Clock-Time

Suy Niệm Thứ Ba Tuần XIII Thường Niên B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Ga 20: 24-29: Chúa Giêsu nói với ông: "Tôma, vì con đã thấy Thầy, nên con đã tin. Phúc cho những ai đã không thấy mà tin".

SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ BA TUẦN XIII THƯỜNG NIÊN B

LỄ KÍNH THÁNH TÔMA TÔNG ĐỒ
 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan (Ga 20: 24-29)

Bấy giờ trong mười hai Tông đồ, có ông Tôma gọi là Điđymô, không ở cùng với các ông khi Chúa Giêsu hiện đến. Các môn đệ khác đã nói với ông rằng: "Chúng tôi đã xem thấy Chúa". Nhưng ông đã nói với ông kia rằng: "Nếu tôi không nhìn thấy những vết đinh ở tay Người, nếu tôi không thọc ngón tay vào lỗ đinh, nếu tôi không thọc bàn tay vào cạnh sườn Người thì tôi không tin". Tám ngày sau, các môn đệ lại họp nhau trong nhà và có Tôma ở với các ông. Trong khi các cửa vẫn đóng kín, Chúa Giêsu hiện đến đứng giữa mà phán: "Bình an cho các con". Đoạn người nói với Tôma: "Hãy xỏ ngón tay vào đây và hãy xem tay Thầy, hãy đưa bàn tay con ra và xỏ vào cạnh sườn Thầy; chớ cứng lòng, nhưng hãy tin". Tôma thưa rằng: "Lạy Chúa tôi, lạy Thiên Chúa của tôi". Chúa Giêsu nói với ông: "Tôma, vì con đã thấy Thầy, nên con đã tin. Phúc cho những ai đã không thấy mà tin".
 
SUY NIỆM
“Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con”
 
Thánh Tôma được gọi với cái tên “Kẻ cứng lòng tin”. Thật tội nghiệp. Bởi nếu không có Tôma thì chúng ta không biết mối phúc thứ chín: “Phúc cho những ai hông thấy mà tin”. Hơn nữa, Tôma là một người thực tế hơn là một kẻ kém tin và ông đã muốn tin đâu ra đấy!

Nếu như niềm tin vào một Đức Kitô Phục Sinh chỉ là những luận cứ để cho con người suy nghĩ mà không trở thành hành động để thay đổi đời sống, thì đức tin đó là đức tin chết (thánh Giacôbê). Vậy với sự vắng mặt trong lần hiện ra thứ nhất, Tôma được các Tông đồ bạn thuật lại sự hiện diện của Đấng phục sinh, ông không chấp nhận. Tại sao? Vì nếu Đức Kitô đã chết và đã phục sinh, thì sao mọi người vẫn còn sợ sệt trốn tránh, “sợ người Do Thái” mà không dám công khai bày tỏ niềm tin, sự xác tín bằng chính đời sống “hiên ngang” loan báo. Như thế, chính thái độ của một niềm tin chưa có thực hành đã không thuyết phục được Tôma chứ không phải Tôma kém tin.

Thực tế đời sống của chúng ta hôm nay cũng vậy! Là người Công giáo nhiều khi kê khai lý lịch vẫn chọn một từ ngữ an toàn là “Đạo ông bà”. Sự phục sinh của Chúa phải là động lực để chúng ta cải thiện đời sống, nhưng vẫn vậy, sau những lần xưng tội, chúng ta vẫn tiếp tục quay về với lối sống cũ, con người cũ, để biện minh cho mình là cần phải mưu sinh cho đời sống. Bởi thế, chính chúng ta đã chết niềm tin từ lâu thì làm sao có đủ sức thuyết phục người khác. Chính cuộc sống chúng ta như thế mới xứng đáng nhận danh hiệu “kẻ cứng tin” mới phải.

Lạy Chúa, xin làm cho mỗi người chúng con biết xác tín trong niềm tin và có đủ can đảm sống niềm tin của mình giữa đời, để qua đời sống chứng tá, chúng con loan truyền việc Chúa chịu chết cho đến khi Chúa lại đến. Amen.


GKGĐ Giáo Phận Phú Cường