Clock-Time

Suy Niệm Thứ Ba Tuần XXI Thường Niên C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mt 23, 23-26: Khốn cho các người, hỡi các kinh sư và người Pha-ri-sêu giả hình! 
SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ BA TUẦN XXI THƯỜNG NIÊN C

 

LỄ THÁNH NỮ MONICA - LỄ NHỚ


NGÀY 27-08-2019


 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu (Mt 23: 23-26)

23 "Khốn cho các người, hỡi các kinh sư và người Pha-ri-sêu giả hình! Các người nộp thuế thập phân về bạc hà, thì là, rau húng, mà bỏ những điều quan trọng nhất trong Lề Luật là công lý, lòng nhân và thành tín. Các điều này vẫn cứ phải làm, mà các điều kia thì không được bỏ.24 Quân dẫn đường mù quáng! Các người lọc con muỗi, nhưng lại nuốt con lạc đà.

25 "Khốn cho các người, hỡi các kinh sư và người Pha-ri-sêu giả hình! Các người rửa sạch bên ngoài chén đĩa, nhưng bên trong thì đầy những chuyện cướp bóc và ăn chơi vô độ.26 Hỡi người Pha-ri-sêu mù quáng kia, hãy rửa bên trong chén đĩa cho sạch trước đã, để bên ngoài cũng được sạch.


SUY NIỆM

 
Con người ta thường nhân danh những giá trị như: tự do, khoan nhượng, tôn trọng nhân quyền nhưng lại chà đạp quyền thánh thiêng và bất khả xâm phạm, nhất là quyền được sống của các thai nhi. Thái độ này gợi lên cho chúng ta một cung cách tương tự nơi các luật sĩ và biệt phái thời Chúa Giêsu. Các luật sĩ và biệt phái thời Chúa Giêsu cũng nhân danh không biết bao nhiêu thứ luật lệ và giá trị để sẵn sàng hy sinh những giá trị cơ bản và cần  thiết nhất như: công bằng, nhân ái và thành tín. Để bảo vệ luật hưu lễ chẳng hạn, các luật sĩ và biệt phái không ngần ngại hy sinh chính sự sống, mạng sống của người khác. Một cung cách tuân giữ luật pháp như thế bị Chúa Giêsu gọi là giả hình, như Ngài đã điểm mặt những kẻ giả hình rửa sạch chén đĩa bên ngoài, nhưng bên trong đầy những chuyện trộm cắp và vô độ.

Nơi các luật sĩ và biệt phái thời Chúa Giêsu, nơi những kẻ nhân danh đủ thứ quyền và giá trị để chà đạp những giá trị cơ bản của cuộc sống, chúng ta cũng nhận ra nơi mỗi Kitô hữu chúng ta. Ít hay nhiều thì cái khuynh hướng giả hình vốn là khuynh hướng chung của mọi người. Nó được thể hiện qua những cố gắng tuân thủ lề luật, gìn giữ danh thơm tiếng tốt bằng những việc làm đạo đức, nhưng lại quên đi cái cốt lõi của đạo là công bình và yêu thương.

Mỗi người chúng ta hãy lắng nghe những lời chúc dữ của Chúa Giêsu đối với các luật sĩ và biệt phái, như được ngỏ với từng người chúng ta. Chúng ta hãy thành tâm sám hối và xin Ngài tẩy xóa con người nội tâm của chúng ta, và ban lại cho chúng ta một quả tim mới chỉ biết sống yêu thương.

Lạy Chúa Giêsu, thánh nữ Monica mà chúng con mừng kính hôm nay đã sống chân thành với Chúa, yêu mến Chúa cùng yêu thương gia đình, các con mà đặc biệt là người con lầm lạc tội lỗi để được người con lầm lạc tội lỗi hoán cải, hăng say phục vụ Hội Thánh Chúa. xin Chúa giúp mỗi người chúng con biết đổi mới cách sống để biết sống yêu thương, phục vụ như thánh nữ Monica và thánh Augustinô. Amen.

GKGĐ Giáo Phận Phú Cường