Clock-Time

Suy Niệm Thứ Ba Tuần XXI Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mt 23, 23-26: Người lên án lối sống hình thức, bởi họ tuân giữ luật lệ nghiêm khắc, tỉ mỉ, nhưng lại thiếu lòng đạo đức thật, không thực thi bác ái, công bằng và yêu thương
SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ BA TUẦN XXI THƯỜNG NIÊN A

 

NGÀY 25-08-2020 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu (Mt 23: 23-26)

23 "Khốn cho các người, hỡi các kinh sư và người Pha-ri-sêu giả hình! Các người nộp thuế thập phân về bạc hà, thì là, rau húng, mà bỏ những điều quan trọng nhất trong Lề Luật là công lý, lòng nhân và thành tín. Các điều này vẫn cứ phải làm, mà các điều kia thì không được bỏ.24 Quân dẫn đường mù quáng! Các người lọc con muỗi, nhưng lại nuốt con lạc đà.

25 "Khốn cho các người, hỡi các kinh sư và người Pha-ri-sêu giả hình! Các người rửa sạch bên ngoài chén đĩa, nhưng bên trong thì đầy những chuyện cướp bóc và ăn chơi vô độ.26 Hỡi người Pha-ri-sêu mù quáng kia, hãy rửa bên trong chén đĩa cho sạch trước đã, để bên ngoài cũng được sạch.


SUY NIỆM

 

Tục ngữ Việt nam có câu: “Tốt gỗ hơn tốt nước sơn”, nghĩa là khi làm vật dụng bằng gỗ, người ta luôn chú tâm và đánh giá cao ruột gỗ bên trong hơn là màu sắc, nước sơn bên ngoài. Đánh giá một sự vật và ngay cả con người, điều quan trọng cần chú ý đó là phẩm chất.

Đoạn Tin Mừng theo thánh Mátthêu hôm nay diễn tả cho chúng ta thấy phản ứng của Chúa Giêsu trước những người biệt phái và Pharisêu. Người lên án lối sống hình thức, bởi họ tuân giữ luật lệ nghiêm khắc, tỉ mỉ, nhưng lại thiếu lòng đạo đức thật, không thực thi bác ái, công bằng và yêu thương: “Khốn cho các người, hỡi các kinh sư và người Pharisêu giả hình! Các người nộp thuế thập phân về bạc hà, thì là, rau húng, mà bỏ những điều quan trọng nhất trong lề luật là công lý, lòng nhân và thành tín”.

Đời sống Kitô hữu chúng ta ngày nay cũng vậy, chúng ta dễ dàng có những hành động như người biệt phái và Pharisêu. Chúng ta đi lễ, kinh hạt đều đặn; chúng ta tổ chức cái gì cũng trang trọng, rầm rộ, nhưng cốt lõi của việc thực hành bái ái, yêu thương, quảng đại và tha thứ thì lại thiếu.

Ngay trong đời sống hôn nhân gia đình cũng vậy, chúng ta chỉ lo trang hoàng nhà cửa, xe cọ và ăn mặc cho đẹp đẽ, nhưng hạnh phúc trong gia đình như thế nào? Vợ chồng và con cái sống giá trị đạo đức, giá trị tình yêu và giá trị Tin Mừng của Chúa như thế nào?

Lạy Chúa, xin cho chúng con biết loại bỏ mọi lối sống hình thức, mà chú tâm đến việc thực hành Lời Chúa dạy trong đời sống Kitô hữu và trong đời sống gia đình. Amen.
 

GKGĐ Giáo Phận Phú Cường