Clock-Time

Suy niệm Thứ Ba tuần XIX Thường Niên C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mt 18:1-5.10.12-14: Đức Giê-su liền gọi một em nhỏ đến, đặt vào giữa các ông và bảo: "Thầy bảo thật anh em: nếu anh em không trở lại mà nên như trẻ nhỏ, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời.

SUY NIỆM HẰNG NGÀY

NGÀY 13-08-2019


THỨ BA SAU CHÚA NHẬT XIX THƯỜNG NIÊN C


 
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu  (Mt 18:1-5.10.12-14)

1 Lúc ấy, các môn đệ lại gần hỏi Đức Giê-su rằng: "Thưa Thầy, ai là người lớn nhất trong Nước Trời? "2 Đức Giê-su liền gọi một em nhỏ đến, đặt vào giữa các ông3 và bảo: "Thầy bảo thật anh em: nếu anh em không trở lại mà nên như trẻ nhỏ, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời.4 "Vậy ai tự hạ, coi mình như em nhỏ này, người ấy sẽ là người lớn nhất Nước Trời. 10 "Anh em hãy coi chừng, chớ khinh một ai trong những kẻ bé mọn này, 5 "Còn ai tiếp đón một em nhỏ như em này vì danh Thầy, là tiếp đón chính Thầy, Quả thật,  Thầy nói cho anh em biết: các thiên thần của họ ở trên trời không ngừng chiêm ngưỡng nhan Cha Thầy, Đấng ngự trên trời.11 Vì Con Người đến để cứu cái gì đã hư mất).12 "Anh em nghĩ sao? Ai có một trăm con chiên mà có một con đi lạc, lại không để chín mươi chín con kia trên núi mà đi tìm con chiên lạc sao?13 Và nếu may mà tìm được, thì Thầy bảo thật anh em, người ấy vui mừng vì con chiên đó, hơn là vì chín mươi chín con không bị lạc.14 Cũng vậy, Cha của anh em, Đấng ngự trên trời, không muốn cho một ai trong những kẻ bé mọn này phải hư mất. Còn ai tiếp đón một em nhỏ như em này vì danh Thầy, là tiếp đón chính Thầy

SUY NIỆM

 

Trong cuộc sống, đó đây chúng ta nghe hay đọc những tin tức về các vụ bạo hành, hất hủi trẻ em. Và nhiều khi chúng ta cũng hay phan ngang những câu nói về phía các trẻ em và những người yếu thế, bé mọn như sau: “non nít con nắc biết gì”, “nhóc con ra chỗ khác chơi”, v.v. và như thế, vô tình chúng ta xem mình hơn những người khác, tự cho tiếng nói của mình có giá trị.

Nhưng Chúa Giêsu mời gọi mỗi chúng ta, đối với chính bản thân: “Ai tự hạ, coi mình như em nhỏ này, người ấy sẽ là người lớn nhất Nước Trời”. Một người sống khiêm tốn, đơn sơ và chân thành như trẻ nhỏ sẽ dễ được đón nhận. Mà chúng ta có nên như trẻ nhỏ thì có mất mát gì đâu. Chẳng phải là Chúa yêu thích những người có tâm hồn đơn sơ chân thành vậy sao!

Còn đối với tha nhân, nhất là những thiếu nhi thì chúng ta được mời gọi:  “Ai tiếp đón một em nhỏ như em này vì danh Thầy, là tiếp đón chính Thầy”. Trẻ em đáng được yêu thương và quan tâm chăm sóc, vì lẽ các em là mầm non của đất nước, là tương lai của Giáo Hội và xã hội. Cho nên Chúa Giêsu rất lưu tâm đến việc các trẻ em được đón nhận như thế nào. Thậm chí Chúa còn tự đồng hóa mình, tự nhận ai tiếp đón các em nhỏ vì danh Chúa là tiếp đón chính Chúa.

Vì thế, mọi người cần phải yêu mến và chăm sóc cho các em về đời sống nhân bản và tâm linh để các em không bị cuốn theo dòng xoáy cuộc đời. Nhất là ngày nay khi môi trường xã hội càng bon chen, sự thật và sự thiện ngày càng bị xem thường, thì người lớn cần phải chuẩn bị cho các em hành trang bước vào đời, nhìn ra những mặt ưu khuyết và biết gạn đục khơi trong. Muốn như thế, chính bản thân mình cũng phải biết nêu gương sáng về một đời sống chân thành như trẻ thơ vậy. Amen.


GKGĐ Giáo Phận Phú Cường