Clock-Time

Suy Niệm Thứ Ba Tuần XXIX Thường Niên C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Trong đoạn Tin Mừng này, chúng ta nghe và suy niệm những câu đầu tiên của chương 10 trong Tin Mừng theo thánh Luca, thuật lại việc Chúa Giêsu sai các môn đệ ra đi truyền giáo...

SUY NIỆM HẰNG NGÀY
 

THỨ BA SAU CHÚA NHẬT XXIX THƯỜNG NIÊN


LỄ THÁNH LUCA – THÁNH SỬ - LỄ KÍNH
 
người samaria nhân hậu
 
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca (Lc 10, 1-9)

1 Sau đó, Chúa chỉ định bảy mươi hai người khác, và sai các ông cứ từng hai người một đi trước, vào tất cả các thành, các nơi mà chính Người sẽ đến.2 Người bảo các ông:3 Anh em hãy ra đi. Này Thầy sai anh em đi như chiên con đi vào giữa bầy sói.4 Đừng mang theo túi tiền, bao bị, giày dép. Cũng đừng chào hỏi ai dọc đường.5 Vào bất cứ nhà nào, trước tiên hãy nói: "Bình an cho nhà này! "6 Nếu ở đó, có ai đáng hưởng bình an, thì bình an của anh em sẽ ở lại với người ấy; bằng không thì bình an đó sẽ trở lại với anh em.7 Hãy ở lại nhà ấy, và người ta cho ăn uống thức gì, thì anh em dùng thức đó, vì làm thợ thì đáng được trả công. Đừng đi hết nhà nọ đến nhà kia.8 Vào bất cứ thành nào mà được người ta tiếp đón, thì cứ ăn những gì người ta dọn cho anh em.9 Hãy chữa những người đau yếu trong thành, và nói với họ: "Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần các ông."

SUY NIỆM

Trong đoạn Tin Mừng này, chúng ta nghe và suy niệm những câu đầu tiên của chương 10 trong Tin Mừng theo thánh Luca. Đây là đoạn trích thứ hai thuật lại việc Chúa Giêsu sai các môn đệ ra đi truyền giáo. Chúa Giêsu ngỏ lời căn dặn bảy mươi hai môn đệ mà Người sai đi từng nhóm hai người một để như một cộng đoàn làm việc chung với nhau, chứ không phải một cách riêng rẽ.

Như thế, Chúa Giêsu không những có nhóm Mười Hai, mà còn thêm nhóm Bảy Mươi Hai này. Ngaười chọn lựa, sau khi đã đào tạo, Người sai đi, để chính nhờ họ và những vị tông đồ kế tiếp trong Giáo Hội, mà chúng ta đã gặp được Chúa Giêsu.

Công việc của người môn đệ là làm cho người khác biết về Chúa Giêsu, hay nói cách khác là làm chứng cho sự thật. Và đó là lý do vì sao Chúa Giêsu đã sai từng hai người môn đệ đi làm việc tông đồ (x. Lc 10,1b). Không phải chỉ nhằm để họ giúp đỡ nhau, mà “hai người” là có ý nhấn mạnh: làm tông đồ là đi loan báo sự thật. Vì theo như luật Do Thái, một điều gọi là chân lý có giá trị, phải có ít là hai người làm chứng (x. Dnl 19,15), để tất cả công việc phải được đoán định từ miệng hai hay nhiều nhân chứng đó (x. Mt 18,16).

Là người môn đệ của Chúa cần phải thấy được tính cấp bách lệnh truyền của Người, bởi vì “Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít” (Lc 10,2a). Vì thế, mà Giáo Hội dạy rằng: “người giáo dân có thể và phải có một hoạt động cao quý là truyền bá Tin Mừng cho thế giới cả những lúc họ bận tâm lo lắng việc trần thế”.

Cùng với Giáo Hội, chúng ta mừng kính thánh Luca. Ngài chỉ là một người giáo dân, làm nghề lương y, nhưng đã theo giúp thánh Phaolô. Ngài đã điều tra cẩn thận về đời sống của Chúa Giêsu cũng như giáo lý của Người, rồi sau đó viết lại cho chúng ta hai tác phẩm là sách Tin Mừng và sách Tông Đồ Công Vụ.

Là một người dân ngoại được đón nhận Tin Mừng, nên Luca đã muốn trao lại Tin Mừng đó cho những người dân ngoại khác. Vừa có học thức, lại có khiếu văn chương, và là một y sĩ (x. Cl 4, 14), thánh Luca đã dùng hết tài năng của mình để phục vụ cho Lời Chúa (x. Lc 1, 2).

Người ta cho rằng thánh Luca là một họa sĩ đã vẽ nên hình của Đức Mẹ, và bức ảnh đó ngày nay được tôn kính ở đền thờ Đức Bà Cả tại Rôma. Nhưng điều cho chúng ta chắc chắn hơn nhiều là thánh Luca đã vẽ chân dung của Chúa Giêsu, khi ngài đã dùng ngồi bút để viết nên sách Tin Mừng.

Thánh sử Luca là một người dân ngoại được ơn viết Sách Thánh. Chúng ta cũng là những người dân ngoại được ơn lãnh nhận đức tin. Dẫu rằng, chúng ta không thể viết ra được những câu chuyện tuyệt đẹp như thánh Luca, về một người cha nhân hậu đầy tấm lòng thương xót, nhưng chúng ta vẫn có thể  kể được những câu chuyện của đời mình cho người khác, những câu chuyện đầy ắp ân sủng Thiên Chúa và chan chứa niềm vui tri ân. Và đó cũng chính cách thức để từng người chúng ta trở nên những thợ gặt được Chúa sai đến với cánh đồng lúa của Ngài đang trông đợi người thợ lành nghề.

GKGĐ Giáo Phận Phú Cường