Clock-Time

Suy Niệm Thứ Ba Tuần XIII Thường Niên (Mt 8:23-27) - Phêrô Anh Tuấn

Bài Tin Mừng hôm nay gợi lên cho chúng ta nhìn thấy trận chiến giữa các môn đệ và biển cả. Các môn đệ phải trải qua cơn cuồng phong, sóng lớn đến nỗi nước ập vào thuyền và vì thế mà các ông trở nên nên hoảng sợ, hoang mang. Mặc dù thế nhưng các ông vẫn vững tin và tìm đến với Thầy Giêsu với hy vọng con thuyền sẽ được an toàn.

Suy Niệm Lời Chúa
Thứ Ba Tuần XIII Thường Niên
Ngày 28/06/2022

[Am 3,1-8;4,11-12 hay 2Tm 2,22b-26; Mt 8,23-27]

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthêu,

Khi ấy, Chúa Giêsu xuống thuyền, các môn đệ theo Người. Và này, biển động dữ dội đến nỗi sóng phủ cả lên thuyền, nhưng Người vẫn ngủ. Các môn đệ lại gần đánh thức Người dậy và nói: “Thưa Thầy, xin cứu chúng con kẻo chúng con chết mất!” Người nói với họ: “Hỡi những kẻ yếu lòng tin! Sao các con nhát sợ như vậy?” Bấy giờ Người trỗi dậy, truyền lệnh cho gió và biển, và biển lặng như tờ. Người ta kinh ngạc mà nói rằng: “Ông này là ai mà gió và biển đều phải vâng phục?”

Suy niệm

CON THUYỀN ĐỨC TIN

Bài Tin Mừng hôm nay gợi lên cho chúng ta nhìn thấy trận chiến giữa các môn đệ và biển cả. Các môn đệ phải trải qua cơn cuồng phong, sóng lớn đến nỗi nước ập vào thuyền và vì thế mà các ông trở nên nên hoảng sợ, hoang mang. Mặc dù thế nhưng các ông vẫn vững tin và tìm đến với Thầy Giêsu với hy vọng con thuyền sẽ được an toàn.

Hình ảnh con thuyền chở Đức Giêsu và các môn đệ hôm nay cũng chính là hình ảnh của Giáo Hội. Có những lúc Giáo Hội gặp phải những gian nan, thử thách,... mỗi chúng ta, những người con trong lòng Giáo Hội, được mời gọi hãy tin tưởng vào quyền năng tuyệt đối của Chúa. Chúa vẫn luôn hằng hiện diện diện trên con thuyền Giáo Hội và trong cuộc đời của mỗi người. Cho dù bất cứ chuyện gì xảy ra, thì chính Người cũng sẽ đồng hành, nâng đỡ Giáo Hội, đặc biệt là nâng đỡ chính cuộc sống của mỗi chúng ta. Thế nên, quyền lực của thế gian và ma quỷ cũng không thể nào phá nổi con thuyền Giáo Hội của Chúa.

Là người môn đệ bước theo Chúa Giêsu, chúng ta có kiên vững cậy tin vào Chúa tước những sóng gió và thử thách của cuộc đời không? Ước mong rằng, trang Tin Mừng hôm nay sẽ là một bài học cho mỗi người chúng ta: hãy tin tưởng vào quyền năng của Chúa trước mọi biến cố trong cuộc sống.

Lạy Chúa Giêsu, xin dạy chúng con luôn biết cậy trông vào Chúa, xin dạy chúng con cũng biết can đảm trung thành với sứ mạng của mình, cho dù có gặp phải những phong ba, bão táp cuộc đời. Xin Chúa nâng đỡ đức tin yếu kém của chúng con để chúng con vững bước trên hành trình theo Chúa và phục vụ mọi người. Amen.

Phêrô Anh Tuấn