Clock-Time

Suy Niệm Thứ Ba Tuần XXII Thường Niên C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng  Lc 4: 31-37:  Xét về kiến thức, có thể chúng ta không biết Thiên Chúa rõ ràng hơn ma quỉ, nhưng điều chúng ta hơn ma quỉ đó là chúng ta không chỉ biết mà còn thờ lạy Chúa và thi hành ý Chúa. 
SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ BA TUẦN XXII THƯỜNG NIÊN C

LỄ THÁNH GRÊGÔRIÔ CẢ, GIÁO HÀNG

NGÀY 03/09/2019
 
 

Tin Mừng Đức Giêsu Kitô theo thánh Luca (Lc 4: 31-37)


31Người xuống Ca-phác-na-um, một thành miền Ga-li-lê, và ngày Sa-bát, Người giảng dạy dân chúng. 32Họ sửng sốt về cách Người giảng dạy, vì lời của Người có uy quyền.33Trong hội đường, có một người bị quỉ thần ô uế nhập, la to lên rằng: 34“Ông Giê-su Na-da-rét, chuyện chúng tôi can gì đến ông, mà ông đến tiêu diệt chúng tôi? Tôi biết ông là ai rồi: ông là Đấng Thánh của Thiên Chúa!” 35Nhưng Đức Giê-su quát mắng nó: “Câm đi, hãy xuất khỏi người này!” Quỉ vật người ấy ngã xuống giữa hội đường, rồi xuất khỏi anh ta, nhưng không làm hại gì anh. 36Mọi người rất đỗi kinh ngạc và nói với nhau: “Lời ấy là thế nào? Ông ấy lấy uy quyền và thế lực mà ra lệnh cho các thần ô uế, và chúng phải xuất!” 37Và tiếng đồn về Người lan ra khắp nơi trong vùng. 

Suy niệm 

Chúng ta có biết Chúa như ma quỉ biết không? 

Khi gặp Chúa Giê-su, quỉ ô uế đã tuyên xưng: “Tôi biết Ngài là ai rồi, là Ðấng Thánh của Thiên Chúa” (Lc 4, 34). Ma quỉ là giống thiêng liêng, ngay từ đầu, đã chọn con đường phản loạn chống lại Thiên Chúa. Hành động của ma quỉ chỉ là xấu xa, gian ác. Bởi vì nó thuộc về vương quyền tối tăm, vương quốc của những thần phản loạn. Ma quỉ là những kẻ biết rõ về Chúa hơn ai hết. Thế nhưng, thật vô phúc cho chúng, vì chúng biết nhưng lại không sống theo điều chúng biết, vì thế chúng đã phải sa hỏa ngục, xa cách Chúa muôn đời. 

Xét về kiến thức, có thể chúng ta không biết Thiên Chúa rõ ràng hơn ma quỉ, nhưng điều chúng ta hơn ma quỉ đó là chúng ta không chỉ biết mà còn thờ lạy Chúa và thi hành ý Chúa. 

Cám dỗ nguy hiểm nhất của ma quỉ trong thời đại ngày nay là cám dỗ tục hóa, cám dỗ con người mất ý thức về những thực tại thiêng liêng, không nhận biết Chúa và cũng không thực thi ý Chúa. Khi đó, con người chỉ còn biết những thực tại vật chất. Họ cứ suốt ngày cắm cúi tìm kiếm của cải vật chất, cứ mãi tranh giành, lừa lọc và giết hại nhau, để có được danh, lợi, thú trong đời. Vì thế, họ càng ngày càng xa Chúa, nhưng lại rất gần với ma quỉ. Nếu con người cứ sống theo kiểu thế tục, thì ma quỉ chẳng cần cám dỗ nữa vì con người đã tự động theo nó rồi. 

Mặt dù ma quỉ là một thực tại vô hình và thiêng liêng, chúng ta không thể cảm nghiệm bằng giác quan, nhưng chúng vẫn luôn hiện diện xung quanh và trong cuộc sống chúng ta. Thánh Phê-rô nhắc nhở các Ki-tô hữu rằng: “Anh em hãy sống tiết độ và tỉnh thức, vì ma quỉ, thù địch của anh em, như sư tử gầm thét, rảo quanh tìm mồi cắn xé. Anh em hãy đứng vững trong đức tin mà chống cự” (1Pr 5, 8-9).

Lạy Chúa, xin cho chúng con nhận ra mưu chước của ma quỉ, biết tin cậy vào Chúa và thực thi ý Chúa trong đời sống của chúng con. Amen.


GKGĐ Giáo Phận Phú Cường