Clock-Time

Suy Niệm Thứ Ba Tuần XXIII Thường Niên A

Tin Mừng Lc 6: 12-19: Trong trình thuật Tin Mừng theo thánh Luca, chúng ta có được một chi tiết rất đáng chú ý. Đó là trước một sự kiện càng quan trọng, Chúa Giêsu càng cầu nguyện lâu giờ với Chúa Cha; lúc thì ở nơi thanh vắng, khi thì ở trên núi cao...
SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ BA TUẦN XXIII THƯỜNG NIÊN A
 
Ý NGHĨA CỦA VIỆC CẦU NGUYỆN

 
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca (Lc 6: 12 – 19)

12Trong những ngày ấy, Chúa Giêsu đi ra núi cầu nguyện, và Người đã thức suốt đêm cầu nguyện cùng Thiên Chúa. 13Đến sáng, Người kêu các môn đệ lại, chọn lấy mười hai ông và gọi là Tông Đồ. 14Đó là ông Simon mà Người gọi là Phêrô, rồi đến ông Anrê, anh của ông; sau đó là các ông Giacôbê, Gioan, Philípphê, Barthôlômêô, 15Mátthêu, Tôma, Giacôbê con ông Anphê, Simon biệt danh là Quá Khích, 16Giuđa con ông Giacôbê, và Giuđa Íscariot, người đã trở thành kẻ phản bội.

 17Chúa Giêsu đi xuống cùng với các ông, Người dừng lại ở một chỗ đất bằng. Tại đó, đông đảo môn đệ của Người, và đoàn lũ dân chúng từ khắp miền Giuđê, Giêrusalem cũng như từ miền duyên hải Tia và Xiđon 18đến để nghe Người giảng và để được chữa lành bệnh tật. Những kẻ bị các thần ô uế quấy nhiễu cũng được chữa lành. 19Tất cả đám đông tìm cách sờ vào Người, vì có một năng lực tự nơi Người phát ra, chữa lành hết mọi người.
 
Suy niệm Lời Chúa Lc 6, 12 – 19

Con người có nguồn gốc thần linh, dù thuộc tín ngưỡng nào đi nữa thì cũng rất cần giây phút lắng đọng, cầu nguyện giúp nâng lòng con người hướng về thượng giới cũng như tiếp cận với Đấng tạo tác và quan phòng cho con người.

Sách Giáo lý Hội thánh Công giáo định nghĩa: “Cầu nguyện là trò chuyện thân mật với Thiên Chúa”, vâng, đó là một việc đối thoại, một cuộc giao tiếp, một sự lắng nghe tâm tình. Chính Chúa Giêsu đã nêu gương cho con người về việc cầu nguyện. Người cầu nguyện thường xuyên, bất cứ nơi nào, bất cứ lúc nào dù cho bận rộn suốt ngày trong việc rao giảng, vất vả với việc gặp gỡ và chữa lành.

Trong trình thuật Tin Mừng theo thánh Luca, chúng ta có được một chi tiết rất đáng chú ý. Đó là trước một sự kiện càng quan trọng, Chúa Giêsu càng cầu nguyện lâu giờ với Chúa Cha; lúc thì ở nơi thanh vắng, khi thì ở trên núi cao. Cũng như qua trang Tin Mừng hôm nay, để thực hiện một việc chọn lựa nhóm Mười Hai làm nòng cốt, Người đã cầu nguyện suốt đêm. Có thể nói, trong mọi quyết định của Chúa Giêsu, Người luôn gắn bó mật thiết với Thiên Chúa Cha và lắng nghe ý Ngài.

Vì được tạo dựng theo hình ảnh của Chúa, con người chúng ta có một chỗ dựa vững chắc là Thiên Chúa. Thế nhưng chúng ta lại dễ viện cớ không có giờ cầu nguyện vì cả ngày nào là công chuyện, làm ăn, học hành, con cái, mưu sinh… Dẫu vậy, trước những sự kiện xảy ra trong từng ngày sống, những buồn vui, khó khăn, ưu tư, thao thức… hay trước những biến cố quan trọng của cuộc đời, chúng ta được mời gọi cần biết đắm mình trong cầu nguyện, lắng nghe thánh ý Chúa, đọc ra được sứ điệp Chúa gởi trao qua cuộc sống mỗi ngày.

Năm nay, Giáo phận Phú Cường sống năm Mục vụ với chủ đề “Hiệp thông trong cầu nguyện”. Chính vì ý thức sự hiệp thông với nhau, chúng ta cần dành nhiều thời gian hơn cho việc cầu nguyện. Không chỉ mỗi khi tham dự Thánh lễ, lần chuỗi Mân Côi, cử hành Phụng vụ các Giờ Kinh, cũng không phải chỉ ở nơi thánh đường, nhà nguyện, trung tâm hành hương hay trước ảnh tượng Chúa và các thánh mà thôi nhưng ở bất cứ nơi đâu, vào giờ khắc nào chúng ta cũng có thể thực hành việc cầu nguyện nhờ sự hiệp thông với nhau trong cùng một Hội Thánh, nhờ có chung một Cha trên Trời. Những nơi những lúc đó có thể là lưu thông trên đường, làm trong xí nghiệp, khi đến lớp học, trông chừng con nhỏ, lo việc chợ búa, xắn tay làm bếp, nhổ cỏ dọn vườn, đội nắng làm đồng… Tất cả đều có thể dâng những lời nguyện tắt lên Thiên Chúa, bởi việc hiệp thông với các thành viên trong gia đình, anh chị em trong giáo xứ, người ở cùng quê hương hay mọi người trên khắp hoàn cầu. Tuy chúng ta xa nhau về khoảng cách địa lý nhưng tất cả đang hiệp thông với nhau trong tình thương Thiên Chúa.

Xin Chúa giúp chúng ta luôn ý thức sự hiện diện của Chúa mọi nơi mọi lúc, một sự đồng hành quan phòng và gần gũi để cả ngày sống của chúng ta được Chúa thánh hóa, giúp chúng ta mỗi ngày được nên tốt đẹp và đạo đức hơn. Amen

Thầy Alfonso Quang Hiển