Clock-Time

Suy Niệm Thứ Ba Tuần XVII Thường Niên (Mt 13:36-43) - Jerome Trần Sơn

Qua bài Tin Mừng theo thánh sử Mátthêu hôm nay, chúng ta cảm nghiệm được nhiều hơn về tình yêu vĩ đại của Thiên Chúa dành cho mỗi người. Đặc biệt qua lời mời gọi hãy nên giống Chúa, vì Ngài rất nhân từ và khoan dung, luôn kiên nhẫn chờ đợi kẻ tội lỗi trở về để được ơn tha thứ.

Suy Niệm Lời Chúa
Thứ Ba Tuần XVII Thường Niên
Ngày 26/07/2022

[Gr 14, 17-22; Mt 13, 36-43]

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Mátthêu,

Khi ấy, Chúa Giêsu giải tán dân chúng và trở về nhà. Các môn đệ đến với Người và thưa: “Xin Thầy giải thích dụ ngôn cỏ lùng trong ruộng cho chúng con.” Người đáp: “Kẻ gieo giống tốt là Con Người; ruộng là thế gian; hạt giống tốt là con cái Nước trời. Cỏ lùng là con cái Quỷ dữ. Kẻ thù gieo cỏ lùng là Ma quỷ; mùa gặt là ngày tận thế. Thợ gặt là các thiên thần. Cũng như người ta nhổ cỏ lùng rồi thiêu đốt trong lửa thế nào, thì ngày tận thế cũng sẽ xảy ra như vậy: Con Người sẽ sai các thiên thần của Người đi thu tất cả gương xấu và mọi kẻ làm điều gian ác khỏi nước của Người, rồi ném chúng vào lửa, ở đó sẽ phải khóc lóc nghiến răng. Bấy giờ người công chính sẽ sáng chói như mặt trời trong Nước của Cha mình. Ai có tai thì hãy nghe.”

Suy niệm

“MỞ KHÓA” TRÁI TIM

Qua bài Tin Mừng theo thánh sử Mátthêu hôm nay, chúng ta cảm nghiệm được nhiều hơn về tình yêu vĩ đại của Thiên Chúa dành cho mỗi người. Đặc biệt qua lời mời gọi hãy nên giống Chúa, vì Ngài rất nhân từ và khoan dung, luôn kiên nhẫn chờ đợi kẻ tội lỗi trở về để được ơn tha thứ.

Thiên Chúa vẫn như thế, Ngài luôn kiên nhẫn chờ đợi đến ngày cuối cùng mới phát xét và phân biệt kẻ lành người dữ. Trong khi đó các tôi tớ không thực sự đủ kiên nhẫn chờ đợi, muốn nhổ bỏ cỏ lùng ngay khi vừa phát hiện ra chúng.

Quả thật, đã nhiều lần chúng ta chưa thực sự kiên nhẫn để tha thứ một cách quảng đại cho những lầm lỗi của anh chị em. Nơi bản thân chúng ta vẫn còn đó những yếu đuối và tội lỗi, thế mà có khi chúng ta lại muốn nhấn chìm hay loại trừ người khác vì lỗi lầm của họ. Liệu chúng ta có còn đủ can đảm để “mở khóa” trọn vẹn trái tim với lòng “chạnh thương” của mình đối với tha nhân?

Lạy Chúa, xin dạy cho chúng con biết sống một cách nhân từ hơn, kiên nhẫn hơn nữa, để lúc nào chúng con cũng biết sẵn sàng tha thứ và chạnh lòng thương đối với những lỗi lầm của người khác và cả chính bản thân của chúng con. Amen.

Jerome Trần Sơn