Clock-Time

Suy Niệm Thứ Ba Tuần XIV Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Mt 9, 32-38  Trang Tin Mừng chúng ta vừa đọc cho thấy bổn phận người môn đệ của Chúa Giêsu là nói về Thiên Chúa cho người khác, tức là giới thiệu Chúa Giêsu cho tha nhân và loan báo Tin Mừng cứu độ cho mọi người. 


SUY NIỆM HẰNG NGÀY
 

THỨ BA SAU CHÚA NHẬT XIV THƯỜNG NIÊN A
 

  

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Mátthêu (9: 32-38)

32 Họ vừa đi ra thì người ta đem đến cho Đức Giê-su một người câm bị quỷ ám.33 Khi quỷ bị trục xuất rồi, thì người câm nói được. Dân chúng kinh ngạc, nói rằng: "Ở Ít-ra-en, chưa hề thấy thế bao giờ!"34 Nhưng người Pha-ri-sêu lại bảo: "Ông ấy dựa thế quỷ vương mà trừ quỷ".
35 Đức Giê-su đi khắp các thành thị, làng mạc, giảng dạy trong các hội đường, rao giảng Tin Mừng Nước Trời và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền.
36 Đức Giê-su thấy đám đông thì chạnh lòng thương, vì họ lầm than vất vưởng, như bầy chiên không người chăn dắt.37 Bấy giờ, Người nói với môn đệ rằng: Lúa chín đầy đồng, mà thợ gặt lại ít.38 Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về".SUY NIỆM

Trang Tin Mừng chúng ta vừa đọc cho thấy bổn phận người môn đệ của Chúa Giêsu là nói về Thiên Chúa cho người khác, tức là giới thiệu Chúa Giêsu cho tha nhân và loan báo Tin Mừng cứu độ cho mọi người. Thợ gặt ít nên điều đầu tiên các môn đệ phải làm là “xin chủ ruộng sai thợ ra gặt lúa về”. Đồng lúa chín ở đây được hiểu là cánh đồng nhân loại đang khao khát ơn cứu độ, mong mỏi được nghe loan báo Tin Mừng. Chủ mùa gặt là Thiên Chúa - Đấng luôn yêu thương và mong muốn cho mọi người được cứu độ. Muốn được cứu độ, nhân loại phải nhận biết Thiên Chúa là chân lý và Chúa Giêsu là Đấng được Thiên Chúa sai đến.

Chúa Giêsu đã nhìn đến cánh đồng nhân loại và Người chạnh lòng thương. Tâm hồn Chúa Giêsu tràn đầy tình thương khi nhìn thấy nhu cầu dân chúng đang bị lạc hướng như đàn chiên không người chăn dắt. Người xúc động chạnh lòng chỉ vì yêu thương. Ðây không phải là cảm xúc mang tính thương hại, tội nghiệp chóng qua nhưng là một tình thương từ sâu thẳm tâm hồn. Ðây cũng là đòi hỏi cho đời sống sứ vụ của người môn đệ Chúa Giêsu. 

Là Kitô hữu, tức là môn đệ của Chúa, chúng ta được mời gọi làm chứng nhân tình thương, lòng thương xót của Chúa. Trước những bất công, những tiêu cực trong xã hội hôm nay, phải chăng đó là cơ hội tốt để chúng ta sống và làm chứng cho Tin Mừng tình yêu của Chúa ngay nơi môi trường chúng ta đang sống!

Lạy Chúa, bối cảnh xã hội ngày hôm nay, hơn bao giờ hết, rất cần nhiều thợ gặt lành nghề. Xin cho chúng con, nhất là các bạn trẻ can đảm đáp lại tiếng Chúa mời gọi và sống chứng nhân tình yêu, lòng thương xót Chúa nơi môi trường chúng con sinh sống. Amen. 


GKGĐ Giáo Phận Phú Cường