rộng và đường thênh thang, là lối đưa đến hư mất, và có nhiều kẻ đi lối ấy; cửa và đường đưa tới sự sống thì chật hẹp, và ít kẻ tìm thấy".
 
SUY NIỆM


“Vậy tất cả những gì anh em muốn người ta làm cho mình, thì chính anh em cũng hãy làm cho người ta”  (Mt 7, 12)

Chúa Giêsu vừa dạy cho các môn đệ một nguyên tắc “vàng” cho cuộc sống: hãy làm điều mà họ muốn người khác làm cho mình. Lẽ thường, ai cũng muốn điều tốt đẹp nhất cho mình, muốn được người khác yêu thương, quan tâm, giúp đỡ. Chúa Giêsu biết rõ điều đó và Người đã chỉ cho các môn đệ cách thế để có thể đạt được điều mà các ông mong muốn: hãy đi bước trước để làm những điều tốt đẹp cho người khác, hãy chủ động để thực thi những nghĩa cử yêu thương, quan tâm đến tha nhân, v.v. Dù biết rằng để sống nguyên tắc “vàng” này đôi khi người môn đệ Chúa Giêsu phải “bước qua cửa hẹp”, phải “đi con đường chật”.

Là người Kitô hữu, chúng ta cũng được mời gọi sống bài học quý giá mà chính Chúa Giêsu đã dạy. Hãy áp dụng nguyên tắc “vàng” này trong từng ngày sống của mình, với tất cả những người mà chúng ta gặp gỡ, tiếp xúc trong môi trường làm việc, học tập, nơi cộng đoàn giáo xứ và nhất là trong gia đình của chúng ta. Chắc chắn khi sống điều đó, chúng ta phải chấp nhận những khó khăn, thử thách, nhưng đó là con đường đưa chúng ta bước theo Chúa để có được sự sống hạnh phúc vĩnh cửu.

Lạy Chúa Giêsu, xin ban cho chúng con lòng can đảm và sức mạnh để bước qua cửa hẹp và đi con đường chật chội, ngõ hầu có thể sống trọn vẹn nguyên tắc quý giá mà Chúa để lại cho chúng con. Amen.


GKGĐ Giáo Phận Phú Cường