Clock-Time

Suy Niệm Thứ Ba Tuần XX Thường Niên (Mt 19:23-30) - GKGĐ GP Phú Cường

Qua nội dung đoạn Tin mừng, Đức Giêsu cảnh báo các môn đệ về những cám dỗ nơi của cải vật chất trên con đường trở thành môn đệ Chúa; và đồng thời, Người cũng cho các ông thấy trước phần thưởng dành cho những người dám từ bỏ tất cả để trở nên môn đệ của Người.

Suy Niệm Lời Chúa
THỨ BA TUẦN XX THƯỜNG NIÊN
Ngày 16/08/2022

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthêu (19,23-30)

23 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ của Người: "Thầy bảo thật anh em, người giàu có khó vào Nước Trời. 24 Thầy còn nói cho anh em biết: con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào Nước Thiên Chúa”. 25 Nghe nói vậy, các môn đệ vô cùng sửng sốt và nói: "Thế thì ai có thể được cứu?”. 26 Đức Giê-su nhìn thẳng vào các ông và nói: "Đối với loài người thì điều đó không thể được, nhưng đối với Thiên Chúa, thì mọi sự đều có thể được”. 27 Bấy giờ ông Phê-rô lên tiếng thưa Người: "Thầy coi, phần chúng con, chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy. Vậy chúng con sẽ được gì?”. 28 Đức Giê-su đáp: "Thầy bảo thật anh em: anh em là những người đã theo Thầy, thì đến thời tái sinh, khi Con Người ngự toà vinh hiển, anh em cũng sẽ được ngự trên mười hai toà mà xét xử mười hai chi tộc Ít-ra-en. 29 Và phàm ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con cái hay ruộng đất, vì danh Thầy, thì sẽ được gấp bội và còn được sự sống vĩnh cửu làm gia nghiệp. 30 Nhiều kẻ đứng đầu sẽ phải xuống hàng chót, và nhiều kẻ đứng chót sẽ được lên hàng đầu”.

SUY NIỆM

Qua nội dung đoạn Tin mừng, Đức Giêsu cảnh báo các môn đệ về những cám dỗ nơi của cải vật chất trên con đường trở thành môn đệ Chúa; và đồng thời, Người cũng cho các ông thấy trước phần thưởng dành cho những người dám từ bỏ tất cả để trở nên môn đệ của Người.

Theo đó, để được trở nên người môn đệ đích thực của Chúa Giêsu, chúng ta phải quyết tâm từ bỏ tất cả những gì ràng buộc của cuộc sống trần tục, nhất là những cám dỗ của của cải vật chất. Vì chỉ khi con người thoát khỏi những cám dỗ tầm thường đó, thì Lời Chúa mới có cơ hội bén rễ sâu vào trong tâm hồn được.

Thế nhưng, thực tế cho ta thấy, của cải vật chất luôn tiềm ẩn mối cám dỗ nguy hiểm đối với ơn gọi nên thánh của người Kitô hữu, và nên môn đệ của Chúa. Do đó, Chúa đòi hỏi chúng ta phải biết nỗ lực, thiện chí, hy sinh và từ bỏ, để tâm hồn luôn được sạch trong và nên gương sáng cho mọi người.

Quả thật, người Kitô hữu, những môn đệ của Chúa, nếu bị của cải vật chất chi phối sẽ dần dần đánh mất đi niềm tin, yêu mến và trông cậy vào Thiên Chúa; và từ chối đời sống khó nghèo theo Chúa trên con đường thập giá của Người.

Đối với mỗi Kitô hữu chúng ta, khi dám từ bỏ ngay cả điều thâm sâu nhất của cuộc sống hiện hữu, kể cả mối quan hệ gia đình mật thiết, chúng ta sẽ gặp ngay trong Đức Kitô một gia đình đông đảo và sự giàu sang vô biên của Người.

Thông thường, khi nhắc đến sự từ bỏ, thì nó làm cho chúng ta cảm thấy đau khổ, giằng co… Đôi khi, chúng ta vừa muốn có được Chúa, vừa lại muốn có cả thế gian, muốn được sung sướng, và sự giàu có ở đời này.

Lạy Chúa Giêsu, chỉ có ơn Chúa giúp, chúng con mới khám phá ra ý nghĩa đích thực của sự từ bỏ. Theo như lời Chúa hứa, càng từ bỏ, chúng con sẽ càng có được nhiều và có dư đầy. Xin ban cho chúng con một quả tim nghèo nàn thế gian, một quả tim không còn nghiêng về lòng muốn. Như thế, chúng con sẽ thật sự từ bỏ, không những từ bỏ về mặt vật chất, mà còn từ bỏ được lòng muốn nơi các thụ tạo. Amen.