Clock-Time

Suy niệm Thứ Ba tuần XIX Thường Niên B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mt 18:1-5.10.12-14: Trong Tin Mừng hôm nay đã mang đến một lời nhắc nhớ vô cùng ý nghĩa. Trẻ em là quà tặng cuộc sống. Các em đáng được yêu thương và quan tâm chăm sóc, vì lẽ các em là tương lai của Giáo Hội.

SUY NIỆM HẰNG NGÀY

NGÀY 14-08-2018


THỨ BA SAU CHÚA NHẬT XIX THƯỜNG NIÊN B


 
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu  (Mt 18:1-5.10.12-14)

1 Lúc ấy, các môn đệ lại gần hỏi Đức Giê-su rằng: "Thưa Thầy, ai là người lớn nhất trong Nước Trời? "2 Đức Giê-su liền gọi một em nhỏ đến, đặt vào giữa các ông3 và bảo: "Thầy bảo thật anh em: nếu anh em không trở lại mà nên như trẻ nhỏ, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời.4 "Vậy ai tự hạ, coi mình như em nhỏ này, người ấy sẽ là người lớn nhất Nước Trời. 10 "Anh em hãy coi chừng, chớ khinh một ai trong những kẻ bé mọn này, 5 "Còn ai tiếp đón một em nhỏ như em này vì danh Thầy, là tiếp đón chính Thầy, Quả thật,  Thầy nói cho anh em biết: các thiên thần của họ ở trên trời không ngừng chiêm ngưỡng nhan Cha Thầy, Đấng ngự trên trời.11 Vì Con Người đến để cứu cái gì đã hư mất).12 "Anh em nghĩ sao? Ai có một trăm con chiên mà có một con đi lạc, lại không để chín mươi chín con kia trên núi mà đi tìm con chiên lạc sao?13 Và nếu may mà tìm được, thì Thầy bảo thật anh em, người ấy vui mừng vì con chiên đó, hơn là vì chín mươi chín con không bị lạc.14 Cũng vậy, Cha của anh em, Đấng ngự trên trời, không muốn cho một ai trong những kẻ bé mọn này phải hư mất. Còn ai tiếp đón một em nhỏ như em này vì danh Thầy, là tiếp đón chính Thầy

SUY NIỆM

Trong Tin Mừng hôm nay đã mang đến một lời nhắc nhớ vô cùng ý nghĩa. Trẻ em là quà tặng cuộc sống. Các em đáng được yêu thương và quan tâm chăm sóc, vì lẽ các em là tương lai của Giáo Hội. Chúa Giêsu luôn yêu mến và chúc lành cho các trẻ em mỗi khi có cơ hội gần gũi các em. Điều này đã cho thấy ý hướng rõ rệt của Chúa Giêsu trong việc chăm sóc mục vụ cho các em, để các em được hưởng một nền giáo dục đức tin đầy đủ, chiều sâu và căn bản, nhất là để các em có đủ bản lĩnh đối diện với những vấn để của cuộc sống trong tương lai. 

Tuy nhiên, trang Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu lại muốn dùng hình ảnh trẻ em để dạy các môn đệ bài học của sự chân thành, thật thà và khiêm tốn. Người môn đệ dù ở vai trò nào cũng cần sống tinh thần phục vụ trong tin yêu, trong lòng mến và trong niềm hy vọng. Môi trường thi hành mục vụ có thể khác nhau, hoàn cảnh để chăm sóc các linh hồn khác nhau nhưng cùng chung một cùng đích là mỗi người làm sao để thống nhất đời sống qua việc phục vụ Tin Mừng của Chúa Giêsu.

Cấp bậc trong đời sống Giáo Hội để giúp chúng ta phục vụ tốt hơn và mở mang nước Chúa thánh thiện hơn chứ không nhằm để dương oai, diệu võ. Đối với Chúa, chúng ta đều được mời gọi để hưởng gia nghiệp đời đời Chúa đã ưu ái dành cho chúng ta. Người không muốn chúng ta phải hư mất vì phục vụ anh chị em, nhất là vì danh Chúa.

Xin cho chúng ta luôn yêu mến những thực tại Nước trời, để phấn đấu và hoàn thành tốt bổn phận Kitô hữu như Chúa mời gọi, hầu xứng đáng ở lại với Chúa hôm nay và mãi mãi. Amen.GKGĐ Giáo Phận Phú Cường