Clock-Time

Suy Niệm Thứ Ba Tuần XII Thường Niên (Mt 7:6.12-14) - GKGĐ GP Phú Cường

Tin mừng hôm nay tiết lộ rằng chúng ta phải sẵn sàng và vui lòng cung cấp cho người khác những gì chúng ta mong muốn nhận được. Nếu chúng ta có thể nhận ra trong mình những khao khát tình yêu tự nhiên, thì chúng ta cũng nên cố gắng nuôi dưỡng khao khát được yêu thương. Chúng ta nên nuôi dưỡng mong muốn được yêu thương ở mức độ mà chúng ta tìm kiếm nó cho chính mình.

Suy Niệm Lời Chúa
THỨ BA TUẦN XII THƯỜNG NIÊN
Ngày 21/06/2022

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Mátthêu (7,6.12-14)

6 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ: "Của thánh, đừng quăng cho chó; ngọc trai, chớ liệng cho heo, kẻo chúng giày đạp dưới chân, rồi còn quay lại cắn xé anh em. 12 Vậy tất cả những gì anh em muốn người ta làm cho mình, thì chính anh em cũng hãy làm cho người ta, vì luật Mô-sê và lời các ngôn sứ là thế đó. 13 Hãy qua cửa hẹp mà vào, vì cửa rộng và đường thênh thang thì đưa đến diệt vong, mà nhiều người lại đi qua đó. 14 Còn cửa hẹp và đường chật thì đưa đến sự sống, nhưng ít người tìm được lối ấy”.

SUY NIỆM

“Tất cả những gì anh em muốn người ta làm cho mình, thì chính anh em cũng hãy làm cho người ta”.

Chúng ta sẽ làm gì để người khác làm gì với chúng ta? Hãy trung thực và cố gắng suy nghĩ về điều này. Nếu thành thật, phải thừa nhận rằng, chúng ta muốn người khác làm nhiều điều cho mình: muốn được tôn trọng, được đối xử công bằng... Ở mức độ sâu hơn, chúng ta muốn được yêu, được hiểu, được biết đến và được chăm sóc.

Trong sâu thẳm, tất cả chúng ta nên cố gắng nhận ra niềm khao khát tự nhiên mà Thiên Chúa đã ban cho chúng ta đó là: được chia sẻ yêu thương trong các mối tương quan với người khác và được Thiên Chúa yêu thương. Chúng ta là con người được tạo ra cho tình yêu này. Khao khát yêu thương này đi sâu vào trái tim và ý nghĩa của việc làm người. Tin mừng hôm nay tiết lộ rằng chúng ta phải sẵn sàng và vui lòng cung cấp cho người khác những gì chúng ta mong muốn nhận được. Nếu chúng ta có thể nhận ra trong mình những khao khát tình yêu tự nhiên, thì chúng ta cũng nên cố gắng nuôi dưỡng khao khát được yêu thương. Chúng ta nên nuôi dưỡng mong muốn được yêu thương ở mức độ mà chúng ta tìm kiếm nó cho chính mình.

Nói về điều này có vẻ dễ nhưng thực hiện nó thì không phải là dễ. Xu hướng của chúng ta là đòi hỏi và mong đợi tình yêu và lòng thương xót từ người khác, nhưng đồng thời chúng ta lại giữ mình, không muốn cho đi hay cho đi ở một mức độ thấp hơn nhiều so với những gì mình mong muốn nhận được từ người khác. Đây là một xu hướng ích kỷ mà nhiều người dễ mắc phải.

Chúng ta nên cố gắng để xem mình được kêu gọi làm gì và yêu thương như thế nào. Khi chúng ta coi đây là nghĩa vụ đầu tiên của mình và cố gắng thực hiện nó, sẽ phát hiện ra rằng chúng ta tìm thấy sự hài lòng khi cho đi nhiều hơn là tìm cách nhận lại. Chúng ta sẽ thấy rằng “làm cho người khác”, bất kể những gì họ “làm cho mình”, là điều làm cho chúng ta thực sự thấy thỏa mãn và bình an. Hãy suy gẫm về ước muốn tự nhiên về tình yêu và sự tôn trọng của người khác có trong trái tim mình. Sau đó, hãy biến điều này thành trọng tâm của cách mà chúng ta đối xử với những người xung quanh.

Lạy Chúa của tình yêu tự hiến vì người khác, của những khao khát được cho đi trọn vẹn , xin giúp chúng con biết làm cho người khác những gì chúng con mong muốn họ làm cho chúng con. Xin giúp chúng con sử dụng ước muốn trong trái tim mình về tình yêu làm động lực cho tình yêu của chúng con đối với người khác. Xin giúp chúng con tìm thấy niềm vui và bình an k hi cho đi chính bản thân mình . Amen .