Clock-Time

Suy Niệm Thứ Ba Tuần XXIX Thường Niên A

Tin mừng Lc 12: 35-38: Đoạn Tin Mừng hôm nay lại cho chúng ta một hình ảnh có thể nói là gây sốc, đảo lộn trong mối tương quan giữa chủ với tớ. Hành động của người đầy tớ áo quần tươm tất, sẵn sàng thức chờ cửa cho chủ được coi là “phúc”.
SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ BA TUẦN XXIX THƯỜNG NIÊN A


NGÀY 24/10/2017
 
 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca (Lc 12: 35-38)

35Anh em hãy thắt lưng cho gọn, thắp đèn cho sẵn. 36Hãy làm như những người đợi chủ đi ăn cưới về, để khi chủ vừa về tới và gõ cửa, là mở ngay. 37Khi chủ về mà thấy những đầy tớ ấy đang tỉnh thức, thì thật là phúc cho họ. Thầy bảo thật anh em: chủ sẽ thắt lưng, đưa họ vào bàn ăn, và đến bên từng người mà phục vụ. 38Nếu canh hai hoặc canh ba ông chủ mới về, mà còn thấy họ tỉnh thức như vậy, thì thật là phúc cho họ.

Chia sẻ Tin Mừng

Chắc hẳn ai trong chúng ta cũng có thể hình dung mối tương quan chủ - tớ trong một căn nhà, từ cơm bưng nước rót cho chủ đến việc sớm hôm thức đợi mở cửa khi chủ về… Người đầy tớ cần phải sẵn sàng phục vụ khi chủ cần, và điều này không có gì để gọi là đáng khen cả đối với phận vụ của một người đầy tớ. Lẽ dĩ nhiên, người đầy tớ ấy cũng không mong được chủ khen đâu vì anh ta đang làm công việc bổn phận của mình.

Thế nhưng, đoạn Tin Mừng hôm nay lại cho chúng ta một hình ảnh có thể nói là gây sốc, đảo lộn trong mối tương quan giữa chủ với tớ. Hành động của người đầy tớ áo quần tươm tất, sẵn sàng thức chờ cửa cho chủ được coi là “phúc”. Phúc ở đây không phải là vì người đầy tớ luôn sẵn sàng, cũng không phải vì chờ cửa, càng không phải là điều gì để có thể huênh hoang tự đắc; nhưng phúc ở đây thể hiện sự ân thưởng của chủ. Việc chủ đặt những người đầy tớ ngồi vào bàn và phục vụ lại cho họ là điều mà người đầy tớ không bao giờ dám nghĩ tới, nhưng đó lại là ý của chủ muốn phục vụ đầy tớ vì ông quý mến họ. Quả là “trời cao hơn đất bấy nhiêu thì đường lối của Thiên Chúa cũng cao hơn con người bấy nhiêu”. Vì thế, Thiên Chúa là Đấng nhân lành luôn ban cho chúng ta điều mà chúng ta không bao giờ dám nghĩ tới, và Ngài còn quảng đại hơn những gì chúng ta nghĩ về Ngài.

Đoạn Tin Mừng còn hướng chúng ta về việc Chúa Giêsu sẽ trở lại vào ngày phán xét. Ngày ấy bất ngờ như người chủ đi ăn cưới về giữa đêm khuya thế nào thì cũng bất ngờ cho mỗi người chúng ta ra trình diện Chúa như vậy. Nói là bất ngờ nhưng chỉ bất ngờ cho những ai lơ là ngày Chủ đến, và sẽ không bất ngờ đối với người luôn sống trong tâm thế sẵn sàng chờ đợi Chủ. Vì thế, có câu ngạn ngữ đã nói: “Hãy học như bạn sẽ sống mãi mãi, và hãy sống như bạn sẽ chết ngày mai”. Nếu chúng ta là người luôn cẩn trọng, chu toàn và luôn trong tâm thế sẵn sàng, chúng ta sẽ biết mình cần phải sống ý nghĩa làm sao, sống như thế nào khi hôm nay là ngày cuối cùng của đời mình. Vậy cần kiểm điểm lại đời sống mình xem, ngay lúc này đây, bản thân tôi đã sống phận vụ của mình như thế nào, có sống hết tâm với những gì Chúa gởi trao cho chúng ta?

Lạy Chúa, cuộc sống của con người chỉ thực sự có ý nghĩa khi con người ta biết mục đích mình hướng tới. Và cùng đích của con người chính là ở nơi Chúa. Vậy quá khứ của con xin dâng lại cho lòng thương xót của Chúa; tương lai của con xin dâng lên cho sự quan phòng của Ngài. Còn hiện tại là giây phút con đang nắm giữ đây, xin Chúa hãy giúp con luôn ý thức sống tốt trong từng giây phút hiện tại của cuộc đời mình bằng việc chu toàn bổn phận hằng ngày Chúa gởi trao. Amen. 


Thầy Alfonso Quang Hiển