Clock-Time

Suy Niệm Thứ Ba Tuần XII Thường Niên (Mt 7:6.12-14) - Anphongsô Hữu Phương

Đoạn Tin Mừng hôm nay thuật lại giáo huấn mà Chúa Giêsu muốn các môn đệ của Ngài thực hành để trở nên hoàn thiện hơn khi đang dấn bước trong hành trình ơn gọi của mình. 

Suy Niệm Lời Chúa
Thứ Ba Tuần XII Thường Niên
Ngày 21/06/2022

[2V 19,9b-11.14-21.31-35a.36; Mt 7,6.12-14]

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mátthêu

Khi ấy, Chúa Giêsu nói với các môn đệ:“Đừng lấy của thánh mà cho chó, cũng đừng vất ngọc trai trước mặt heo, kẻo chúng giày đạp dưới chân, rồi quay lại cắn xé các con.

Vậy tất cả những gì các con muốn người ta làm cho mình, thì chính các con hãy làm cho người ta như thế; vì đây là điều mà Lề luật và các tiên tri dạy.

Các con hãy vào qua cửa hẹp, vì cửa rộng và đường thênh thang, là đường đưa đến hư mất, và có nhiều kẻ đi qua đường đó; còn cửa hẹp và đường chật thì đưa đến sự sống, và ít người tìm thấy.”

Suy niệm

MỘT ĐỜI SỐNG BƯỚC THEO CHÚA GIÊSU

Đoạn Tin Mừng hôm nay thuật lại giáo huấn mà Chúa Giêsu muốn các môn đệ của Ngài thực hành để trở nên hoàn thiện hơn khi đang dấn bước trong hành trình ơn gọi của mình. 

Chúa Giêsu nói “của thánh, đừng quăng cho chó…”, điều này nói đến việc chúng ta cần chuẩn bị kỹ lưỡng trước khi nhận lãnh các Bí tích, cũng như việc chúng ta phải tôn trọng chính ơn gọi của mình qua chính thái độ sống hằng ngày. Đồng thời Chúa Giêsu cũng nói đến khía cạnh sống phục vụ lẫn nhau, sống cho nhau và cùng nhau tạo nên một cộng đoàn yêu thương. Điều này hướng chúng ta đến sự dứt khoát lựa chọn và mạnh dạn dấn thân theo Chúa.

Lạy Chúa Giêsu, những gì Chúa chỉ ra cho chúng con học biết hôm nay thật sâu sắc và đáng trân quý để thực hành trong đời sống. Lời dạy ấy giúp chúng con học biết biến đổi để trở nên can đảm hơn trong việc sống ơn gọi của mình, ơn gọi người môn đệ của Chúa, thuộc về Chúa trong đời sống hiến dâng. Amen.

Anphongsô Hữu Phương