Clock-Time

Suy Niệm Thứ Ba Tuần XVII Thường Niên - GKGD Giáo Phận Phú Cường

Lạy Chúa Giêsu, Chúa gieo hạt giống tốt trong thế gian này. Xin đừng để con thành cỏ lùng, đừng để con là gương xấu cho anh chị em con. Xin thánh cả Giuse giúp con nên như những hạt giống tốt được gieo vào thế giới này, và sẽ trổ bông tốt lành cho đến ngày Chúa thu hoạch.
SUY NIỆM TIN MỪNG
THỨ BA SAU CN XVII THƯỜNG NIÊN
NGÀY 27/7/2021

 


Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Mátthêu (13,36-43)

36 Bấy giờ, Đức Giêsu bỏ đám đông mà về nhà. Các môn đệ lại gần Người và thưa rằng: "Xin Thầy giải nghĩa dụ ngôn cỏ lùng trong ruộng cho chúng con nghe”.37 Người đáp: "Kẻ gieo hạt giống tốt là Con Người.38 Ruộng là thế gian. Hạt giống tốt, đó là con cái Nước Trời. Cỏ lùng là con cái ác thần.39 Kẻ thù đã gieo cỏ lùng là ma quỷ. Mùa gặt là ngày tận thế. Thợ gặt là các thiên thần.40 Vậy, như người ta nhặt cỏ lùng rồi lấy lửa đốt đi thế nào, thì đến ngày tận thế cũng sẽ xảy ra như vậy.41 Con Người sẽ sai các thiên thần của Người tập trung mọi kẻ làm gương mù gương xấu và mọi kẻ làm điều gian ác, mà tống ra khỏi nước của Người,42 rồi quăng chúng vào lò lửa; ở đó, chúng sẽ phải khóc lóc nghiến răng.43 Bấy giờ người công chính sẽ chói lọi như mặt trời, trong Nước của Cha họ. Ai có tai thì nghe.

SUY NIỆM

Tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu giải thích dụ ngôn cỏ lùng sau khi các môn đệ yêu cầu: “Xin Thầy giải thích dụ ngôn cỏ lùng trong ruộng cho chúng con nghe”.

Phản ứng đầu tiên của các đầy tớ là nhổ tận gốc rễ cỏ lùng, để chỉ còn lại lúa mà thôi. Nhưng ông chủ đã không hành động như thế.

Chúa Giêsu giải thích cho các môn đệ điều mà hầu hết mọi yếu tố trong dụ ngôn đều thể hiện: “Kẻ gieo hạt giống tốt là Con Người. Ruộng là thế gian. Hạt giống tốt, đó là con cái Nước Trời. Cỏ lùng là con cái ác thần. Kẻ thù đã gieo cỏ lùng là ma quỷ. Mùa gặt là ngày tận thế. Thợ gặt là các thiên thần”. Tuy nhiên, Chúa Giêsu không nói những người đầy tớ (nô lệ) đại diện cho ai.

Chỗ trống này có thể là các môn đệ, có thể là tất cả những ai nghe Chúa nói, và trên hết, đó là chỗ của mỗi chúng ta hôm nay. Chúng ta thường hành động một cách hiếu chiến, non nớt, thiếu kiên nhẫn và hời hợt như thế đối với anh chị em của chúng ta không? Chúng ta muốn “diệt cỏ thì diệt tận rễ”. Có khi nào chúng ta quyết tâm loại trừ những ai không cùng ý hướng, bất đồng với quan điểm cá nhân của mình ra khỏi mối tương quan của chúng ta và mối tương quan của họ với cộng đoàn không? Đây dường như là một cám dỗ đối với những người theo Chúa trong mọi thời đại. Chúng ta hãy cẩn thận trước cơn cám dỗ này.

Chỉ có một người duy nhất có thể nhổ cỏ lùng và thu hoạch ruộng lúa đó là các thiên thần của Thiên Chúa. Điều này có nghĩa là Chúa Giêsu mời gọi mỗi người chúng ta hãy cứ thực thi nghĩa vụ của mình, là sống như một cây lúa tốt giữa những cỏ lùng vươn cao, gieo hạt giống Nước Trời là Lời Chúa cho đến ngày các thiên thần thu hoạch. Ngày đó, chúng ta sẽ được chói lọi như những vì sao trong vương quốc tràn ngập hạnh phúc của Người.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa gieo hạt giống tốt trong thế gian này. Xin đừng để con thành cỏ lùng, đừng để con là gương xấu cho anh chị em con. Xin thánh cả Giuse giúp con nên như những hạt giống tốt được gieo vào thế giới này, và sẽ trổ bông tốt lành cho đến ngày Chúa thu hoạch. Amen.