Clock-Time

Suy Niệm Thứ Ba Tuần XIII Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Mt 8: 23-27: Các môn đệ lại gần đánh thức Người dậy mà rằng: "Lạy Thầy, xin cứu lấy chúng tôi kẻo chết mất!".
SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ BA TUẦN XIII THƯỜNG NIÊN A

NGÀY 30-06-2020

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mátthêu (Mt 8: 23-27)

Khi ấy, Chúa Giêsu xuống thuyền, có các môn đệ theo Người. Và đây biển động dữ dội, đến nỗi sóng phủ lên thuyền, thế mà Người vẫn ngủ. Các môn đệ lại gần đánh thức Người dậy mà rằng: "Lạy Thầy, xin cứu lấy chúng tôi kẻo chết mất!". Chúa Giêsu phán: "Hỡi những kẻ yếu lòng tin! Sao các con nhát sợ?". Bấy giờ Người chỗi dậy, truyền lệnh cho gió và biển. Và biển yên lặng như tờ! Cho nên những người ấy kinh ngạc mà rằng: "Ông này là ai mà gió và biển đều vâng phục?".
 
SUY NIỆM

 

Trước cơn sóng gào gió rít dữ dội, những ngư dân dày dặn kinh nghiệm như các môn đệ của Chúa Giêsu cũng phải kinh hoàng sợ hãi. Thế mà Người vẫn ngủ. Các ông vội vã đánh thức Người, xin Người cứu họ. Nhưng Chúa Giêsu không vội dẹp yên sóng gió như lời các ông yêu cầu; đối lại, Người đánh thức các ông, đánh thức đức tin đang ngủ mê của họ: “Sao nhát thế, hỡi những kẻ kém lòng tin!”. Chúa Giêsu vẫn hiện diện đó. Người có ngủ, nhưng Người biết những gì đang xảy ra và biết cần làm gì. Làm cho sóng biển yên lặng là cần, nhưng đánh thức lòng tin của các môn đệ còn cần hơn; đó là điều phải làm trước hết.

Trong bối cảnh đó, biến cố Chúa Giêsu dẹp yên sóng gió không chỉ để cứu các môn đệ khỏi sự tàn phá của sức mạnh thiên nhiên, nhưng còn là lời mặc khải căn tính đích thực của Người. Quả vậy, qua biến cố này thánh Mátthêu muốn khai mở một sự thật vượt quá lý trí của con người: Chúa Giêsu chính là Đấng Thiên Sai mà Thiên Chúa hứa ban để cứu nhân loại thoát khỏi vòng nô lệ của tội lỗi. Chắc chắn quyền năng của Người vượt trên sức mạnh của ma quỷ - kẻ gây ra và cầm đầu tội lỗi. Vì thế, Chúa Giêsu là điểm tựa vững chắc đem lại nguồn an bình và ơn giải thoát cho tất cả những ai biết cậy trông vào Người.

Giữa biển đời, lúc này hay lúc khác, ai cũng phải đối diện đau khổ, thất bại, bất an, buồn sầu, v.v. Những lúc như thế, chúng ta dễ rơi vào cảnh quẫn trí hoang mang, loay hoay chèo chống đối phó với những sóng gió cuộc đời, thế mà Thiên Chúa vẫn im lặng; thậm chí có lúc chúng ta tưởng rằng Ngài vắng mặt hoặc không hiện hữu. Chúng ta đừng quên rằng Ngài vẫn hiện diện bên cạnh, đang nhắc nhở, đánh thức lòng tin của chúng ta: “Đức tin của anh em đâu rồi?” (Lc 8, 25). Những lúc như thế, chúng ta hãy nhớ đến Ngài và cầu xin: “Thưa Ngài, xin cứu chúng con”. Vì chúng ta tin rằng duy chỉ nơi Chúa Giêsu Kitô, nhân loại mới tìm thấy điểm tựa đích thực đem lại hạnh phúc vĩnh cửu cho mọi người.

Lạy Chúa Giêsu, xin khơi dậy đức tin trong chúng con, để trước sóng gió cuộc đời, chúng con luôn can trường và bình an vì biết rằng Chúa là nguồn an ủi, đỡ nâng, vẫn đồng hành và phù trợ chúng con. Amen.


GKGĐ Giáo Phận Phú Cường